-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Tìm thấy 129 mục

DT2D


Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 287689033_179419147851056_6808738735291752004_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=nBu7uiQpdN0AX8wh4vQ&_nc_ht=scontent.fsgn2-6

ĐÔNG TÀ 2D TÁI CHIẾN S24 A CHÂU
OPEN
: 19h – 16/06/2022

Free VIP 15 + 10.000 Vạn KNB
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top

GIFTCODE:
Tân thủ: DT2DTANTHU
Tái chiến: DT2DTAICHIEN

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 50.000.000 KNB
Top 2: 40.000.000 KNB
Top 3: 30.000.000 KNB
Top 4-6: 20.000.000 KNB
Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 24/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại:  https://www.facebook.com/groups/dongta2d
=> Tải game:  http://dt.michiogame.com

#Dongta2d #dt2d #michiogame #dongtataydoc #dongtamobile #gameprivatefreevip
LDH5


Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 286396049_177583394701298_4203596014741557628_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=tgmW6Dz0UE0AX-EPqct&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

Lôi Đình H5 Open S51 Xích Long Thần
Open
: 19h – 08/06/2022

Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn
Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

TOP CHIẾN LỰC
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h – 15/06/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: bit.ly 30EL6Zk
=> Link game LDH5:  http://ld.michiogame.com

#Loidinhh5 #Ldh5 #michiogame #gameprivatefreevip #gamemobilefree
TQH5


Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 279867208_170279172098387_4467354724695285823_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-6&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=6_KrQSTdOV0AX93Q6Fj&_nc_ht=scontent.fsgn2-6
 ​

Tam Quốc H5 Open S41 Hạ Hầu Đôn
Open
: 19h – 09/05/2022

Free VIP 10 + 1.000.000 KNB
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU

Top Lực Chiến
Top 1: 10.000.000 KNB
Top 2: 8.000.000 KNB
Top 3: 6.000.000 KNB
Top 4-6: 4.000.000 KNB
Top 7-9: 2.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 16/05/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/tamquoch5.michio
=> Link gamehttp://tq.michiogame.com

#tamquoch5 #tqh5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip #gameh5
QA3Q


Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 279538124_169254515534186_2712830790181996952_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=zcny_dhsJDYAX-ewysm&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

Quần Anh 3Q Open S38 Trương Xuân Hoa
OPEN: 19h – 05/05/2022

- Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
- Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
- Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán

Giftcode tân thủ: QA3QTANTHU

Top Chiến Lực
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h – 12/05/2022

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
=> Tải game QA3Qhttp://qa.michiogame.com

#quananh3q #qa3q #michiogame #gameprivate #gamefreevip
QA3Q

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 255363333_419521983230539_4694273041566691163_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=825194&_nc_ohc=_EDy2hSmd7QAX-7-vVI&_nc_ht=scontent.fsgn5-1
Quần Anh 3Q Open S30 Tiểu Kiều
Open: 19h, ngày 19/11/2021
- Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
- Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
- Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game Michio

Giftcode tân thủ: QA3QTANTHU

Top Chiến Lực
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h ngày 26/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/quan-anh-3q-open-s30-tieu-kieu.../
=> Link tải game QA3Q: http://qa.michiogame.com


=AZXBV1HP8xZLdJunvM1Gmwp8b5mJU0qb8zPLTugbt4o07_NuI9w20oFyu4TsOb987OZWrbl_Iipsydql7QS-qbMXaoSRiK7EDN8rva1MTB822hl3E8UPL8WxDHGxos4LaftqapjaDChVtdYdLIeqh7sd&__tn__=*NK-R]#quananh3q =AZXBV1HP8xZLdJunvM1Gmwp8b5mJU0qb8zPLTugbt4o07_NuI9w20oFyu4TsOb987OZWrbl_Iipsydql7QS-qbMXaoSRiK7EDN8rva1MTB822hl3E8UPL8WxDHGxos4LaftqapjaDChVtdYdLIeqh7sd&__tn__=*NK-R]#qa3q =AZXBV1HP8xZLdJunvM1Gmwp8b5mJU0qb8zPLTugbt4o07_NuI9w20oFyu4TsOb987OZWrbl_Iipsydql7QS-qbMXaoSRiK7EDN8rva1MTB822hl3E8UPL8WxDHGxos4LaftqapjaDChVtdYdLIeqh7sd&__tn__=*NK-R]#michiogame =AZXBV1HP8xZLdJunvM1Gmwp8b5mJU0qb8zPLTugbt4o07_NuI9w20oFyu4TsOb987OZWrbl_Iipsydql7QS-qbMXaoSRiK7EDN8rva1MTB822hl3E8UPL8WxDHGxos4LaftqapjaDChVtdYdLIeqh7sd&__tn__=*NK-R]#gameprivate =AZXBV1HP8xZLdJunvM1Gmwp8b5mJU0qb8zPLTugbt4o07_NuI9w20oFyu4TsOb987OZWrbl_Iipsydql7QS-qbMXaoSRiK7EDN8rva1MTB822hl3E8UPL8WxDHGxos4LaftqapjaDChVtdYdLIeqh7sd&__tn__=*NK-R]#gamefreevip
Search in: Game Mobile Private  Chủ đề: Quần Anh 3q Open S30 Tiểu Kiều - Free Vip 15 + 1.000 Vạn Knb  Trả lời: 0  Xem: 213
HK3D

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ HK_S20
* Hiệp Khách 3D Open S20 Ẩm Huyết Cung
* Open: 19h, ngày 18/11/2021

- Free VIP 10 + 100.000 KNB + Quà nạp đầu
- Nguyên Bảo Bao 1.000.000 KNB qua thư
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game
- Cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác

Gifcode tân thủ: HK3DTANTHU

Top Lực Chiến
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h ngày 25/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/hiep-khach-3d-open-s20-am-huyet-cung-free-vip-10/
=> Link tải game HK3D: http://hk.michiogame.com


#hiepkhach3d #hk3d #michiogame #gameprivate #gamefreevip
DT3D

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 254301456_119997983798299_55157669038036199_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=R6f-7fRYPTsAX9swCqL&_nc_ht=scontent.fsgn5-10
Đông Tà 3D Open S29 Thần Long Giáo
Open: 19h, ngày 12/11/2021
- Free VIP 15 + 15 Tướng Đỏ + 50 Vạn (cấp 5)
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

Giftcode tân thủ: DT3DTANTHU
- Tặng Giftcode 1.000 Vạn toàn server, khi bài viết đạt 200 share

Top Lực Chiến
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h ngày 19/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/game-mobile-dong-ta-3d-open-s29-than-long-giao/
=> Link tải game DT3D: http://d3.michiogame.com


#dongta3d #dt3d #michiogame #gameprivate #gamefreevip
NL3D

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ NL_S2
Game Mobile Ngọa Long 3D Open S2 Quan Vân Trường
Open: 19h, ngày 11/11/2021
- Free VIP 2 + 50.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán game Michio
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

Giftcode tân thủ: NL3DTANTHU
- Tặng Giftcode 100.000 KNB toàn server, khi bài viết đạt 200 share

Top Chiến Lực
- Top 1: 500.000 KNB
- Top 2: 400.000 KNB
- Top 3: 300.000 KNB
- Top 4-6: 200.000 KNB
- Top 7-10: 100.000 KNB
Tổng kết: 19h, 18/11/2021


=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/game-mobile-ngoa-long-3d-open-s2-quan-van-truong/
=> Link tải game NL3D
: http://nl.michiogame.com

#ngoalong3d #nl3d #Michiogame #gameprivate #gamefreevip
Search in: Game Mobile Private  Chủ đề: Ngọa Long 3d Open S2 Quan Vân Trường - Free Vip 2 + 50.000 Knb  Trả lời: 0  Xem: 255
LDH5

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ LD_S39
Game Online Lôi Đình H5 Open S39 Địa Ngục Ngưu Ma
Open: 19h, ngày 10/11/2021
- Free 10 Vạn + VIP 10 qua thư
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán game
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

Giftcode Tân Thủ: LDH5TANTHU

Top Chiến Lực
- Top 1: 500 Vạn
- Top 2: 400 Vạn
- Top 3: 300 Vạn
- Top 4-6: 200 Vạn
- Top 7-10: 100 Vạn
Tổng kết: 19h, 17/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/game-online-loi-dinh-h5-open-s39-dia-nguc-nguu-ma/
=> Link chơi game LDH5: http://ld.michiogame.com

#loidinhh5 #ldh5 #gameprivatefreevip #michiogame
DT2D

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ DT_S28 ​

Game Mobile Đông Tà 2D Open S28 Chung Linh
Open: 19h, ngày 05/11/2021
- Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game

Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

Top Lực Chiến
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h ngày 12/112021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/game-mobile-dong-ta-2d-open-s28.../
=> Link tải game DT2Dhttp://dt.michiogame.com

=AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#dt2d =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#dongta2d =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#dongtataydoc =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#michiogame =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#gameprivate =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#gamefreevip
Search in: Game Mobile Private  Chủ đề: Đông Tà 2d Open S28 Chung Linh - Free Vip 15 + 1.000 Vạn Knb  Trả lời: 0  Xem: 217
TQH5

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 250088829_117796827351748_1788646474536249353_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=HlngDUZ_Ds0AX9uaUoY&tn=P8q_3dYdkbfpzIKp&_nc_ht=scontent.fsgn5-9
Tam Quốc H5 Open S32 Trương Giác
Open: 19h, ngày 01/11/2021
- Free VIP 10 + 1.000.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán game

Giftcode tân thủ: TQH5TANTHU

Top Lực Chiến
- Top 1: 10.000.000 KNB
- Top 2: 8.000.000 KNB
- Top 3: 6.000.000 KNB
- Top 4-6: 4.000.000 KNB
- Top 7-9: 2.000.000 KNB
Tổng kết: 19h, ngày 08/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/michio-game/game-h5/tam-quoc-h5/
=> Link chơi game TQH5: http://tq.michiogame.com


#Tamquoch5 #tqh5 #Michiogame #gameprivate #gamefreevip
Search in: Game Mobile Private  Chủ đề: Tam Quốc H5 Open S32 Trương Giác - Free Vip 10 + 1.000.000 Knb  Trả lời: 0  Xem: 171
QA3Q

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 246449357_116770247454406_8605847677128156143_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=pWjbQwxW4f8AX_Lqvz_&_nc_ht=scontent.fsgn5-10
Quần Anh 3Q Open S29 Đại Kiều
Open: 19h, ngày 29/10/2021

Free VIP 15 + 10.000.000 KNB cùng vô số KNB trong các sự kiện
- Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
- Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game Michio

Giftcode tân thủ: QA3QTANTHU

TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB

Tổng kết: 19h ngày 05/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/michio-game/game-mobile/quan-anh-3q/
=> Tải game QA3Qhttp://qa.michiogame.com

#quananh3q #qa3q #michiogame #gameprivate #gamefreevip
Search in: Game Mobile Private  Chủ đề: Quần Anh 3q Open S29 Đại Kiều - Free Vip 15 + 10.000.000 Knb  Trả lời: 0  Xem: 265
TTH5

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ TT_S20
Game Online Tu Tiên H5 Open S20 Ô Kê Quốc
Open: 19h, ngày 25/10/2021

Free VIP 10 + 10.000.000 KNB
- Giftcode hằng ngày tuần tại Hội quán
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

Giftcode tân thủ: TTH5TANTHU

Top Lực Chiến
- Top 1: 5.000.000 KNB
- Top 2: 4.000.000 KNB
- Top 3: 3.000.000 KNB
- Top 4-6: 2.000.000 KNB
- Top 7-9: 1.000.000 KNB
Tổng kết: 19h, ngày 01/11/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/game-online-tu-tien-h5-open-s20-o-ke-quoc-free-vip/
=> Tham gia Group Zalo: http://zalo.me/g/fqyjve249
=> Link chơi game TTH5: http://tt.michiogame.com

#TTH5 #Tutienh5 #michiogame #gameh5freevip #gameprivate
Search in: Game Mobile Private  Chủ đề: Tu Tiên H5 Open S20 Ô Kê Quốc - Free Vip 10 + 10.000.000 Knb  Trả lời: 0  Xem: 146
HK3D

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 246357816_115514354241536_2196244330037762311_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=a3aOTyU19VsAX-eVUYJ&_nc_ht=scontent.fsgn5-4
Hiệp Khách 3D Open S19 Tu La Y
Open: 19h, ngày 21/10/2021

QUÀ TÂN THỦ KHI NHẬN GIFTCODE
- Free VIP 10 + 100.000 KNB + Quà nạp đầu
- Nguyên Bảo Bao 1.000.000 KNB qua thư
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game
- Cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác

Gifcode tân thủ: HK3DTANTHU

TOP LỰC CHIẾN
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
Tổng kết: 19h ngày 28/10/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://bit.ly/3uGBk3G
=> Tham gia group ZALO: http://zalo.me/g/fclyrv100
=> Link tải game HK3D: http://hk.michiogame.com


#hk3d #hiepkhach3d #michiogame #gameprivate #gamefreevip
Search in: Game Mobile Private  Chủ đề: Hiệp Khách 3d Open S19 Tu La Y - Free Vip 10 + 100.000 Knb  Trả lời: 0  Xem: 169
TDH5

Topics tagged under michiogame on -‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’ 245916343_114238764369095_6011658421094777357_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=JupLMQX_DDoAX8Kc7oR&_nc_ht=scontent.fsgn5-1
Tây Du H5 Open S31 Thanh Long
Open: 19h, ngày 18/10/2021

QUÀ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
- Free VIP 10
- Nhận ngay 10.000.000 KNB
- Giftcode hằng tuần tại Hội quán game
- Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn

Giftcode tân thủ: TDH5TANTHU


TOP LỰC CHIẾN

- Top 1: 5.000.000 KNB
- Top 2: 4.000.000 KNB
- Top 3: 3.000.000 KNB
- Top 4-6: 2.000.000 KNB
- Top 7-9: 1.000.000 KNB
Tổng kết: 19h ngày 25/10/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/michio-game/game-h5/tay-du-h5/
=> Tham gia group ZALO: http://zalo.me/g/xydxan046
=> Link chơi game TDH5: http://td.michiogame.com


#tdh5 #tayduh5 #michiogame #gameprivate #gamefreevip #gameh5
Search in: Game Mobile Private  Chủ đề: Tây Du H5 Open S31 Thanh Long - Free Vip 10 + 10.000.000 Knb  Trả lời: 0  Xem: 254

Tìm thấy 129 mục

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Về Đầu Trang