-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

whiterose10
whiterose10
whiterose10
whiterose10
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

[ltr]RENAMU.COM SEASON 6 | NON RESET | EASY & FUN BUILD[/ltr]

[ltr]INFORMATION[/ltr]


 • [ltr]Home: http://renamu.com/[/ltr]

 • [ltr]Groups: https://www.facebook.com/groups/renamu/[/ltr]

 • [ltr]Fanpage: https://www.facebook.com/renamuofficial/[/ltr]

 • [ltr]Open beta: March 1, 2020 ( UTC + 8 PM )[/ltr]

 • [ltr]Version: Season 6 Classic[/ltr]

 • [ltr]Experience: x10[/ltr]

 • [ltr]Master experience: x20[/ltr]

 • [ltr]Drop: 60%[/ltr]

 • [ltr]Point per level: 150 ( 65.000 )[/ltr]

 • [ltr]Master level points: 330[/ltr]

 • [ltr]Free 5.000 points[/ltr]

 • [ltr]1Gbp/s connection from DE[/ltr]

 • [ltr]Delay pot: ON[/ltr]

 • [ltr]Play to win[/ltr]

 • [ltr]Full item in-shop[/ltr]

 • [ltr]No custom item[/ltr]

 • [ltr]Max empty socket slots: 3[/ltr]


[ltr]IN-GAME EVENT[/ltr]


 • [ltr]Kundun[/ltr]

 • [ltr]Medusa[/ltr]

 • [ltr]Erohim[/ltr]

 • [ltr]Selupan[/ltr]

 • [ltr]Hell Maine[/ltr]

 • [ltr]Phoenix of Darkness[/ltr]

 • [ltr]more ...[/ltr]

whiterose10
whiterose10
whiterose10
whiterose10
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

uppppppppppp

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment