-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

support455
support455
support455
support455
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

📣ĐĂNG NHẬP LIÊN TỤC 7 NGÀY - NHẬN MIỄN PHÍ QUÀ SIÊU GIÁ TRỊ📣

⏰Thời gian: Từ 08/06 - 14/06, Gunner đăng nhập Gà Đi Rừng mỗi ngày đều nhận được gói quà đặc biệt giá trị, Gunner liên tục đăng nhập 3,7 ngày sẽ nhận thêm thưởng. Gom gom tính tính lại tổng giá trị lên đến 1.200.000 VNĐ 🤑

1 Ngày : Quà Chơi Hè (1) x1
Mở chắc chắn nhận: Tinh Hoa Vinh Dự x100, Đá Cường Hóa 5 x10, Túi quà hợp thành +400 x10, Rương Xu Khóa Đặc Biệt x10, Đá Tăng Cấp x10, Rương Super 260 x1

2 Ngày : Quà Chơi Hè (2) x1
Mở chắc chắn nhận: Tinh Hoa Vinh Dự x200, Đá Cường Hóa 5 x20, Túi quà hợp thành +400 x20, Rương Xu Khóa Đặc Biệt x20, Đá Tăng Cấp x20, Rương Super 260 x1

3 Ngày :Quà Chơi Hè (3) x1
Mở chắc chắn nhận:Tinh Hoa Vinh Dự x300,  Đá Cường Hóa 5 x30, Túi quà hợp thành +400 x30, Rương Xu Khóa Đặc Biệt x30, Đá Tăng Cấp x30, Rương Super 260 x1

4 Ngày :Quà Chơi Hè (4) x1
Mở chắc chắn nhận:Tinh Hoa Vinh Dự x400,  Đá Cường Hóa 5 x40, Túi quà hợp thành +400 x40, Rương Xu Khóa Đặc Biệt x40, Đá Tăng Cấp x40, Rương Super 260 x1

5 Ngày :Quà Chơi Hè (5) x1
Mở chắc chắn nhận:Tinh Hoa Vinh Dự x500,  Đá Cường Hóa 5 x50, Túi quà hợp thành +400 x50, Rương Xu Khóa Đặc Biệt x50, Đá Tăng Cấp x50, Rương Super 275 x1

6 Ngày :Quà Chơi Hè (6) x1
Mở chắc chắn nhận:Tinh Hoa Vinh Dự x600,  Đá Cường Hóa 5 x60, Túi quà hợp thành +400 x60, Rương Xu Khóa Đặc Biệt x60, Đá Tăng Cấp x60,  Rương Super 275 x1

7 Ngày :Quà Chơi Hè (7) x1
Mở chắc chắn nhận:Tinh Hoa Vinh Dự x999,  Đá Cường Hóa 5 x70, Túi quà hợp thành +400 x70, Rương Xu Khóa Đặc Biệt x70, Đá Tăng Cấp x100, Quyền Trượng Băng Giá x1 / 7 Ngày !

🌟🌟🌟🌟🌟
• Link Game : http://gunbachay.net/
• Link Group :https://www.facebook.com/groups/485943602475246
ĐĂNG NHẬP LIÊN TỤC 7 NGÀY - NHẬN MIỄN PHÍ QUÀ SIÊU GIÁ TRỊ CÙNG GUNNYPC 28656110

support455
support455
support455
support455
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

.

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment