-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Giới Thiệu


Thập bộ sát nhất nhân, thiên lí bất lưu hành, sự hậu phất y khứ, thâm tàng thân dĩ danh (Mười bước đoạt mạng, ngàn dặm chẳng lưu danh, việc xong phất áo đi, không lưu hình lẫn tích). Đường Môn – nỗi ám ảnh của võ lâm.
Tương truyền, chỉ có người chết mới biết được chiêu số võ công của đệ tử Đường Môn. Đệ tử Đường Môn mỗi khi hành sự vô ảnh vô tung, ra tay lạnh lùng tàn khốc. Kẻ nào Đường Môn biên tên vào sổ chết thì một chân đã bước qua Quỷ Môn Quan.
Đường Môn thuộc hệ mộc với 2 đường chính Tụ tiễn (ngoại công) và Hàm tĩnh (ngoại công).Tụ Tiễn


Cưỡi ngựa tấn công kẻ địch, gây ra nhiều tổn hại liên tục. Tính cơ động và khả năng né tránh cao. Có khả năng hỗ trợ đồng đội hội tâm và nhanh chóng thoát khỏi những nguy hiểm.

Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Duong-mon-tu

Giới Thiệu
 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon1

  Truy Tâm Tiễn

  Chủ động công kích hệ ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp 10
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon7

  Đường Môn Tụ Tiễn

  Hỗ trợ bị động, tăng sát thương tụ tiễn.
  Yêu cầu đẳng cấp 20
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon4

  Mê Ảnh Tung

  Khinh công Đường Môn, nhanh chóng đến vị trí chỉ định.
  Yêu cầu đẳng cấp 30
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon5

  Tôi Độc Thuật

  Tăng sát thương chí mạng cho bản thân, đồng đội ở gần.
  Yêu cầu đẳng cấp 40
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon2

  Thiên La Địa Võng

  Võ công trung cấp Đường Môn, chủ động công kích hệ ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp 50
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon6

  Đoạn Cân Nhẫn

  Khi tấn công tự động thi triển nhiều tụ tiễn bất động địch trong phạm vi hình quạt.
  Yêu cầu đẳng cấp 60
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon8

  Khô Vinh Thiền Công

  Tăng độc công, xác suất chí mạng, giảm thời gian choáng.
  Yêu cầu đẳng cấp 70
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon9

  Tâm Ma

  Tăng xác suất hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.
  Yêu cầu đẳng cấp 80
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon3

  Bạo Vũ Lê Hoa

  Võ công cao cấp Đường Môn, bắn liên tục về phía đối thủ, đồng thơi bắn nhiều phi tiêu ra tứ phía.
  Yêu cầu đẳng cấp 90
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon10

  Tâm Nhãn

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân
  Yêu cầu đẳng cấp 100
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Duongmon-tutien-1

  Thất Tuyệt Sát Quang

  Cách 1 khoảng thời gian, tăng khả năng công kích của bản thân.
  Yêu cầu đẳng cấp 110
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Duongmon-tutien-2

  Tang Hồn Đinh

  Sau khi sử dụng Mê Ảnh Tung, sẽ tăng tỷ lệ chí mạng của bản thân.
  Yêu cầu đẳng cấp 120
  Cấp tối đa có thể +10Hãm Tĩnh


Ít giao tranh trực diện, né tránh cao, ám sát tốt. Cạm bẫy phạm vi lớn có thể hỗ trợ tốt khi đánh đơn hoặc hỗn chiến, chống lại sự tiếp cận của kẻ địch.

Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Duong-mon-ham

Giới Thiệu
 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon11

  Độc Thích Cốt

  Bẫy sơ cấp, khiến đối thủ phạm vi gần chịu 4 lần sát thương độc.
  Yêu cầu đẳng cấp: 10
  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon18

  Đường Môn Hãm Tĩnh

  Võ công nhập môn, tăng sát thương bẫy.
  Yêu cầu đẳng cấp 20
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon14

  Mê Ảnh Tung

  Khinh công Đường Môn, nhanh chóng đến vị trí chỉ định.
  Yêu cầu đẳng cấp 30
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon12

  Tiểu Lý Phi Đao

  Dùng phi đao tấn công 1 đối thủ ở tầm xa.
  Yêu cầu đẳng cấp 40
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon15

  Cầu Hồn Tĩnh

  Cạm bẫy trung cấp, khiến địch trong phạm vi rộng chịu sát thương 1 lần (duy trì 10 giây).
  Yêu cầu đẳng cấp 50
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon16

  Hấp Tinh Trận

  Khi Độc Thích Cốt/Câu Hồn Tĩnh liên tục giảm nội lực đối phương trong phạm vi lớn.
  Yêu cầu đẳng cấp 60
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon17

  Triều Thân Thích

  Bí thuật Đường Môn, tăng sác xuất làm chậm của Độc Thích Cốt, tăng hiệu quả định thân của Câu Hồn Tĩnh./p>
  Yêu cầu đẳng cấp 70
  Cấp tối đa có thể +10
 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon19

  Tâm Phách

  Tăng hiệu quả tấn công và bỏ qua né tránh của đối thủ.
  Yêu cầu đẳng cấp 80
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Duongmon-phidao-1

  Cơ Quan Bí Thuật

  Bí thuật cạm bẫy cao cấp Đường Môn, hỗ trợ chủ động.
  Yêu cầu đẳng cấp 90
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon20

  Thực Cốt Huyết Nhẫn

  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu của cạm bẫy.
  Yêu cầu đẳng cấp 100
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucduongmon13

  Loạn Hoàn Kích

  Cạm bẫy cao cấp, có hiệu quả đánh lùi kẻ địch.
  Yêu cầu đẳng cấp 110
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Đường Môn (Hệ Thống Kỹ Năng) Duongmon-phidao-2

  Ảnh Tung Trận

  Tăng hiệu quả khi sử dụng Mê Ảnh Tung trong phạm vị nhất định.
  Yêu cầu đẳng cấp 120
  Cấp tối đa có thể +10

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment