ất Võ Lâm =>Máy Chủ CTC <= OPEN BETA: HỎA LONG - Võ Lâm Công Thành Chiến - Đậm chất Võ Lâm Icon-t10 on 13/11/18, 11:22 pm