-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

tl359675
tl359675
tl359675
tl359675
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Phần thưởng đua TOP hấp dẫn
[table class="MsoTableGrid" ***="margin: 10px auto; border-width: initial; border-***: none; border-color: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 14px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: start; background-color: rgb(0, 29, 52);" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"]
[tr ***="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(241, 236, 226);"][td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-width: 1pt; border-color: windowtext; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 135.9pt;" valign="top" width="181"]
Top
[/td]
[td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top-width: 1pt; border-top-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 342.9pt;" valign="top" width="457"]
Phần thưởng
[/td]
[/tr]


[tr ***="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(236, 230, 216);"][td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-left-color: windowtext; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 135.9pt;" valign="top" width="181"]
1
[/td]
[td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 342.9pt;" valign="top" width="457"]1 Bộ Bạch Hổ
1 Ngựa sư tử 150[/td]
[/tr]


[tr ***="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(241, 236, 226);"][td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-left-color: windowtext; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 135.9pt;" valign="top" width="181"]
2
[/td]
[td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 342.9pt;" valign="top" width="457"]7 Trang bị Bạch Hổ
1 Ngựa sư tử 150[/td]
[/tr]


[tr ***="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(236, 230, 216);"][td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-left-color: windowtext; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 135.9pt;" valign="top" width="181"]
3
[/td]
[td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 342.9pt;" valign="top" width="457"]5 Trang bị Bạch Hổ
1 Ngựa sư tử 150[/td]
[/tr]


[tr ***="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(241, 236, 226);"][td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-left-color: windowtext; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 135.9pt;" valign="top" width="181"]
4 – 6
[/td]
[td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 342.9pt;" valign="top" width="457"]3 Trang bị Bạch Hổ
1 Ngựa Phiên Vũ[/td]
[/tr]


[tr ***="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(236, 230, 216);"][td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left-width: 1pt; border-left-color: windowtext; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 135.9pt;" valign="top" width="181"]
7 – 10
[/td]
[td ***="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; border-top: none; border-right-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-left: none; font-***: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; text-align: initial; width: 342.9pt;" valign="top" width="457"]2 Trang bị Bạch Hổ
1 Ngựa Phiên Vũ[/td]
[/tr]

***

Những tính năng đặc sắc
Xếp hạng thế giới chuẩn VNG 100%
Phái Hoa Sơn chuẩn VNG trang bị đầy đủ, skill đầy đủ
Hệ thống FW anti ddos, botnet, dump hoàn thiện nhất làng JX hiện nay
Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 90, 120, 150 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
Hệ thống auto train, auto PK tiện dụng và thông minh có sẵn trong thư mục AutoGame
Tính năng Thất Thành Đại Chiến thứ 6 20h hàng tuần
Chức năng Sư Đồ, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100%
Liên Đấu theo thể thức “Đơn Đấu Tự Do” chuẩn VNG 100% vòng sáng liên đấu mỗi tháng. Tích lũy điểm Vinh Dự để mua được nhiều phần thưởng quý giá
Tống Kim chuẩn VNG 100% xếp hạng điểm mỗi tuần kèm phần thưởng vòng sáng danh hiệu.
Hệ thống kinh nghiệm vừa phải, không chậm cũng không nhanh nhằm trải nghiệm chân thực nhất phiên bản
Hệ thống nhiệm vụ (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ).
Hái Quả Huy Hoàng, quả Hoàng Kim
Hệ thống phó bản phong phú (Vượt ải, Viêm đế, Vận Tiêu, Phong Lăng Độ, Kiếm Gia, Thiên Trì) đầy đủ
Hệ thống trang bị, phi phong, ấn, trang sức nâng cấp phân rã linh hoạt
Boss Độc Cô 150 phần thưởng cho toàn máy chủ may mắn nhận được Kim Nguyên Bảo và nhiều phần quà giá trị
Cùng các hoạt động mới lạ mang tính chất pk bang hội cao cùng nhìu phần thưởng giá trị
Đặc biệt: Không giới hạn giờ chơi trong ngày

tl359675
tl359675
tl359675
tl359675
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

+ 3 Tẩy tủy kinh, 3 Võ lâm mật tịch khóa

+ 3 Kim ô Lệnh khóa

+ Trang sức cuồng lan hạn 7 ngày khóa

+ Phi Phong ấn 4 hạn 7 ngày khóa

tl359675
tl359675
tl359675
tl359675
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Quốc chủ là gì?- Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ.

Quyền lợi của Quốc Chủ?- Các Quốc Chủ đến NPC Nội Các Thượng Thư tại Lâm An (tọa độ 184/202) và Biện Kinh (tọa độ 222/190) để nhận các vật phẩm thưởng:  • Vòng hào quang cộng tất cả 1 skill.
  • Lệnh bài quốc chiến.
  • Ngựa Phiên Vũ.


 
Lưu ý: Các vật phẩm được khoá vĩnh viễn với nhân vật và có thời hạn sử dụng 1 tuần.

Hệ thống Thiên Tử là gi?- Hệ thống Thiên Tử là một sự kết hợp độc đáo và mới lạ giữa tính năng Công Thành Chiến với chiến trường Tống Kim.
 

tl359675
tl359675
tl359675
tl359675
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Từ ngày giang hồ truyền tai nhau bí mật về những mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc, thế giới võ lâm lại một phen dậy sóng. Nhân tài võ học trong thiên hạ xuất hiện nhiều vô kể, các boss Hoàng Kim cũng dần dần lộ diện.

Những tưởng võ lâm đồng đạo có thể yên bình luyện công hay hào hứng cùng nhiệm vụ Dã Tẩu. Nhưng nay, thế giới võ lâm lại trở nên rối ren tao loạn hơn bao giờ hết bởi một lực lượng cường đạo bắt đầu xuất hiện quấy nhiễu. Đây là những quái nhân võ công xuất chúng, tâm tính bất định, lòng dạ hiểm ác, hạ thủ không dung tình. Họ xuất hiện rải rác tại các sơn động, mê cung, sa mạc,… nơi các nhân sĩ võ lâm vẫn thường lui tới luyện công, được giang hồ gọi chung là “Boss Sát Thủ”.

Trong vai một hiệp khách giang hồ, võ lâm đồng đạo sẽ có cơ hội ra tay trừ gian diệt bạo, tiêu diệt những Boss Sát Thủ để trả lại yên bình cho thế giới võ lâm và giành được những phần thưởng xứng đáng. Không những vậy, chiến thắng được Boss Sát Thủ, võ lâm đồng đạo có thể giành được những tấm Sát Thủ Lệnh Bài và tìm được cơ hội tham gia Nhiệm Vụ Vượt Ải, vốn chỉ dành cho những người khéo léo gan dạ.

Võ công mà bạn dày công tu luyện được bấy lâu nay có đủ sức đánh bại được Boss Sát Thủ? Bạn chỉ có thể trả lời câu hỏi đó khi tham gia vào chuỗi nhiệm vụ này.

Hướng dẫn nhiệm vụ

Giới thiệu Boss Sát Thủ
Boss Sát Thủ được phân bố rộng khắp ở các mê cung, sơn động, địa biểu được định trước.

Boss Sát Thủ được chia thành 8 đẳng cấp tương ứng với các đẳng cấp từ 20 đến 90 trở đi của người chơi. Người chơi chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ tương xứng với đẳng cấp của mình.

Mỗi ngày người chơi chỉ được hoàn thành tối đa 8 nhiệm vụ.

Hình ảnh boss theo từng đẳng cấp

Cấp 20 Cấp 30 Cấp 40 Cấp 50 Cấp 60 Cấp 70 Cấp 80 Cấp 90


Cách tiếp nhận nhiệm vụ

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment