-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

bmwsrr
bmwsrr
bmwsrr
bmwsrr
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Trang chủ: http://kiemthe14.com/
Tải game: http://kiemthe14.com/?page_id=42
Đăng ký: [You must be registered and logged in to see this link.]
Facebook Giao Lưu: https://www.facebook.com/kiemthe14phai/
Diễn đàn: https://www.facebook.com/Kiếmthế-14-Phái-Kiếp-Giang-Hồ-1693012747648641/

CHƯƠNG I: HỖ TRỢ TÂN THỦ

VŨ KHÍ THẦN SA

kiếm thế 14 phái vô cùng hấp dẫn 100

kiếm thế 14 phái vô cùng hấp dẫn Ts
A. PHẦN THƯỞNG THAM GIA
- Cấp 120
- Bộ trang bị bạch ngân + 14
- 100 Hòa Thị Bích
- 200 Mảnh linh hồn chi nhẫn
- 200 mảnh linh hồn hộ phù
- 1 sách kỹ năng 110
- Ngựa Trục nhật
- 05 Dây Thanh Ti
- Đồng hành 4 kĩ năng
- 3 túi 24 ô
- 1000 vạn bạc khóa
- 5 vạn đồng khóa
B. GIFTCODE
- 100 Hòa Thị Bích
- 5 Rương Cao Quý
- 5 vạn đồng khóa
- 1000 Tiền Du Long
CHƯƠNG II: ĐUA TOP HOẠT ĐỘNG
A. TOP TRANH ĐOẠT VÕ LÂM CAO THỦ (săn Boss)
* Qui tắc tính điểm:Thứ hạng được xét khi lọt vào 3 đội có tổng sát thương Boss cao nhất (tất cả thành viên trong đội đều được xếp vào danh sách xếp hạng)
* Thời gian: Thứ hạng được cập nhật vào lúc 06:00 sánghàng ngày. Điểm tích lũy sẽ được reset vào lúc 00:00 thứ 2 hàng tuần.
* Phần thưởng xếp hạng theo tuần:
Top 1:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 20
- Đá Thăng Cấp x 30
- Đá Tinh Luyện x 30
- Đồng xu x 01 vạn
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 9 x 03
- Huyền Tinh 8 x 03
- Đồng Khóa x 15 vạn
- Bạc Khóa x 250 vạn
- Exp x 600 triệu
Top 2:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 15
- Đá Thăng Cấp x 25
- Đá Tinh Luyện x 25
- Đồng Xu x 8000
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 9 x 01
- Huyền Tinh 8 x 03
- Đồng Khóa x 10 vạn
- Bạc Khóa x 200 vạn
- Exp x 400 triệu
Top 3:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 10
- Đá Thăng Cấp x 20
- Đá Tinh Luyện x 20
- Đồng Xu x 5000
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 8 x 01
- Đồng Khóa x 05 vạn
- Bạc Khóa x 150 vạn
- Exp x 300 triệu
Top 4-10:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 05
- Đá Thăng Cấp x 15
- Đá Tinh Luyện x 15
- Huyền Tinh 9 x 03
- Huyền Tinh 8 x 01
- Huyền Tinh 7 x 03
- Đồng Xu x 3000
- Đồng Khóa x 05 vạn
- Bạc Khóa x 100 vạn
- Exp x 200 triệu
Top 11-100:
- Cửu Linh Bảo Hạp x 02
- Huyền Tinh 9 x 01
- Huyền Tinh 7 x 03
- Đồng Xu x 2000
- Đồng Khóa x 03 vạn
- Bạc Khóa x 50 vạn
- Exp x 100 triệu
[list="margin-right: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; color: rgb(20, 20, 20); text-align: center;"]
[*]TOP HÀNG LONG CHIẾN (PHI LONG ĐẠO)
kiếm thế 14 phái vô cùng hấp dẫn 122

[/list]
* Quyền lợi khi tham gia: Tất cả các nhân sĩ đều được mượn miễn phí trọn bộ trang bị Hàng Long Chiến: Bộ phòng cụ tương đương Long Hồn cường hóa +16, Vũ khí tương đương Thần sa Thiên địa cường hóa +16.
* Qui tắc tính điểm:Tiêu diệt phe địch nhận điểm tích lũy. Phải tiêu diệt ít nhất 3 tên địch mới được nhận thưởng, sau mỗi trận đều có phần thưởng cơ bản.
(* Lưu ý: nhân vật ở cùng máy tính giết nhau không được tính điểm).
* Thời gian: Thứ hạng được cập nhật vào lúc 06:00 sánghàng ngày. Điểm tích lũy sẽ được reset vào lúc 00:00 thứ 2 hàng tuần.
*Phần thưởng cơ bản:
Mức 1: 1 Huyền tinh 7, 1 vạn đồng khóa, 20 triệu exp
- Mức 2: 2 huyền tinh 7, 1 vạn đồng khóa, 30 triệu exp
- Mức 3: 3 huyền tinh 7, 2 vạn đồng khóa, 50 triệu exp
- Mức 4: 1 huyền tinh 8, 2 vạn đồng khóa, 80 triệu exp
- Mức 5: 2 Huyền tinh 8, 3 vạn đồng khóa, 100 triệu exp
- Mức 6: 3 Huyền tinh 8, 3 vạn đồng khóa, 150 triệu exp, 1 quan ấn hiệp khách ( khóa) hạn sử dụng 24h
- Mức 7: 1 Huyền tinh 9, 2 Huyền tinh 8, 4v đồng khóa, 250 triệu exp, 1 quan ấn hiệp khách ( khóa ) hạn sử dụng 24h
* Phần thưởng xếp hạng theo tuần:
Top 1:
- Hàng Long Lệnh x 20
- Đá Thăng Cấp x 30
- Đá Tinh Luyện x 30
- Đồng xu x 01 vạn
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 9 x 03
- Huyền Tinh 8 x 03
- Đồng Khóa x 15 vạn
- Bạc Khóa x 250 vạn
- Exp x 600 triệu
Top 2:
- Hàng Long Lệnh x 15
- Đá Thăng Cấp x 25
- Đá Tinh Luyện x 25
- Đồng Xu x 8000
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 9 x 01
- Huyền Tinh 8 x 03
- Đồng Khóa x 10 vạn
- Bạc Khóa x 200 vạn
- Exp x 400 triệu
Top 3:
- Hàng Long Lệnh x 10
- Đá Thăng Cấp x 20
- Đá Tinh Luyện x 20
- Đồng Xu x 5000
- Huyền Tinh 10 x 02
- Huyền Tinh 8 x 01
- Đồng Khóa x 05 vạn
- Bạc Khóa x 150 vạn
- Exp x 300 triệu
Top 4-10:
- Hàng Long Lệnh x 05
- Đá Thăng Cấp x 15
- Đá Tinh Luyện x 15
- Huyền Tinh 9 x 03
- Huyền Tinh 8 x 01
- Huyền Tinh 7 x 03
- Đồng Xu x 3000
- Đồng Khóa x 05 vạn
- Bạc Khóa x 100 vạn
- Exp x 200 triệu
Top 11-100:
- Hàng Long Lệnh x 02
- Huyền Tinh 9 x 01
- Huyền Tinh 7 x 03
- Đồng Xu x 2000
- Đồng Khóa x 03 vạn
- Bạc Khóa x 50 vạn
- Exp x 100 triệu
CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM
A. THI ĐẤU MÔN PHÁI (HỖN CHIẾN 14 MÔN PHÁI)
kiếm thế 14 phái vô cùng hấp dẫn Test1
Top 1: (Quán quân)
- Danh Hiệu Truyền Nhân Chưởng Môn Phái
- Tinh Hoa Thần Sa x 50
- Bạc Khóa x 200 vạn
- Bạc Thường x 50 vạn
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm x 20
- Đá Thăng Cấp x 15
- Đá Tinh Luyện x 15
Còn lại mỗi người nhận:
- Tinh Hoa Thần Sa x 10
- Bạc Khóa x 100 vạn
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm x 05
B. BẠCH HỔ ĐƯỜNG
* Phần thưởng qua ải (Tầng 1 x 01, Tầng 2 x 02, Tầng 03 x 03)
- Exp
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
- Rương Tạp Phẩm
- Rương Chân Nguyên 4 Kỹ Năng
- Mảnh Tìm Ngựa
C. CHIẾN TRƯỜNG TỐNG – KIM
- EXP
- Huyền Tinh 9 10
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
- Tinh hoa thần sa
- Đá Thăng Cấp
- Đá Tinh Luyện
- Đồng khóa
- Bạc Khóa
E. TIÊU DAO CỐC
* Phần xét theo độ khó và qua ải
- Thành công Ải nhận được:
- Exp
- Rương tạp phẩm
- Tinh hoa thần sa
F. PHÓ BẢN THẦN TRÙNG TRẤN, THỜI QUAN ĐIỆN
* Phần thường xét theo cửa ải (1-6)
- Mở rương mỗi ải nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh 6 /7 /8 /9 /10
- Tinh Hoa Thần Sa
- Rương Mảnh Ghép Cực Phẩm
- Đá Thăng Cấp
- Đá Tinh Luyện
kiếm thế 14 phái vô cùng hấp dẫn Tqd1
G. TÀNG BẢO ĐỒ
* Phần thường xét theo điểm đánh giá
- Rương Tạp Phẩm
kiếm thế 14 phái vô cùng hấp dẫn Tbd
H. THƯƠNG HỘI
- Bạc Thường
- Bạc Khóa
- Tinh Hoa Thần Sa
- Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh Áo
- Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh Phù
kiếm thế 14 phái vô cùng hấp dẫn 123
I. TRANH ĐOẠT TẦN THỦY HOÀNG
- Tinh Hoa Thần Sa
- Hòa Thị Ngọc
- Danh vọng các loại
- Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác
kiếm thế 14 phái vô cùng hấp dẫn 124
K. TRANH ĐOẠT HỎA KỲ LÂN
- Rương phú quý
- Đá thăng cấp
- Đá tinh luyện
- Tinh hoa thần sa
- Hòa thị bích
- Huyền tinh 9
- Huyền tinh 10
- Huyền tinh 11
L. TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ
Đang cập nhật

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment