-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

duongthanhbao
duongthanhbao
duongthanhbao
duongthanhbao
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Basic info about the server:

- Version: Season 15 Pro
- Regular Experience: 500x
- Master Experience: 1000x
- Maximum Level: 400
- Maximum Master Level: 800
- Maximum stats: 32767


Additional info about server:

- Professional Anti-Hack system
- Professional game Launcher
- Exclusive Quest System
- Exclusive New Jewels
- Max 3 Connections per 1 IP
- Low Performance Mode: Button F9
- Available Offlevel (limited max time)
- Available Offstore (only Loren Market map)
- Non PvP Maps: Aida 1,2 | Karutan 1,2 | DD 1


Reset, grand reset info:

- After Reset: Stats Stay
- After Grand Reset: Stats Clear + Free Points
- Max Resets: 20, Max Grand Resets: 20
- Experience decrease each Grand Reset
- Free Wcoins each Reset and Grand Reset

duongthanhbao
duongthanhbao
duongthanhbao
duongthanhbao
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới


Cờ Tướng Dương Thành Bảo
#cotuongduongthanhbao #tinhhoacotan #tinhhoacờtàn

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment