-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

zetpro1
zetpro1
zetpro1
zetpro1
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】
✩ Thời gian kết thúc Sever TEST : 18h00 ngày 29/07/2022
✩ Thời gian mở CHÍNH THỨC : 10h15 ngày 30/07/2022
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f48e Đua TOP Lực Chiến Sever diễn ra : 30/07/2022 đến 18h - 5/08/2022
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 1 phần thưởng : 4.000.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 2 phần thưởng : 2.500.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 3 phần thưởng : 1.000.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 4-10 phần thưởng : 500.000 GoXu.
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f48e Đua TOP War Sever diễn ra : 30/07/2022 đến 18h - 5/08/2022
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 1 phần thưởng : 4.000.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 2 phần thưởng : 2.500.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 3 phần thưởng : 1.000.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 4-10 phần thưởng : 500.000 GoXu.
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f48e Đua TOP Online Sever diễn ra : 30/07/2022 đến 18h - 5/08/2022
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 1 phần thưởng : 4.000.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 2 phần thưởng : 2.500.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 3 phần thưởng : 1.000.000 GoXu + Danh Hiệu
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 4-10 phần thưởng : 500.000 GoXu.
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f48e Đua TOP Guil Sever diễn ra : 30/07/2022 đến 18h - 5/08/2022
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 1 phần thưởng : Danh Hiệu ( Toàn Guil ) 7 Ngày
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 2 phần thưởng : Danh Hiệu ( Toàn Guil ) 7 Ngày
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 3 phần thưởng : Danh Hiệu ( Toàn Guil ) 7 Ngày
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f48e Đua TOP Guil Sever diễn ra : 30/07/2022 đến 18h - 5/08/2022
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 1 phần thưởng : Danh Hiệu ( Toàn Guil ) 7 Ngày
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 2 phần thưởng : Danh Hiệu ( Toàn Guil ) 7 Ngày
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 3 phần thưởng : Danh Hiệu ( Toàn Guil ) 7 Ngày
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f48e Đua TOP Dame Boss Thế Giới Sever diễn ra : 30/07/2022 đến 18h - 5/08/2022
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 1 phần thưởng : Danh Hiệu + Bộ Phụ Kiện
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 2 phần thưởng : Bộ Phụ Kiện
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4cc TOP 3 phần thưởng : Bộ Phụ Kiện
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4aa[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4aa[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4aa[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f4aa Tân Thủ tham gia sự kiện Like & Share & Tag theo thể lệ sau :
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f6ab Yêu Cầu:
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 27a1Bước 1 : Like Page và bài viết này.
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 27a1Bước 2 : Share (Chia Sẻ) bài viết này lên Wall FaceBook với chế độ công khai!
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 27a1Bước 3 : Tag tên 5 bạn bè vào bài viết này như sau : [Tên tài khoản] - [Tag tên 5 bạn bè] - [Cùng chơi Sever mới với mình nhé]
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 27a1Bước 4 : Sau khi hoàn thành chụp hình gửi FanPage
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 27a1Bước 5 : Nhận Code "Quà Like và Share " - Nội dung phần thưởng xem tại mục Event Game.
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 2757Lưu ý : Mỗi tài khoản chỉ được nhận Code 1 lần.
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f381 Phần Thưởng:
+Đá Cường Hóa 5 x3000
+ Bùa Ma Thuật VIP x100
+Cỏ Thiên Diệp x9999
+Nguồn Sức Mạnh x3
+Tinh Thạch 3 Loại x 100
+ Nước Kinh Nghiệm x100
+ Thức Ăn Pet x 200
+ Pet Phụng Hoàng Băng 3*
+ Bộ Trang Bị Pét
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f490 Link game : http://tcgunny.com/
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f490 Link Tải Laucher :http://tcgunny.com/launcher.exe
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f490 Link Fanpage : =AZWi0CCVVREpFCaIpuMQW5iOnC78MvOIxWvfumHg3BLdD0GzVWM5viuaodw_t3IJ5jo_sF8OQp9HjIBwT99F5QtGNdujRFwodfFVWhFTFzoxD2L5GxbbwH0axcRSmJolUTPm2629h5toVztg5PhaTmEO&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/tcgunny.comtuchiengunny
[THÔNG BÁO KHAI MỞ【Máy Chủ: Gà Tử Chiến】 1f490 Link groupFB

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment