-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

lehien001
lehien001
lehien001
lehien001
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

DT2D

Đông Tà 2d Open S28 Chung Linh - Free Vip 15 + 1.000 Vạn Knb DT_S28 ​

Game Mobile Đông Tà 2D Open S28 Chung Linh
Open: 19h, ngày 05/11/2021
- Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 5)
- Giftcode hàng tuần tại Hội quán game

Giftcode tân thủ: DT2DTANTHU

Top Lực Chiến
- Top 1: 5.000 Vạn
- Top 2: 4.000 Vạn
- Top 3: 3.000 Vạn
- Top 4-6: 2.000 Vạn
- Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h ngày 12/112021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: http://michiogame.com/game-mobile-dong-ta-2d-open-s28.../
=> Link tải game DT2Dhttp://dt.michiogame.com

=AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#dt2d =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#dongta2d =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#dongtataydoc =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#michiogame =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#gameprivate =AZWFGD_pjggbued5srOjkAClwlF20f0u0q8FbUT9yyL2azurCG7_gts3XSA4HaKjpTeIxuT-XXWbpm00oU0xGUWKWDoMs80anI2y7JgV802GdTPHTwcxr7XMy5SibRuwwqsrN9J71C0T3BOgVV563tsl&__tn__=*NK-R]#gamefreevip

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment