-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2728 SỰ KIỆN ĐUA TOP Lần 2 Máy Chủ CTC 2005 Hồi Ức VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2728
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh Cooltext-357228812359994

▬▬▬▬▬▬▬▬VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 262f▬▬▬▬▬▬▬▬
Trang Chủ : =AT0-9gLHSeNdiMqazP5l8dQ93b_52UyahbJDg3Vfry9TFzg2j3Kxdxrx5PralIEk3vqLe5reodaAA-HsSIJ3p59dNvf7VKFggM3SpcWWAlOQWhIwuqUzxSH1avtDbi1By-VClW9l39Fcf2FkuyUGEsHvQX1BWGuIrvO-Hia0ge2Pq-YCK5eaRaq41i-MSSsYTpU31OoL9wMrU0i7YvC9k_pDfVI9Tdvs]http://vlhoiuc.net/
Tải Game : =AT0-9gLHSeNdiMqazP5l8dQ93b_52UyahbJDg3Vfry9TFzg2j3Kxdxrx5PralIEk3vqLe5reodaAA-HsSIJ3p59dNvf7VKFggM3SpcWWAlOQWhIwuqUzxSH1avtDbi1By-VClW9l39Fcf2FkuyUGEsHvQX1BWGuIrvO-Hia0ge2Pq-YCK5eaRaq41i-MSSsYTpU31OoL9wMrU0i7YvC9k_pDfVI9Tdvs]http://vlhoiuc.net/tai-tro-choi.html
Phần Thưởng TOP : =AT0-9gLHSeNdiMqazP5l8dQ93b_52UyahbJDg3Vfry9TFzg2j3Kxdxrx5PralIEk3vqLe5reodaAA-HsSIJ3p59dNvf7VKFggM3SpcWWAlOQWhIwuqUzxSH1avtDbi1By-VClW9l39Fcf2FkuyUGEsHvQX1BWGuIrvO-Hia0ge2Pq-YCK5eaRaq41i-MSSsYTpU31OoL9wMrU0i7YvC9k_pDfVI9Tdvs]http://vlhoiuc.net/duatoplan2.html
=== SỰ KIỆN ĐUA TOP LẦN 2 SEVER HỒI ỨC =====
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449Hướng dẫn tham gia đua TOP lần 2VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449 Bước 1 : Khởi tạo nhân vật mới ( level 1 nếu vượt quá level 1 không thể nhận Hỗ Trợ Đua TOP đợt 2)
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449 Bước 2 : Bắt Buộc Nhận Hỗ Trợ Đua TOP lần 2 ( nếu không nhận , sẽ không được tính vào danh sách TOP đợt 2 )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449 Bước 3 : GIFCODE đua TOP đợt 2 chỉ dành cho nhân vật tham gia đua TOP lần 2 , nhân vật cũ không thể nhận ( hoàn thành bước 1 2 mới có thể nhận Code )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2728Thông Tin Sự Kiện Đua Top VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2728
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449Gamer cũ sẽ trian bình thường , không được tham gia các hoạt động khi đang diễn ra Đua TOP lần 2.
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449 Trong lúc diễn ra sự kiện đua TOP lần 2 , tạm tắt tất cả hoạt động + even
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449 Trong thời gian đua top : Khóa toàn bộ kinh nghiệm nhận được từ tính năng game
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449 Không mở Kỳ Trân Các, khóa tác dụng tiên thảo lộ lên kinh nghiệm ( chỉ sử dụng được x2 hỗ trợ đua TOP lần 2 )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449 Hỗ trợ máu tân thủ đến level 110 . Nhận tại Sách Tân Thủ
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f449 Khóa các tính năng Liên Đấu, Công Thành Chiến, Tống Kim, Boss Võ Lâm Hồi Ức , Quả Huy Hoàng .... trong thời gian đua top ( sẽ thông báo bù thời gian sau khi kết thúc đua top )
- Thời gian bảo trì để chuẩn bị đua Top : 6h00 đến 12h30 ngày 7/7/2020
- Thời gian bắt đầu đua Top : 13h00 ngày 7 - 7 - 2020
- Thời gian kết thúc đua Top : 13h00 ngày 9 - 7 - 2020
- Lưu ý : Chỉ tính TOP thế giới, không tính Top môn phái
- Vào ngày 7 - 7 thông báo danh sách top cao thủ 3 tiếng / 1 lần tại NPC lễ quan Ba Lăng Huyện ( 198/ 201 )
- Các ngày còn lại cập nhật danh sách top vào 13h trưa ở bảng Xếp Hạng
- Hỗ Trợ Đua TOP Lần 2 - 12h30 Ngày 7 - 7 Mới Có Thể Nhận
Hỗ Trợ Level 90
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 01 Bộ Trang Bị Kim Phong
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 8 Giờ Nhân Đôi Kinh Nghiệm
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 Kỹ Năng 1x đến 9x ( Free )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 Luyện Skll Nhanh
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 Hỗ Trợ Máu Level 110
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2b50VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2b50VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2b50 Phần Thưởng Đua TOP Thế Giới VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2b50VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2b50VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 2b50
TOP 1
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1 Bộ An Bang Mini ( Khóa )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f3811 Phi Vân Vĩnh Viễn
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1.000 Xu
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 3.000 Vạn Ngân Lượng
TOP 2
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1 Bộ Trang Bị Định Quốc Max OPTION ( Khóa )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1 Phi Vân Vĩnh Viễn
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 700 Xu
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 2.000 Vạn Ngân Lượng
TOP 3
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1 Bộ Trang Bị Định Quốc - Mini ( Khóa )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1 Phi Vân Vĩnh Viễn
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 500 Xu
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1.500 Vạn Ngân Lượng
TOP 4 -> 10
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1 Bộ Trang Bị Định Quốc - Mini ( Khóa )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 Ngựa 8x Vĩnh Viễn ( tự chọn )
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 300 Xu
VÕ LÂM HỒI ỨC - Khỏi Tranh Đua Top Đợt 2 Lúc 13H THỨ BA 7-7-2020 - Auto Ingame Đồ Xanh 1f381 1.000 Vạn Ngân Lượng

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

rtrtrdtrtdrtr

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
phuongjx449339
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Facebook comment