?

Bạn có cảm thấy hứng thú với server Gunny của tụi mình? [Đã có 3 lượt bình chọn]

1. Có
67%2 bình chọn67%
2. Rất có
33%1 bình chọn33%