-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

HaiTacViet.Com - Game Vua Hải Tặc mới nhất 2020: Miễn phí cày cuốc - Chơi trên PC Web và Mobile

ktlongthan
ktlongthan
ktlongthan
ktlongthan
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Trang Chủ: http://kiemthelongthan.com
Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthetranphailongthan
Group zalo: 0566080103


 • Hỗ trợ tân thủ cực khủng +code face cực VIP


Hệ Thống Map Boss Vượt Ải Mới Tinh 

Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP KOe0zsBMn0p9cL-QrC1HvzNW4tg_3MEvQluD-sU1jfGnNvpRFjIgLgqBT2j8RB0gb2HrNSwsWVkUGE2KVGqCo4cN7IKQ4gjVfi-EWXN5OBB5Pr-v3trFnTIWojSvEsXqDwr9YmYF6shpQCb9LPvC-Jg44ciLd_KsgqIQt3C1H2bzA8qhA1uEMyCS5QePY_H8i1pS81FHl-0HjwPI7YL28gvc1w0tJ5k2Dmlhbm5R246F33W-BKB6l66DhJPw7qKmeoQM5KT-m2fwsdWkSABZa3PMUhwyEblbb5e521VU80P7WcO5vXTjAtm18vQcDAy5BHCqJi3TUhdQ4g43ZiKabg5TU7rY2p02Fc4RmyWQOMN_snTwgFUj4ciEUlenG5muBIRn0Ye8hhPhHeWGKJUucPhDVHJCmTC5CRwXKipe5Rz0Zhzhz4mvDYv7idwOndrh_V_BA33ty8x-Q2_xM3VUycjSDKuGwRcP6yS8vY_iX1sohR5zquwNbuBaYf1dQHcbIKzoZ0fPMqiZauW9LcT2Axp-ycJoJpggazGF4r_9cc_ZN4rd772itNVOSZ4nI9-oAnm4GhvCWp7ojayRYYOAcIJcoRV1URwPz8N6-rsKxPXEdCwjOpKTH9EuYnS3lwUzIwBHC1kPat41EdYIFWa_D7WqE-pCOEP4z8wH8zQx_eDdYPeNAcGyKfuhSQUpPJJrnuNvITsJ04mzkJT3KupQZ14=w800-h600-no?authuser=0

Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP Yf5g57RSsThFU4NffrKkIUtrLAvvEnIqYWszEntJ1xyntAFdJOOX0hdZwhihIqB9Wm0hU0qo_bVpCkoiyoU6Rl5temB3QCNJeX4kuvtMSuPlveQiUE3T525cOO5S3G24wkKFRAUmp9bbcqBvnImn1964RhqMv0RSKlk5J8whHbrHjyQnjqllUa5DSX8Ac_HJULNOgsdLgiXpAyS0PqXRWM4HwEbc1wlvQpAN2YGEukdfeWyUwkRGL2sGd1Qc3CTYHouXc_Zywvtne_9LVflCgZYdC3-9P_Ain_xoZ-ibLMjP0iKbyeqqXaAYVmCp_673-urLF75EUyUhFCsBEASRuDpOJkzB6JnFdqigxZ8z-UxjDmvwGv78JmkBnIEeXLZMYyS2oBXu3f3clRNmyih5RiF_rUT-qt6VjRcsSvCcHHAUWw666I0vp39dVpzWeNnY9pzrybkJXLUiwauhdMSdXzVMsDsgRXc87lUqCJTHIVAFgcEZO5aPRuHCyt3I9nqq5AkAr3wa2CVVi6uic8X72p2v9Vu3l4AIr5hftJmiIs4GHmd33lDZcYM08ZzqaQAjQO321pLfcSHFmACuE6LlIKhbZ7lNVTi40r1m359jeqE5D6j-LcrrgTUmqdUjs7QwM4SPkUdY1NiFEm7xLFYslcKGNl_9F3NbaqXIL_n3g5_Z7nLPOnIYf3I1FfqqKwhtZQQppoZR7VR3FXrRY7We4pE=w800-h600-no?authuser=0

Trang bị mới cực vip
Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP 0bnz-bmjCdMR41Ch7j1cld1BhpJPtJlR1zyIAva-4KRMljv30UCmGA4n7XDu7aWF8fIK4f8kGUgqVWHBrTUzzIzx6XILqh0CGNgJQkPelFx8OVgvK78LWivTr11Rs7fMsRJXzA8oWwwHlMya57gpWSDJ9DxrvFTUz_gdP7cdx-1D7PS97iX6D8yr4Uu91rk15HQnshMSRMnHnz0Lpi35L_AV2GN5e_-P3kHHq4IPCW7e-jy0DO_pan0_VsrZDtKzW_cCz7338o7rF2T4UN2kt4WPmAxMjKSp7HUAlhW7YDUTG3pr0EqDwcKXBOBv9A5iyWnsSXI5cFYEr8jbePuUn0vWVl6q6XF9bgVzSdEhTMAhvFCdDkai1yGyZh7uSxsp5ovq4mkTjAy8YlhvFqY5S12k9cqrK7egr0_ws4ZQqwOXHRLtr3UyUTAC7exm1Uj8kO_8goHKj0I1e0bCOjZ2-V7KxZg7LsQHLt8CFyydzTD7E64ClGry65BkN8-vaWU39cymZlw9aWT89bYtnJChhzCP2u5sde4kNz-TioYA8uabBNqApTxR35VfJ6YiKU9KN05kD3a0e2n8lwZOxOR2i2CNenT_b2GRMqsrT8VKlgR83gyZFMh4IE-y_RzxtOoP_SghzA6fScrKw_IQljluAeVf2EZsOuvAQgKJxVmPEvHrDT1eK-fiyW_QheJSy80wPLOm3rrOFcyUEAuh_IOvpkM=w800-h600-no?authuser=0

Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP Leg3pkQnN3xNCr6l4f8lGn26cmcbYRWSF3HgVESJ-YuEZZjX22d9m2kwBMO2nNDDwACDHVYv0ccIXmlzx-j01qUzGTgJgUqqzM1P6BuMFLaBpddU1r8z4GP_8QZ9I4ImEYNx39SQtrKmv9iOX9wQeRkl492zP1pYdFHCtUFuaeyXZtm5Nv7Ja5j3I-7YZfyavji4bTjvR42CP0gcYAlIgS03MVlOEfhpuDku3X22nGfQVkMbGtFBLVeu70vR-aI1aNeJXxHAKt1hry8HHr9Qr70rYqL1Z-KWhBHBREvCeyGL54ERtGfAyppBOT-N-6ZRHC0GdP2999OeGrUu_3hD4Hu1ZaWgudwgY1EDiCgn3mc_vhkZ-Z5FPaHfuMiFVJEFZZSdfJISZrP3IyloT9HcHjq7kuubdPdyudw0QHq5Lx5KyIj5hVAjJNQh9fryIeGCIUjsDW6FJIOe-DeKPCWS0NOFA7BPhuqR30f3dh9R2iKw8YSFNfoCoOSgYEb4ieqBnnMvzvZpg9MJIeG7mzU1DndhsRZlwh-E46rbwWD8pWAApUa0WiJgNlfHDse-34FgHz8hkqkv3xHIbPx9cTjw7q47q4Xl9kkEmUOUs8PL9wvWkWyb9khEu2BUV2xN-QIIJjwUspHewr2eC-SU3r09lB7BQP9qjd5TBMRagvRZYI4ECIhkiCJ1L8zzAS0gkghpNNNdFPn-o9TGUIYjpxaseTI=w800-h600-no?authuser=0


Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP A7B931-pNJCC9NiyUcWME2ogwVY2BpNpLPfz7NKqdKJ4mHws_2H48GF5LkTw_0ULeSuqr0XTHKiUgVXT2hqr-YJ3RPUtaipcbnL5nCh-vwXQTPvYbzWDABUFSuh8GbupZGLad18gWSgMWVPYB-hg7XUXeC9k8kDHKqgTRYnaQJpaN8IlN5Db31dtaywp8xEZtWpB_MQOD5fI-2UXcTPI_qQwZ9w5p1WzKZ9VaeLGPzdPGrzUbGSM3JDlHfr_J6dlzj3_WOxW0HJsaP9yEkco1n2M_qWAEdLtJEQer1O4fVBk7fbz32zbbmJoTBhs7s8TClJ0cL7Et6DQ3HajIjYdd0nORxiX1LFezisKgjSUSeaJ4Ee0rhfGDa3FkL7ImlYrUd2_P0Wi0MAAm6ZspRfYAovXatVr9z188A3I8PzBJG1FxDew_s2bAx2FPowZ6u89IwRInhyNfqPgxaNcWA8bNpkpXLYTpTScBDLgjKkYJPzulYBUuHgmQ5vzuBzL0BuPSNX1s4HOOX3eZ0z0QTALPDNqIZOXvVj6sVMwZDJOXsHt10nMXTZQrRKB4EAwuDlxp3goS3inAESpI4UQAEsXtLDTlqV_t6i07W8vVpckb6zd_rQcxCkRrgv9XQIHDF7ZYFpnk2KOeSIz2vRVUxz9cuUEcRzBv71N0jUfqy5g-VQV1Sn8WATN2EcO_YLQeL_ODdv_sTij0lfV1TBMzhTVer0=w800-h600-no?authuser=0
Hoạt đông mới nhất

 • Oẳn tù tỳ kiếm thế.

 • Du Long Bí Bảo

 • Nhiệm Vụ Hàng Ngày

 • Hệ Thống Vận Tiêu

 • Tàn bảo đồ Vạn Hoa Cốc - Thiên Quỳnh Cung

 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 • Bạch Hổ Đường Hoàng Kim

 • Tiêu Dao Cốc

 • Rương Phú Quý

 • Hoạt Động Dập Lửa

 • Tiêu Diệt Long Hồn Sứ

 • Bách Bảo Rương - Cược KNB nhận KNB + Trang bị đồng hành

 • Nhiệm vụ truy nã

 • Chiến Trường Tống Kim

 • Uống rượu luận thiên hạ

 • Sự kiện [Trồng Cây]

 • Sự kiện [Chúc phúc hàng ngày]

 • Nhiệm Vụ Thương Hội

 • Thi Đấu Loạn Chiến

 • Trùng Sinh Nhân Vật

 • Hệ Thống BOSS

 • Thế lực Chính Phái và Tà Phái

 • Hệ thống pháp bảo cấp 1 đến cấp 40

 • Vũ khí Đằng Long cấp 1 đến cấp 40


Hệ thống skill độc lạ cực ngầu

Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP Jhcoc4RKrK5EPH_ywjWj_btE0LxMd2XSaMroOSZEK25L62A-Gh6VJ6rXx-mJ0EKBD8A_Na4ksyUGXJzwMsRd1elM7HHsBqt29LQ7KRLPZfTaaTJ0DiPD_mISXhIBFgvjJjoF_PMxcRNkUt8SutMNAn3pTYuLznSD9c5Bm5pRUDM-ZZHpruEFPcKAyJxFKOOZ-5i8prtm97tsGU0KHAzb7yACQXQ_y-Cpxwb5gygKPNm8FhmWyrmGbwNy3Hitkb8r2IPAu0-3Sz2bAIw12-73Hw0wIbG_tA0V1pVGhKb_u3SStc5lRdtG9mPapgVmArNJ5M76aUNGcfZIovtvyhJsJBqJP48wGow_3tY5Sr_sG1R42XRVCUYXwRbwCRXvpCaJ-K5v4qKeea3fQpRKE4iBD-ufGU3WSrf2AxI2_71tAhrTJxop5Zagvsco_rYnJUVercSova8G_TPcBJDcnk8clNS6T_qTWSYX2x2KzKHIJfcqAAOnjzwGdlX9sIPOT7LZauaVgxWiU0K_dWY9BtEfXKcUm3Te_cUXg19f6D07fj4eTeSpH8zHrWhZ2kNR9B-4tDP088l4v40aQMZrLFJSs_ZILHSMxHvzoQUm45bmXnqjguwFPC7Omuac_lhk-hIXOXJqI1T5cudDwvnVfbrPSUY9Wa94NO8nDlX6KYqpToJi9U7P_shSczzvPc_k65zSzfXWgL58Ni5DtKEE5hZQyUA=w800-h600-no?authuser=0

Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP ZKIDeQNQT4dnihyWf-hCgxlr6Ng05LlnODD4O6LtM0N2s8jtblhk6zcRKIvJkjDALBTGFK-E1dXUVCVu0QoXQGHG_0V7Arhn38CI0ovUtp_5EQi77QD1aatOaSKqhoAj8boy6Bxy3MwiMJa9B5QMctQoNJYWL3e4D4ixo_iXVQ4sIKe1zBfsySY8dBbK3tilhQVZ3IF64jTCq2hIgmTQp-4tLZZn3TyQGI_uO7Gscv6RWxP1xVuaaAFDt5ylJ06aWiI8dz_J376OqjAoFUs9crS1o2ldCVJb1WGpAV3MfyFky3o0Jglx_0GV7emaUeik3zUdVNiWvlOu7KLYn3W3tSy-CFQ1QFa_pdTL-_lAeIEYFsC_9i8F4wWmUl9wDpAAvpN0yLX92pHNp_zm2WinctOemQNg1ObOydrQSFzvMV1fujNaK7ecJuxSnIpwr_fc_H_lGgajewNpHzh-7ls51_HALAceN2JU4ufMvbPN2hQHJhU4yoT9-XTKBJOILB07E-KbOBQ-WbSAYVd0D6l50CrhFHWGabNZ-lgPK6GsFn_LyKTM4HaSrN7l6vgsQuBqQv2ccgeAc518a8s1E5BwNzFW_OumeCk20JqpDpzzHVFjHuODCwmRgeQWkqUTsyBVqZ-phKDg8fG3e0ro8spG8iL5tHdUnyyIXyDqU3OrCrXGAY1QC46KTWwIvHylG0cAsaSaMvccBJ6B13SV6CEkoUk=w800-h600-no?authuser=0

Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP BAm9RnJzmJL9HphgFDvg5Jd5D0oZ14nNS6_ZitSyKPjaAkzB_LWPQSs6Wnlf4IUnq5BWSRtqXZJKrhJmblaia-FS1iveZsyF7MaqZ3SW-FXMw5qoMumqyZQWwBcBjzFeM95u6MS5nqX3ZZVrOouLRrRCHkbACjY_kShfIfu46OWyr0Jmvq78rOvlpHch8F3WjYG_BGMwj7enbXI_SDhPGxsdZGH_ynDPB8IUbThhO3VlE012Ethg5NhckublVnUUXX8yd6QmvOKHdUAWj3aAd1jHsBxVUk-ecP5oTaWSM38lSa_5oDMmlnMOczTbhe2Qxz1RlyisHSDyrlnFFFwkEgVVhzB9jAZuaIN4kK-Whc1WKpkiTaQ1ZTPgKIXuVy1nAkJblKcseadeVxVOLIwkmEVjdB73_EZqLNtLDhry2LXqKUpDZOQdTO1kes-aGzdwrXx_0yH4r53jRICEIoVq8YvvO5jHLlQJGmjwMzbcTd5Mn1n8qxk-mkMPf5wC2H3eb7KC8kVtEhA2J-ZESeIXjRKCccsyy36kizNAmX-gh29bHO1d2RSvNcZeUEsf6IpdDL4EC3WbESPRHe93lOUYLcXXNlojdUHl_l59OtDZMBvnVAtz_JFqAx1Bo91HRF2ERrpO8GcDkZQY77AqsGZmotKIy86tfys0sI2H-SJzOWnRF-MdrAbLrM_udEywc0MZxZCiOwYnx4MfI5wL-CbgGqI=w800-h600-no?authuser=0

Hệ Thống Trùng Sinh Nhận Đồ Cực Khủng
[list="margin: 1em 0px 1em 3em; padding-right: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(25, 25, 25); font-family: sans-serif; font-size: 14.6667px; background-color: rgb(252, 252, 255);"]
[*]TS 50 : nhận 5 k tiềm năng

[*]TS 100 : 5k tiềm năng

[*]TS 150 : nhận linh thú vip 1

[*]TS 200 : nhận Linh thú víp 2

[*]TS 300 : Sét Lôi hổ

[*]TS 350 : Ngựa Vip cấp 3

[*]TS 400 : Mặt nạ Vip cấp 10

[*]TS 450 : Ngựa Vip cấp 4 , full set trang bị cấp 7

[/list]
Hệ thống mốc nạp tích lũy theo từng sự kiện x5,x10 cực kỳ hấp dẫn

Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP Ay814ejaRGpFJUbHWgqJDLjowGmKB0ddGHyH-qYaX9pf_S9ZF_dyksCtVRTjXCzGiW01aYwTp9KyO2CSlQqShwISTZ4ULGO4xIUUqdI4ndaW27GKsGbN5NWPM5mq0XaomntmoLdzDWuD8fIH6c0mYXdlq8yHbgp8NJfR4sck60yXfd8v1bjMZZ7yh65tKWAm-xIo2El1v9h8cj6YYnq7m4jVFL4WhR64zlXnVmBHvB9BdNIJXJYTWUY3RH9qTrHA1U96WXAl96eSzYs5xePZ0HzsA4xy7bs5HWuCq5C4_Fu8tHPXGBxuVsdk2r7427dwdosLDpq41kqtwqavAyZQbm_t3Ak08BvR_cW4Zbs8EP-dSfB33SVbYL65nc1mCbI1OW-UIuXdjB7uh0RYnH19OONhWJC4sThZ2URR-7McljHie723EKjVDzFcLhTOX-_veuapnp8ND4mXwm6Gs9Rqqjz-YhqaMURan4jJru641PGRLf94xKSp6OwJG9dmEeHK4Y3P2Jh2qxlUWudUfVH_WihaJHzdO1na7QFNLIaw9v5Z0B-L19pRMRK003OAeIGu4ml-73M-6Z-nNroVSIZArciGQCd56fN9b_c0uA_qCcbnJ-3WzS67K34M7XYIRRk-I_rlvng4mBY0x70HbdO7M0x9Kps6ELHIaq0d5zjqLTBy8xVwODMx05j9NgTpiun5dIG6ONCEPX54FG863pn_vH8=w1280-h800-no?authuser=0

Tối 2 4 6 21h cùng #đạichiếntốngkim
Tối 7, CN thì #bangchiếnlãnhthổ phân thiên hạ.
Thích #liênđấuloạnchiến thì 20h tối Thứ 3, 6 nhớ có mặt!
ĐẶC BIỆT ĐẠI CHIẾN BOSS PHƯỢNG TƯỜNG THỨ 2-4-6 LÚC 8H30.
Nhiệm vụ train hàng ngày cắm 4 5 acc là #kiếm_nghìn_vạn như chơi!
Tham gia được tất cả các tính năng hiện tại của game mà không bị giới hạn thời gian. Thỏa sức cày cuốc.
Trang bị & môn phái game cân bằng, canh tranh sòng phẳng.
Chi tiết về máy chủ quý nhân sĩ xem thêm tại:


http://kiemthelongthan.com/tin-tuc4.html
-----------
Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP 2728 Trang chủ: http://kiemthelongthan.com/index.html
Kiemthelongthan.com máy chủ Long Thần Hỗ Trợ Tân Thủ 2tr, nhận luôn skill trấn phái đồ VIP 2728 Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthetranphailongthan

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment