-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

0971517666
0971517666
0971517666
0971517666
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Keepoint -Auto Reeset.100% Free đến tận răng cho ae cày cuốc Cày Pcpoint Khi Săn Boos Và Train Có Nhé AE..!

🎆🎆🎆MU-SS6VIET.COM🎆🎆🎆
Máy Chủ : Ký ức  Open (Free Toàn Bộ danh Hiệu)

Alpha Test: 28/9/2020 (9h)
Open Beta: 30/09/2020 (13h)

Free Toàn Bộ Wcionc Chia Sẻ Bài Viết Open Nhận 200k WcionP 

Cày Là Có tất Cả Các Loại Được Bán = Pcpont Giá Rẻ Hợp Lý

Săn Boss Nhận Đồ Custom 

Train Pcpont Các Map Như :
(Swamp_of_Calmness)--(Barracks) --(Refuge)
Boss Vàng kundun Nhện Medusa..

🛡 Group : https://www.facebook.com/SS6plus
Đăng Ký : http://mu-ss6viet.com/taikhoan/

⚔Link Tải Game YBS :
http://ybshare.com/download/z4qq5patrv#download

⚔Link Tải Game Google :
http://drive.google.com/file/d/1vTE1B578J7gO7-v8ISSxl78zpayk62PW/view

Exp : 1000
Dorp :20%
GHRS : Ngày 20 Lần
=============Menu Game==================
📌Open Free Tất Cả Danh Hiệu Trong Game
📌 Free Lệnh Đổi Class Trong Game
📌 Bán Tất cả Ngọc Custom Tại Shop Pcpont
☑ Open Shop Bán Đồ Full Cấp 2 3 Tại Lorencia
☑Cày Pcpont Mua Ngọc Wing Custom Shop Pcpont
☑Săn Boss Nhận Đồ Cấp 2 Cấp 3 Và Custom
☑F8 Bật Tính Năng Trong Game
☑Cộng Hưởng Max Full op
==============Thông Tin Sự Kiện Trong Game================
//Boss Vàng Davias Và Noria
0:00|1:00|2:00|3:00|4:00|5:00|6:00|7:00|8:00|9:00|10:00|11:00|12:00|13:00|
14:00|15:00|16:00|17:00|18:00|19:00|20:00|21:00|22:00|23:00|
//Thỏ Ngọc Lorencia 194,132
00:40|04:40|08:40|12:40|16:40|20:40|23:40|
//sky event Thiên Giới Davias 211,45
00:45|1:45|2:45|3:45|4:45|5:45|6:45|7:45|8:45|9:45|10:45|11:45|12:45|13:45|
14:45|15:45|16:45|17:45|18:45|19:45|20:45|21:45|22:45|23:45|
//Boss Đại Chiến Stadium
00:00|1:00|2:00|3:00|4:00|5:00|6:00|7:00|8:00|9:00|10:00|11:00|12:00|13:00|
14:00|15:00|16:00|17:00|18:00|19:00|20:00|21:00|22:00|23:00|
//Raklion Event Nhện Boss
0:15|1:15|2:15|3:15|4:15|5:15|6:15|7:15|8:15|9:15|10:15|11:15|12:15|13:15|
14:15|15:15|16:15|17:15|18:15|19:15|20:15|21:15|22:15|23:15|
[Mùa Hè Lorencia] 194,132
1:35|5:35|9:35|13:35|17:35|21:35|23:35|

asasin0001
asasin0001
asasin0001
asasin0001
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

@0971517666 đã viết:Keepoint -Auto Reeset.100% Free đến tận răng cho ae cày cuốc Cày Pcpoint Khi Săn Boos Và Train Có Nhé AE..!

🎆🎆🎆MU-SS6VIET.COM🎆🎆🎆
Máy Chủ : Ký ức  Open (Free Toàn Bộ danh Hiệu)

Alpha Test: 28/9/2020 (9h)
Open Beta: 30/09/2020 (13h)

Free Toàn Bộ Wcionc Chia Sẻ Bài Viết Open Nhận 200k WcionP 

Cày Là Có tất Cả Các Loại Được Bán = Pcpont Giá Rẻ Hợp Lý

Săn Boss Nhận Đồ Custom 

Train Pcpont Các Map Như :
(Swamp_of_Calmness)--(Barracks) --(Refuge)
Boss Vàng kundun Nhện Medusa..

🛡 Group : https://www.facebook.com/SS6plus
Đăng Ký : http://mu-ss6viet.com/taikhoan/

⚔Link Tải Game YBS :
http://ybshare.com/download/z4qq5patrv#download

⚔Link Tải Game Google :
http://drive.google.com/file/d/1vTE1B578J7gO7-v8ISSxl78zpayk62PW/view

Exp : 1000
Dorp :20%
GHRS : Ngày 20 Lần
=============Menu Game==================
📌Open Free Tất Cả Danh Hiệu Trong Game
📌 Free Lệnh Đổi Class Trong Game
📌 Bán Tất cả Ngọc Custom Tại Shop Pcpont
☑ Open Shop Bán Đồ Full Cấp 2 3 Tại Lorencia
☑Cày Pcpont Mua Ngọc Wing Custom Shop Pcpont
☑Săn Boss Nhận Đồ Cấp 2 Cấp 3 Và Custom
☑F8 Bật Tính Năng Trong Game
☑Cộng Hưởng Max Full op
==============Thông Tin Sự Kiện Trong Game================
//Boss Vàng Davias Và Noria
0:00|1:00|2:00|3:00|4:00|5:00|6:00|7:00|8:00|9:00|10:00|11:00|12:00|13:00|
14:00|15:00|16:00|17:00|18:00|19:00|20:00|21:00|22:00|23:00|
//Thỏ Ngọc Lorencia 194,132
00:40|04:40|08:40|12:40|16:40|20:40|23:40|
//sky event Thiên Giới Davias 211,45
00:45|1:45|2:45|3:45|4:45|5:45|6:45|7:45|8:45|9:45|10:45|11:45|12:45|13:45|
14:45|15:45|16:45|17:45|18:45|19:45|20:45|21:45|22:45|23:45|
//Boss Đại Chiến Stadium
00:00|1:00|2:00|3:00|4:00|5:00|6:00|7:00|8:00|9:00|10:00|11:00|12:00|13:00|
14:00|15:00|16:00|17:00|18:00|19:00|20:00|21:00|22:00|23:00|
//Raklion Event Nhện Boss
0:15|1:15|2:15|3:15|4:15|5:15|6:15|7:15|8:15|9:15|10:15|11:15|12:15|13:15|
14:15|15:15|16:15|17:15|18:15|19:15|20:15|21:15|22:15|23:15|
[Mùa Hè Lorencia] 194,132
1:35|5:35|9:35|13:35|17:35|21:35|23:35|
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (8 votes)

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment