-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

HaiTacViet.Com - Game Vua Hải Tặc mới nhất 2020: Miễn phí cày cuốc - Chơi trên PC Web và Mobile


Tiên Mộng Kỳ Duyên 3D Mobile – Game kiếp hiệp HOT nhất 2023. Siêu phầm CÀY CUỐC, FREE VIP và Thời Trang VIP

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

THÔNG TIN CÁC HOẠT ĐỘNG
- CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA HẰNG TUẦN TRÊN FANPAGE VÀ INGAME
- ADMIN 24/7 LUÔN GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ KHI BẠN CẦN
ĐỂ HIỂU RÕ HƠN THÌ CHẰNG CHỜ GÌ NỮA? VÀO GAME CHIẾN THÔI NÀO

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 184801549_171341598243918_3889679601056772037_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3tSdrL-nod0AX_Z44B1&_nc_ht=scontent-xsp1-2

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Sự kiện điểm tặng "Theo Dõi Fanpage - Tham Gia Nhóm"
Để nhận miễn phí 50.000 điểm tặng bạn thực hiện các bước sau:

Theo dõi fanpage sau:
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-]K-R]https://www.facebook.com/thoisutinnong
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619351735
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619771362
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068650095147
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068585957370
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/muabanfanpagevagroup/
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/CoTuongDuongThanhBao/
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/cotuongvuongthanhbao/
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068917387721
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068659249214

Tham gia nhóm sau:
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/228232109086783/
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/borocothe
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/134629191955520/
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/410445383343718/
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/749002776005068/
=AZVDFi7EO-mS7oq0d8vmPQWq3Xx6bf5Y4yz4d4hsZ2ajZD1CE1NseqXH-4kQ7jLu_IdjyxlHYmF36FsUZwR900mMy30nKq-g-igGykCt_lExBD7yqz0ct4bBAlT8uTNn_WcjhCTFzlAWOHuSM-LrBNdG0DK_7hvsLGvHQ73uZflDpw&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/1216452272028524/

Sau khi đã làm đầy đủ các bước như là: đã theo dõi và like tất cả fanpage yêu cầu và đã tham gia đầy đủ các nhóm nêu trên thì bạn chỉ cần nhắn tin với AD qua fanpage này sẽ nhận được 50.000 điểm tặng.
Yêu cầu: FB được khởi tạo trước năm 2021 (Không phải FB ảo)
Lưu ý: Mỗi facebook chỉ được tham gia 1 lần sự kiện này nhưng không giới hạn số lượng facebook tham gia cho 1 nhân vật.

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 189032751_114531697477078_7196826079047571467_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=0Vbp1MrkXaIAX-TdprD&_nc_ht=scontent.fsgn5-6

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

TLBB VUA PK MỞ CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG TÂN THỦ Ở MÁY CHỦ MỚI
✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 1f525 TLBB VUA PK✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 1f525  "SEVER CÀY CUỐC CỦA NHÀ NÔNG"
OPEN VÀO LÚC 15H NGÀY 15/05/2020
Thông tin trang web:
+ Website: http://vuapk.com/
+ Fanpgae: https://www.facebook.com/VUAPKCOM/
------------------------------------------------------------------------
LẤY DÂN CÀY LÀM NỀN TẢNG - PHÁT TRIỂN ĐỀU LẤY DÂN CÀY LÀM GỐC
" ỔN ĐỊNH - LÂU DÀI - ĐÔNG NGƯỜI CHƠI - THÚ VỊ - MIỄN PHÍ "
Thông tin sever:
+ SEVER FREE 99%
+ Nhận lv96 khi taọ nhân vật đầu tiên
+ Nhận VIP-CODE để UP 119
+ Nhận FULL BỘ TRÙM ( THƯỜNG ) Và nâng cấp trùm VIP ( CÀY CUỐC )
+ Free Ngọc 7
ĐẶC BIỆT: SEVER CHỦ YẾU TRIAN Ở HHL
+ 1 QUÁI SẼ NHẬN ĐƯỢC 20TR ĐIỂM KINH NGHIỆM
+ DÙNG ĐIỂM KINH NGHIỆM ĐỂ ĐỔI LẤY ĐIÊM MÔN PHÁI ( ĐỂ MUA ĐỒ TRONG GAME )
------------------------------------------------------------------------
THÔNG TIN CÁC HOẠT ĐỘNG
- CÁC HOẠT ĐỘNG DIỄN RA HẰNG TUẦN TRÊN FANPAGE VÀ INGAME
- ADMIN 24/7 LUÔN GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ KHI BẠN CẦN
✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 1f525 ✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 1f525 ✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 1f525 ĐỂ HIỂU RÕ HƠN THÌ CHẰNG CHỜ GÌ NỮA? VÀO GAME CHIẾN THÔI NÀO✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 1f525 ✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 1f525 ✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 1f525
------------------------------------------------------------------------
BQT TLBB VUA PK KÍNH BÚT
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Fanpage: https://www.facebook.com/VUAPKCOM/

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

[ltr]Sự kiện 50.0000 điểm tặng không giới hạn số lần tham gia cho 1 nhân vật.[/ltr]
[ltr]Bạn có thể lấy nhiều facebook khác nhau để tham gia nếu có.[/ltr]

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Sự kiện điểm tặng "Theo Dõi Fanpage - Tham Gia Nhóm"
Để nhận miễn phí 50.000 điểm tặng bạn thực hiện các bước sau:

Theo dõi fanpage sau:
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-]K-R]https://www.facebook.com/thoisutinnong
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619351735
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619771362
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068650095147
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068585957370
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/muabanfanpagevagroup/
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/CoTuongDuongThanhBao/
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=kK-R]https://www.facebook.com/cotuongvuongthanhbao/
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068917387721
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/profile.php?id=100068659249214

Tham gia nhóm sau:
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/228232109086783/
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/borocothe
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/134629191955520/
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/410445383343718/
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/749002776005068/
=AZW7D40ATr17Tf6q1sjf32Potv3Y7k6g_MyqxTm7AQyJe0D0z8fVyHLE9eRN_MH0l2DbkpTSaOK8jkpRDsjqNR-YP1gE-FFx7cXUsz9dg0NJWC5Zo0KowYmK3l3B-222Hbm9sYPEGh7WJG6NjTT_ITHj-1NI50SVSFRRZwR9jNNQbA&__tn__=-UK-R]https://www.facebook.com/groups/1216452272028524/

Sau khi đã làm đầy đủ các bước như là: đã theo dõi và like tất cả fanpage yêu cầu và đã tham gia đầy đủ các nhóm nêu trên thì bạn chỉ cần nhắn tin với AD qua fanpage này sẽ nhận được 50.000 điểm tặng.
Yêu cầu: FB được khởi tạo trước năm 2021 (Không phải FB ảo)
Lưu ý: Không giới hạn số lần tham gia cho 1 nhân vật (có thể tham gia nhiều facebook khác nhau nếu có).

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Thiên Long VUA PK
VUAPK.COM chơi thiên long là phải pk mà muốn tìm thiên long có pk thì còn đi đâu xa, phải chọn thiên long VUAPK.

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

✍️ Tìm sv đông như THIÊN LONG VUAPK.COM PK đã như vua PK - Page 2 186235422_110847287845519_1907968674479608175_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=TBnekZqhVJ4AX-iroRn&tn=qAhEGgw5Yn_8Du-3&_nc_ht=scontent-xsp1-3

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

SỰ KIỆN THÊM BẠN THÊM VUI NHẬN NGAY PET BOSS
Nhận ngay PET BOSS chỉ cần bạn kết bạn với những facebook sau:
https://www.facebook.com/thienlong.vua.79
https://www.facebook.com/huong.duongcam.376/
https://www.facebook.com/oanh.huynhhong.165/
https://www.facebook.com/hue.vominh.37454/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015200221721
Tiếp theo theo dõi những fanpage sau:
https://www.facebook.com/thoisutinnong
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619351735
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619771362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068650095147
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068585957370
Yêu cầu: Facebook của bạn phải có trên 100 bạn bè. Và phải được khởi tạo trước năm 2021. (không phải facebook clone)
Sau khi gửi lời mới kết bạn với 5 Admin và 5 fanpage của thiên long VUAPK thì bạn nhắn tin cho fanpage này để nhận PET BOSS
Lưu ý: Mỗi facebook và mỗi nhân vật chỉ tham gia 1 lần sự kiện này.
Mỗi người chỉ nhận được 1 lần sự kiện NHẬN PET BOSS.

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Sự kiện điểm tặng "Theo Dõi Fanpage - Tham Gia Nhóm"
Để nhận miễn phí 50.000 điểm tặng bạn thực hiện các bước sau:
Theo dõi fanpage sau:
https://www.facebook.com/thoisutinnong
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619351735
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619771362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068650095147
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068585957370
https://www.facebook.com/muabanfanpagevagroup/
https://www.facebook.com/CoTuongDuongThanhBao/
https://www.facebook.com/cotuongvuongthanhbao/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068917387721
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068659249214
https://www.facebook.com/VUAPKCOM/
Tham gia nhóm sau:
https://www.facebook.com/groups/228232109086783/
https://www.facebook.com/groups/borocothe
https://www.facebook.com/groups/134629191955520/
https://www.facebook.com/groups/410445383343718/
https://www.facebook.com/groups/1216452272028524/
Sau khi đã làm đầy đủ các bước như là: đã theo dõi và like tất cả fanpage yêu cầu và đã tham gia đầy đủ các nhóm nêu trên thì bạn chỉ cần nhắn tin với AD qua fanpage này sẽ nhận được 50.000 điểm tặng.
Yêu cầu: FB được khởi tạo trước năm 2021 (Không phải FB ảo)
Lưu ý: Không giới hạn số lần tham gia cho 1 nhân vật (có thể tham gia nhiều facebook khác nhau nếu có).

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

SỰ KIỆN THÊM BẠN THÊM VUI NHẬN NGAY PET BOSS
Nhận ngay PET BOSS chỉ cần bạn kết bạn với những facebook sau:
https://www.facebook.com/thienlong.vua.79
https://www.facebook.com/huong.duongcam.376/
https://www.facebook.com/oanh.huynhhong.165/
https://www.facebook.com/hue.vominh.37454/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015200221721
Tiếp theo theo dõi những fanpage sau:
https://www.facebook.com/thoisutinnong
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619351735
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619771362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068650095147
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068585957370
Yêu cầu: Facebook của bạn phải có trên 100 bạn bè. Và phải được khởi tạo trước năm 2021. (không phải facebook clone)
Sau khi gửi lời mới kết bạn với 5 Admin và 5 fanpage của thiên long VUAPK thì bạn nhắn tin cho fanpage này để nhận PET BOSS
Lưu ý: Mỗi facebook và mỗi nhân vật chỉ tham gia 1 lần sự kiện này.
Mỗi người chỉ nhận được 1 lần sự kiện NHẬN PET BOSS.

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

SỰ KIỆN THÊM BẠN THÊM VUI NHẬN NGAY PET BOSS
Nhận ngay PET BOSS chỉ cần bạn kết bạn với những facebook sau:
https://www.facebook.com/thienlong.vua.79
https://www.facebook.com/huong.duongcam.376/
https://www.facebook.com/oanh.huynhhong.165/
https://www.facebook.com/hue.vominh.37454/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015200221721
Tiếp theo theo dõi những fanpage sau:
https://www.facebook.com/thoisutinnong
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619351735
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068619771362
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068650095147
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068585957370
Yêu cầu: Facebook của bạn phải có trên 100 bạn bè. Và phải được khởi tạo trước năm 2021. (không phải facebook clone)
Sau khi gửi lời mới kết bạn với 5 Admin và 5 fanpage của thiên long VUAPK thì bạn nhắn tin cho fanpage này để nhận PET BOSS
Lưu ý: Mỗi facebook và mỗi nhân vật chỉ tham gia 1 lần sự kiện này.
Mỗi người chỉ nhận được 1 lần sự kiện NHẬN PET BOSS.

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

[MEDIA=youtube]-X5Z49DjC3U[/MEDIA]

[MEDIA=youtube]D-0r8wv7VQY[/MEDIA]

🏆 Chinese chess #chinachess vnchess #vietnamchess Cờ Tướng @ Tinh Hoa Cờ Tàn @🏆 Cờ Tướng Dương Thành Bảo 🎷 Tinh Hoa Cờ Tàn ✔ 🏆 Cờ Tướng Đỉnh Cao @ Tinh Hoa Cờ Tàn @ Cờ Tướng Dương Thành Bảo ✔ 🏆CỜ TƯỚNG ĐỈNH CAO ✔ HỘI CỜ THẾ https://www.facebook.com/groups/borocothe Tinh hoa cờ tàn là những thế cờ tàn tâm đắc, có nhiều nước hay gọi là tinh hoa. Cờ tướng Dương Thành Bảo là kênh youtube chuyên giải các hình cờ tàn thực chiến, cờ tàn tinh hoa, cờ thế online, cờ thế giang hồ. Mục đích mở cờ tướng Dương Thành Bảo là nhằm nâng cao kỳ nghệ bản thân, cũng như giao lưu học hỏi với anh em kỳ hữu khắp nơi. Nếu kênh youtube cờ tướng Dương Thành Bảo có gì sai sót, mong anh em kỳ hữu thông cảm và góp ý. Thank you!

gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
gmthienkiem
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

[MEDIA=youtube]2xtSnCAZPVg[/MEDIA]

🏆 Cờ Tướng Dương Thành Bảo 🎷 Tinh Hoa Cờ Tàn
✔ HỘI CỜ THẾ https://www.facebook.com/groups/borocothe Tinh hoa cờ tàn là những thế cờ tàn tâm đắc, có nhiều nước hay gọi là tinh hoa. Cờ tướng Dương Thành Bảo là kênh youtube chuyên giải các hình cờ tàn thực chiến, cờ tàn tinh hoa, cờ thế online, cờ thế giang hồ. Mục đích mở cờ tướng Dương Thành Bảo là nhằm nâng cao kỳ nghệ bản thân, cũng như giao lưu học hỏi với anh em kỳ hữu khắp nơi. Nếu kênh youtube cờ tướng Dương Thành Bảo có gì sai sót, mong anh em kỳ hữu thông cảm và góp ý. Thank you!

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Facebook comment