-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

HaiTacViet.Com - Game Vua Hải Tặc mới nhất 2020: Miễn phí cày cuốc - Chơi trên PC Web và Mobile


tonylata
tonylata
tonylata
tonylata
Danh hiệuThành Viên Cấp 10

Thành Viên Cấp 10


GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD JYjoPuF

GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1f52e[b]Thời Gian : 14h ngày 03-12-2022 đến 24h ngày 05-12-2022 ( 2 ngày )[/b]

GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1f52e Nội Dung Sự Kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện các nhân vật có số lần reset cao nhất đạt Top 1 đến Top 5 bảng xếp hạng của tất cả chủng tộc 
( giải thưởng theo Top ALL ) sẽ nhận được phần thưởng là GCENTPhần thưởng đua Top 48 Giờ Sever RETRO

[table class="cms_table_cms_table" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="500"]
[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(30, 23, 36);" valign="top"][th]ĐUA TOP 48 GIỜ[/th]
[th]Phần Thưởng[/th]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"]Top 1[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"]300.000 GCENT[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(47, 42, 52);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"]Top 2[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"]200.000 GCENT[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"]Top 3[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"]100.000 GCENT[/td]
[/tr]

***
[b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]Không áp dụng nhân vật đổi giới tính. Đổi giới tính bị loại khỏi cuộc đua

[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]
GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 Thời gian trao thưởng:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD WuRfUnlGRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Zn75FttGRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1f52e[b]Thời Gian : 14h ngày 03-12-2022 đến 24h ngày 11-12-2022 ( 9 ngày )
[/b]
GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1f52e Nội Dung Sự Kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện 3 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng của từng chủng tộc ( giải thưởng theo Top chủng tộc ) sẽ nhận được phần thưởng là


Phần thưởng đua Top tuần Sever RETRO
[table class="cms_table_cms_table" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="500"]
[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(30, 23, 36);" valign="top"][th]ĐUA TOP 9 NGÀY
TOP CLASS
[/th]
[th]Phần Thưởng[/th]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]Top 1[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]1 Ring ( Nhẫn )
+ 1 Option Tùy Chọn
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(47, 42, 52);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]Top 2[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]400.000 GCENT

[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]Top 3[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]250.000 GCENT

[/td]
[/tr]

***[b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]Không áp dụng nhân vật đổi giới tính. Đổi giới tính bị loại khỏi cuộc đua

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]
GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 Thời gian trao thưởng:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết


[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD WuRfUnlGRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1E0RO3hGRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1f52e [b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Thời Gian : 14h ngày 03-12-2022 đến 24h ngày 22-12-2022[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[/b]
GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1f52e Nội Dung Sự Kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện 5 nhân vật có số lần Resets cao nhất đạt bảng xếp hạng ALL ( giải thưởng theo Top All ) sẽ nhận được phần thưởng là

Phần thưởng đua Top Sever RETRO
[table class="cms_table_cms_table" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="500"]
[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(30, 23, 36);" valign="top"][th]TOP ALL 15 NGÀY[/th]
[th]Phần Thưởng[/th]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]Top 1[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]1 Bộ Ring + Peng
+1 Option Tùy Chọn
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(47, 42, 52);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]Top 2[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]1 Bộ Ring
+1 Option Tùy Chọn
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]Top 3[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]200.000 GCENT
+ 20 Bless + 20 Soul
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(47, 42, 52);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]Top 4[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]100.000 GCENT
+ 20 Bless
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]Top 5[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]100.000 GCENT

[/td]
[/tr]

***[b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]Không áp dụng nhân vật đổi giới tính. Đổi giới tính bị loại khỏi cuộc đua

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Cách tính TOP trên BXH (Bằng Reset tính Level ai cao hơn ,Bằng cả Level và Reset tính ai Reset trước)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]
GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 Thời gian trao thưởng:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Có Topic Tổng Kết


[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD WuRfUnlGRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD K8X9NbxGRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1f52e [b][b]Thời Gian : 14h ngày 03-12-2022 đến 23h59'00 giây Ngày 16-12-2022 (14 Ngày)[/b]
[/b]
GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD 1f52e Nội Dung Sự Kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện các nhân vật có số nạp thẻ cao nhất đạt Top 1 đến Top 5 bảng xếp hạng Event ( giải thưởng theo Top Event ) sẽ nhận được phần thưởng là :

Phần thưởng đua Top Quý Tộc Sever RETRO[table class="cms_table_cms_table" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="700"]
[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(30, 23, 36);" valign="top"][th]ĐUA TOP PHÚ QUÝ
CHIẾN BINH QUÝ TỘC
[/th]
[th]Phần Thưởng[/th]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]

Top 1
[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="left"][table class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="500"]
[tr class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_tr" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"][ Wing 2 ] + Luck + Manalot

[ Bộ Ring + Pen ] 
+ 2 Option Tùy Chọn
và
[ Bộ Item Vũ Khí Box 5 ] 
+ Luck + 2 Option Tùy Chọn[/td]
[/tr]

***
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(47, 42, 52);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]

Top 2
[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="left"][table class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="500"]
[tr class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_tr" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"][ Wing 2 ] + Manalot

[ Bộ Ring + Pen ] + 2 Option Tùy Chọn
và
[ Bộ Item Vũ Khí Box 5 ] 
+ Luck + 1 Option Tùy Chọn
[/td]
[/tr]

***
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]

Top 3
[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="left"][table class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="500"]
[tr class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_tr" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"][ Wing 2 ] + Luck

[ Bộ Ring + Pen ] + 2 Option Tùy Chọn[/td]
[/tr]

***
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(47, 42, 52);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]

Top 4
[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="left"][table class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="500"]
[tr class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_tr" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"][ Wing 2 ]

[ Bộ Ring + Pen ] + 2 Option Tùy Chọn[/td]
[/tr]

***
[/td]
[/tr]


[tr class="cms_table_cms_table_tr" ***="background-color: rgb(54, 48, 60);" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;"]

Top 5
[/td]
[td class="cms_table_cms_table_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="left"][table class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid" ***="font-size: inherit; margin-bottom: 1em; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px;" align="center" width="500"]
[tr class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_tr" valign="top"][td class="cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_cms_table_grid_td" ***="margin: 0px; padding: 0.5em;" align="center"][ 1 Lông Vũ ]

[ Bộ Ring + Peng ] + 2 Option tùy chọn
[/td]
[/tr]

***
[/td]
[/tr]

***Lưu ý : Thời gian kết thúc là 23h59p00s, Rất nhiều bạn không để ý nên dẫn đến sự cố đáng tiếc. Mong các bạn đọc kĩ để tránh các sự cố không mong muốn

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 Thời gian trao thưởng:
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b]GRGTGTGERGRENHNBTRFEEWGERTJMHNRTHEGFQD Icon_h5 [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau Khi Tổng Kết[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

Bộ Vũ Khí Box Kundun+5 Gồm:
+DK: 1 Kiếm + 1 Khiên
+DW: 1 Gậy + 1 Khiên
+Elf 1 Cung + 1 Gậy Buff
+MG: 1 Đao + 1 Khiên
+DL: 1 Quyền Trượng + 1 Khiên

Hi vọng các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời cùng MUSS2.VN

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment