Điểm tin ngày 15/3: Ngày cuối event 8/3, Liên đấu trên toàn máy chủ...