-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Thông tin liên hệ :
Telegram : @winter123s
ZALO : 0562979172

=======Update ngày 28-11-2020=======
+ NARUTO H5

* API WEB ( Tích Lũy Nạp + Giftcode + Shop )
* Fix BUG GM triệt để


Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Api
Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Nrth5


Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Nrttt

=============================
===== GAME H5 =====

+ Na Tra Ma Đồng H5
+ Phàm Nhân Tu Tiên H5


Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Phamnhan


+ Kiếm Vũ H5

Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Kiem-vu-h5-private

+ Tây Du H5

Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 1d6f63b08225d124c

=====Thiên Long H5=====
Thông tin chung Thiên Long H5

 • Full Việt hóa Client

 • Full Việt hóa Server

 • Đồng bộ Client và Server

 • APK Client mã hóa chống ăn cắp, edit

 • Kèm tool Mã hóa/Giải mã (Encrypt/Decrypt)
Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Tlbb1


=======Thánh Chiến H5=====
✪ Thông tin chung

 • Full Việt hóa Client

 • Full Việt hóa Server

 • Đồng bộ Client và Server

 • Fix 95% lỗi trên server, chạy cực mượt. Chỉ còn lỗi nhỏ không ảnh hưởng

 • Kèm GMTool đa năng


Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Thanhchien3=====Đao Kiếm H5=====
✪ Thông tin chung

 • Full Việt hóa Client

 • Full Việt hóa Server

 • Đồng bộ Client và Server

 • Fix all lỗi trên server, chạy cực mượt không lỗi lầm (Bản gốc nhiều lỗi)

 • Đã update thêm nhiều Tọa kỵ, linh thú, thời trang, thần binh, danh hiệu, kỹ năng, võ học,...so với bản gốc

 • Kèm tool Mã hóa/Giải mã (Encrypt/Decrypt)

 • Kèm GMTool đa năng

Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 95293240_116579470031935_2891485095925907456_o======Tiểu Tam Quốc H5======

✪ Thông tin chung

 • Việt hóa 100%

 • Web Api nhiều tính năng

 • Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website đầy đủ chức năng và các hướng dẫn riêng dành cho game


Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Ttq+ Ma Đạo H5

 • Việt hóa 100%

 • Web Api nhiều tính năng

 • Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website đầy đủ chức năng và các hướng dẫn riêng dành cho game


Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 1f195 SERVER GAME PC

+ Kiếm Thế 2009 | Đầy Đủ Tool + Website | Hỗ Trợ Cài Đặt Game
+ Kiếm Thế Trấn Phái | Đầy Đủ Tool + Website | Hỗ Trợ Cài Đặt Game

+ Võ Lâm Truyền Kỳ 2 2015 | Đầy Đủ Tool + Website | Hỗ Trợ Cài Đặt Game

+ JX1 | Đầy Đủ Tool + Website | Hỗ Trợ Cài Đặt Game

+ Cửu Long Tranh Bá | Đầy Đủ Tool + Website .NET ( tính năng bao gồm Kỳ Trân Các + Admin nhiều tính năng khác ) | Hỗ Trợ Cài Đặt Game

+ Gunny 5.5
+ Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website đầy đủ chức năng và các hướng dẫn riêng dành cho game


Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 1f195 GAME MOBILE
+ Tình Thiên Hạ Mobile | Đầy Đủ APK + IPA , WEB API | Hỗ Trợ Cài Đặt Game
+ MU Mobile 8.3 | Đầy Đủ APK + IPA , WEB API | Hỗ Trợ Cài Đặt Game
+ JX Mobile 20 21 22 Phái

+ TLBB MOBILE
+ Đào Hoa Kiếm Mobile
+ Kiếm Hiệp Tình Mobile

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

updateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Xbjxjdjdjnxnxnxnnznznsnsns

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

jxqy999

6code up on 15/11/2020, 19:10

jxqy999
jxqy999
jxqy999
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  :Y)

ahihidongok
ahihidongok
ahihidongok
ahihidongok
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

upppppppppp

jxqy999
jxqy999
jxqy999
jxqy999
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 3494493907

jxqy999
jxqy999
jxqy999
jxqy999
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Thông tin liên hệ : 
Telegram : @winter123s
ZALO : 0562979172
=====UPDATE GAME H5=====
+ Na Tra Ma Đồng H5 
+ Phàm Nhân Tu Tiên H5
Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Phamnhan
+ Kiếm Vũ H5 
Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Kiem-vu-h5-private
+ Tây Du H5
Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 1d6f63b08225d124c
=====Thiên Long H5=====
Thông tin chung Thiên Long H5

 • Full Việt hóa Client

 • Full Việt hóa Server

 • Đồng bộ Client và Server

 • APK Client mã hóa chống ăn cắp, edit

 • Kèm tool Mã hóa/Giải mã (Encrypt/Decrypt)

Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Tlbb1

=======Thánh Chiến H5=====
✪ Thông tin chung

 • Full Việt hóa Client

 • Full Việt hóa Server

 • Đồng bộ Client và Server

 • Fix 95% lỗi trên server, chạy cực mượt. Chỉ còn lỗi nhỏ không ảnh hưởng

 • Kèm GMTool đa năng

Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Thanhchien3

=====Đao Kiếm H5=====
✪ Thông tin chung

 • Full Việt hóa Client

 • Full Việt hóa Server

 • Đồng bộ Client và Server

 • Fix all lỗi trên server, chạy cực mượt không lỗi lầm (Bản gốc nhiều lỗi)

 • Đã update thêm nhiều Tọa kỵ, linh thú, thời trang, thần binh, danh hiệu, kỹ năng, võ học,...so với bản gốc

 • Kèm tool Mã hóa/Giải mã (Encrypt/Decrypt)

 • Kèm GMTool đa năng
Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 95293240_116579470031935_2891485095925907456_o

======Tiểu Tam Quốc H5======
✪ Thông tin chung

 • Việt hóa 100%

 • Web Api nhiều tính năng 

 • Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website đầy đủ chức năng và các hướng dẫn riêng dành cho gameBán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 Ttq


+ Ma Đạo H5

 • Việt hóa 100%

 • Web Api nhiều tính năng 

 • Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website đầy đủ chức năng và các hướng dẫn riêng dành cho gameBán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 1f195  SERVER GAME PC 


+ Kiếm Thế 2009 | Đầy Đủ Tool + Website  | Hỗ Trợ Cài Đặt Game 
+ Kiếm Thế Trấn Phái | Đầy Đủ Tool + Website  | Hỗ Trợ Cài Đặt Game 

+ Võ Lâm Truyền Kỳ 2 2015  | Đầy Đủ Tool + Website  | Hỗ Trợ Cài Đặt Game 

+ JX1  | Đầy Đủ Tool + Website  | Hỗ Trợ Cài Đặt Game 

+ Cửu Long Tranh Bá  | Đầy Đủ Tool + Website .NET ( tính năng bao gồm Kỳ Trân Các + Admin nhiều tính năng khác ) | Hỗ Trợ Cài Đặt Game 

+ Gunny 5.5 
+ Hỗ trợ cài đặt, tặng bộ website đầy đủ chức năng và các hướng dẫn riêng dành cho game

Bán Game Cung Cấp Game H5 + Game Pc + Game Mobile New . UPDATE 28-11-2020 NARUTO H5 1f195  GAME MOBILE
+ Tình Thiên Hạ Mobile  | Đầy Đủ APK + IPA , WEB API  | Hỗ Trợ Cài Đặt Game 
+ MU Mobile 8.3  | Đầy Đủ APK + IPA , WEB API  | Hỗ Trợ Cài Đặt Game 
+ JX Mobile 20 21 22 Phái
+Kiếm Hiệp Tình Mobile
+ Đào Hoa Kiếm Mobile

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

sdfnsdjfhdsjklhfdsjkfhdjkshfjsdkfhdjkshfjkdlsfhjksdf

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

2Soul
2Soul
2Soul
2Soul
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

uppppppppppppppppppppppppppppp

darkbloody
darkbloody
darkbloody
darkbloody
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Cjjfjdjdjjdjdjdjdjd

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment