bước 3: lúc người chơi đã điền gần như thông tin tại thao tác 2 và nhấp chọn nút tham dự. Website sẽ hiện lên hình ảnh thông tin đăng ký W88 thành công.