-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018
Mu Miễn Phí Season 6.9 Customs
Trang Chủ : http://mumienphi.vip
Đăng Ký : http://mumienphi.vip/-id-Register.html
Tải Game : http://mumienphi.vip/-id-Downloads.html
Cộng Đồng Fanpage : https://www.facebook.com/congdongmubavuong/

Openbeta : 8 Giờ Ngày 18/12/2018

Máy Chủ : Bá Vương  2 Sub : Sub 1 PK  Sub 2 NonPK
EXP : 5000x Drops : 60%
Shops Bán Đồ EXL : +9 6 Dòng
Shops Bán Wings 2 : +9 5 Dòng
Tạo nhân vật : 1 Lần Resets và 20.000 Point
Nhân vật khi lên Level được nhận 2 Point/ 1 Level
Giới hạn Resets theo ngày 20 lần / 1 ngày
Lệnh trong game : /addstr /addagi /addvit /addene /addcmd
Lệnh trong game : /autoreset /uythac bless /money 9999x /change
Sự kiện Event Độc Đáo
Xuất hiện 2 sự kiến mới
Sự kiện bóng ma nhà thờ
Sự kiện săn đội trưởng kỵ binh
Event GM tổ chức hằng ngày
Tính năng Mix Item độc đáo
Hệ thống item customs siêu đẹp
Hệ thống wings customs siêu đẹp
Hệ thông Danh hiệu Admin Tặng
Hệ thống Tẩy Điểm trong game
Hệ thông Treo Ních Offline
Hệ thống Autoreset tự động resets

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 BhYqL0
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 Kkcg8e
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 KY3jZ2
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 W8F9z5
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 RmHkSd
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 WyvG8e
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 ZbFH64
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 C30kDl
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 3Oxj3Q
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 D1glXW
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 Q2uJks
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 H4Scw4
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 NSR1NG
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 A5zBXP
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 UXBX8E
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018 45KCMI

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018
Mu Miễn Phí Season 6.9 Customs
Trang Chủ : http://mumienphi.vip
Đăng Ký : http://mumienphi.vip/-id-Register.html
Tải Game : http://mumienphi.vip/-id-Downloads.html
Cộng Đồng Fanpage : https://www.facebook.com/congdongmubavuong/
Openbeta : 8 Giờ Ngày 18/12/2018
Máy Chủ : Bá Vương  2 Sub : Sub 1 PK  Sub 2 NonPK
EXP : 5000x Drops : 60%
Shops Bán Đồ EXL : +9 6 Dòng
Shops Bán Wings 2 : +9 5 Dòng
Tạo nhân vật : 1 Lần Resets và 20.000 Point
Nhân vật khi lên Level được nhận 2 Point/ 1 Level
Giới hạn Resets theo ngày 20 lần / 1 ngày
Lệnh trong game : /addstr /addagi /addvit /addene /addcmd
Lệnh trong game : /autoreset /uythac bless /money 9999x /change
Sự kiện Event Độc Đáo
Xuất hiện 2 sự kiến mới
Sự kiện bóng ma nhà thờ
Sự kiện săn đội trưởng kỵ binh
Event GM tổ chức hằng ngày
Tính năng Mix Item độc đáo
Hệ thống item customs siêu đẹp
Hệ thống wings customs siêu đẹp
Hệ thông Danh hiệu Admin Tặng
Hệ thống Tẩy Điểm trong game
Hệ thông Treo Ních Offline
Hệ thống Autoreset tự động resets

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h 18/12/2018

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open 7h

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

by beohp1996
Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Mu Miễn Phí Season6.9 Full Customs Open

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Hệ thống Autoreset tự động resets

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Hệ thống Autoreset tự động resets

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Shops Bán Đồ EXL : +9 6 Dòng

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

Shops Bán Đồ EXL : +9 6 Dòng

beohp1996
beohp1996
beohp1996
beohp1996
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

by beohp1996
Shops Bán Đồ EXL : +9 6 Dòng

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Facebook comment