-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

HaiTacViet.Com - Game Vua Hải Tặc mới nhất 2020: Miễn phí cày cuốc - Chơi trên PC Web và Mobile


Gunny888.com - Open test 22/11 máy chủ mới full xu

namcoibkhn2010
namcoibkhn2010
namcoibkhn2010
namcoibkhn2010
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Đón server mới cùng Gunny 257 Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 2763
Hiện tại do được sử ủng hộ, khích lệ và nhiều mem mới muốn mở thêm server thứ 2 để được đua top. Do vậy Gunny 257 chính thức khai mở server 2 - Gunny phi lợi nhuận hay nhất Việt Nam
Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f916Thời gian: 11 giờ ngày 27/9/2020 Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f916
Game vẫn sử dụng phiên bản tắm tiên đập đá hoàn toàn phi lợi nhuận. Hiện tại anh em đến từ J2Team, Dota2VN, ... khá nhiều trong server discord Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ FACE_WITH_COLON_THREE
Game đi theo hướng cày cuốc tạo cảm giác try hard. Tỉ lệ đập đồ khó không khác gì với những kỉ niệm về game gunny ngày xưa của các bạn Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ FACE_WITH_COLON_THREE Ngoài ra server có tính năng xem quảng cáo kiếm xu, đồ đạc như con game gunny lậu đầu tiên "ddtankwind" mà các bạn biết tới .... Trong server còn tính năng "Trùng sinh" khá đặc biệt để tăng giới hạn của bản thân :))) và còn nhiều thứ hay ho khác nữa Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ FACE_WITH_COLON_THREE
Hãy tham gia ngay cộng đồng game phi lợi nhuận này nhé Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ FACE_WITH_COLON_THREE ngoài những event trong game, chúng mình thường xuyên tổ chức event trên discord với những phần quà như Nitro Discord, vé xem phim, ....
Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dLink game chính thức: =AT1xO4a-mabORo74wxjZwgAacNYOBucesK9FZR4zY-NPlntvkyc_1mNKbNHwiKTms9932HfgiVbKz6QEo6STumKE0H8KCAkt9YW3raRi6CWOaRhOKyAo9O2lWcOfDwMp-9xC1Vtcw34xiB2WdVbv_N8b777id3N_XyWEh01FLIqWZ-S_IJykfF4Vmg]http://gn257.net/
Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dLink discord: =AT1xO4a-mabORo74wxjZwgAacNYOBucesK9FZR4zY-NPlntvkyc_1mNKbNHwiKTms9932HfgiVbKz6QEo6STumKE0H8KCAkt9YW3raRi6CWOaRhOKyAo9O2lWcOfDwMp-9xC1Vtcw34xiB2WdVbv_N8b777id3N_XyWEh01FLIqWZ-S_IJykfF4Vmg]http://discord.gg/5p3k24B
Tham gia discord ngay để nhận được tin tức mới nhất mọi người nhé Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dGun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dGun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dGun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60d
=AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#gunny =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#games =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#facebookgames =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#cuonghoahenxui =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#ddtank =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#gunnyphiloinhuan =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#congdonggamegunny

asasin0001
asasin0001
asasin0001
asasin0001
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

namcoibkhn2010 đã viết:Đón server mới cùng Gunny 257 Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 2763
Hiện tại do được sử ủng hộ, khích lệ và nhiều mem mới muốn mở thêm server thứ 2 để được đua top. Do vậy Gunny 257 chính thức khai mở server 2 - Gunny phi lợi nhuận hay nhất Việt Nam
Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f916Thời gian: 11 giờ ngày 27/9/2020 Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f916
Game vẫn sử dụng phiên bản tắm tiên đập đá hoàn toàn phi lợi nhuận. Hiện tại anh em đến từ J2Team, Dota2VN, ... khá nhiều trong server discord Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ FACE_WITH_COLON_THREE
Game đi theo hướng cày cuốc tạo cảm giác try hard. Tỉ lệ đập đồ khó không khác gì với những kỉ niệm về game gunny ngày xưa của các bạn Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ FACE_WITH_COLON_THREE Ngoài ra server có tính năng xem quảng cáo kiếm xu, đồ đạc như con game gunny lậu đầu tiên "ddtankwind" mà các bạn biết tới .... Trong server còn tính năng "Trùng sinh" khá đặc biệt để tăng giới hạn của bản thân :))) và còn nhiều thứ hay ho khác nữa Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ FACE_WITH_COLON_THREE
Hãy tham gia ngay cộng đồng game phi lợi nhuận này nhé Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ FACE_WITH_COLON_THREE ngoài những event trong game, chúng mình thường xuyên tổ chức event trên discord với những phần quà như Nitro Discord, vé xem phim, ....
Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dLink game chính thức: =AT1xO4a-mabORo74wxjZwgAacNYOBucesK9FZR4zY-NPlntvkyc_1mNKbNHwiKTms9932HfgiVbKz6QEo6STumKE0H8KCAkt9YW3raRi6CWOaRhOKyAo9O2lWcOfDwMp-9xC1Vtcw34xiB2WdVbv_N8b777id3N_XyWEh01FLIqWZ-S_IJykfF4Vmg]http://gn257.net/
Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dLink discord: =AT1xO4a-mabORo74wxjZwgAacNYOBucesK9FZR4zY-NPlntvkyc_1mNKbNHwiKTms9932HfgiVbKz6QEo6STumKE0H8KCAkt9YW3raRi6CWOaRhOKyAo9O2lWcOfDwMp-9xC1Vtcw34xiB2WdVbv_N8b777id3N_XyWEh01FLIqWZ-S_IJykfF4Vmg]http://discord.gg/5p3k24B
Tham gia discord ngay để nhận được tin tức mới nhất mọi người nhé Gun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dGun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dGun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60dGun257 phien ban cuong hoa hen xui, cam xuc day@@ 1f60d
=AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#gunny =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#games =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#facebookgames =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#cuonghoahenxui =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#ddtank =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#gunnyphiloinhuan =AZVOckP8mD2YjeJoVwc_hdjeWnhXiOLYay8ZDLemDzWK861EbUoM6RhRc4DeCd-t3cyy4gqPf_7njTHNwbVts6sAZ8rm3jJ5tnkaRk93-6BHVd84P8Qb2zgCyfzMw5Lf0Q7K3p-3XQxmVk5PwWgiQqSAsw7WiM56d42ynU2h91JoH1z17oxIq8GTsgPEN894jaM&__tn__=*NK-R]#congdonggamegunny

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment