-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Giới Thiệu


Khu Hoạt Tử Nhận Mộ tọa lạc phía sau dãy núi Chung Nam. Gian thạch thất phía trước hẹp để luyện chưởng, phía sau rộng sử quyền, bên Đông hình bán nguyệt sử kiếm, bên Tây hình tam giác phóng tiêu, nơi lý tưởng để thi triển võ học.
Lâm Triều Anh thời trẻ si mê Vương Trùng Dương nhưng bất thành, bèn dùng mưu chiếm lấy khu Hoạt Tử Nhân Mộ, sáng lập Cổ Mộ phái. Đệ tử của môn phái đa phần là những nữ nhân nhan sắc diễm lệ, võ công vi diệu, linh hoạt uyển chuyển. Cổ Mộ thuộc hệ thổ với 02 đường chính Châm Mộ (nội công) và Kiếm Mộ (ngoại công).Châm Mộ

Tấn công tầm xa trong khoảng cách gần hệ nội công, phạm vi tấn công khá ngắn, xa hơn so với hệ phái cận chiến, chí mạng rất mạnh. Thời gian xung kích ngắn, cơ động, mạnh trong PK đơn, hội đồng khá tốt. 

Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Co-mo-cham

Giới Thiệu
 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-1

  Biệt Tự

  Chủ động công kích hệ nội công.
  Yêu cầu đẳng cấp 10
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-2

  Mộ Châm Pháp

  Hỗ trợ bị động.
  Yêu cầu đẳng cấp 20
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-3

  Kinh Hồng Chiếu Ảnh

  Chủ động thi triển (giãn cách), làm bất động kẻ địch ở gần.
  Yêu cầu đẳng cấp 30
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-4

  Băng Phách Ngân Châm

  Hỗ trợ bị động, tăng khả năng chiến đấu.
  Yêu cầu đẳng cấp 40
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-5

  Khán Chu Thành Bích

  Hỗ trợ bị động, tăng hiệu quả sử dụng Băng Phách Ngân Châm.
  Yêu cầu đẳng cấp 45
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-6

  Cô Ảnh

  Châm pháp Cổ Mộ trung cấp, kỹ năng chủ động.
  Yêu cầu đẳng cấp 50
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-7

  Súc Thế Đãi Phát

  Hỗ trợ bị động, tăng uy lực bản thân.
  Yêu cầu đẳng cấp 60
  Cấp tối đa có thể +15

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-8

  Ngọc Phong Châm

  Chủ động thi triển (hạn chế), tấn công kẻ địch trong khu vực hình quạt phía trước.
  Yêu cầu đẳng cấp 70
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-9

  Lưu Vân Pháp

  Hỗ trợ bị động, tăng tốc độ xuất chiêu và xác suất tạo hiệu ứng khi tấn công.
  Yêu cầu đẳng cấp 80
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-10

  Hành Vân Đới Vũ

  Hỗ trợ bị động (giãn cách), giảm sát thương phải chịu.
  Yêu cầu đẳng cấp 85
  Cấp tối đa có thể +5

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-11

  Ly Hận

  Chủ động thi triển, tấn công 2 lần 1 mục tiêu trên đường thẳng.
  Yêu cầu đẳng cấp 90
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-12

  Ngự Lôi Quyết

  Hỗ trợ bị động, tăng khả năng chiến đấu của phi châm.
  Yêu cầu đẳng cấp 100
  Cấp tối đa có thể +50

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-13

  Phong Lưu Vân Tán

  Hỗ trợ chủ động, khi tấn công có xác suất phóng phi châm tấn công địch trên phạm vi lớn.
  Yêu cầu đẳng cấp 105
  Cấp tối đa có thể +5

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-14

  Hoàng Tuyền Lảo Đảo

  Tấn công chủ động (có giãn cách), trong 7,5 giây tấn công khoảng 20 lần kẻ địch trong phạm vi rộng, kẻ địch bị dính chiêu không thể dùng khinh công.
  Yêu cầu đẳng cấp 110
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Como-cham-15

  Vụ Tập Vân Hợp

  Hỗ trợ chủ động, dùng chân khí khống chế phi châm, tăng khả năng chí mạng bản thân.
  Yêu cầu đẳng cấp 120
  Cấp tối đa có thể +5Kiếm Mộ
Tấn công xoay vòng tầm xa, chí mạng cực mạnh, sinh lực dồi dào, thao tác khá phức tạp, mạnh trong PK đơn, hội đồng ở mức khá. Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Co-mo-kiem

Giới Thiệu
 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-1

  Thu Nhạn Bàng Hoàng

  Chủ động công kích ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp: 10
  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-2

  Kiếm Mộ Pháp

  Hỗ trợ bị động, tăng khả năng chiến đấu bản thân.
  Yêu cầu đẳng cấp 20
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-3

  Hồng Tụ Triền

  Chủ động thi triển (hạn chế), khiến đối phương bị bất động, choáng.
  Yêu cầu đẳng cấp 30
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-4

  Tịnh Ảnh Trầm Bích

  Hỗ trợ bị động, chuyển nội lực thành sinh lực, giảm sơ hở bản thân, giảm tỷ lệ bị tấn công chí mạng.
  Yêu cầu đẳng cấp 40
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-5

  Bạch Vân Hồi Vọng

  Kiếm thuật Cổ Mộ trung cấp, chủ động công kích.
  Yêu cầu đẳng cấp 50
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-6

  Mộ Vân Ngưng Bích

  Hỗ trợ bị động, sinh lực quá thấp sẽ ngưng tụ nội lực thành hậu thuẫn chống đỡ sát thương phải chịu.
  Yêu cầu đẳng cấp 60
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-7

  Hàn Sơn Độc Lập

  Hỗ trợ bị động, tăng uy lực bản thân.
  Yêu cầu đẳng cấp 70
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-8

  Ngọc Nữ Kiếm Pháp

  Hỗ trợ bị động, tăng tốc độ xuất chiêu và xác suất tạo hiệu ứng khi tấn công.
  Yêu cầu đẳng cấp 80
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-9

  Cô Nguyệt Bồi Hồi

  Kiếm thuật Cổ Mộ cao cấp, chủ động công kích.
  Yêu cầu đẳng cấp 90
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-10

  Ngọc Nữ Tâm Kinh

  Hỗ trợ bị động, tăng toàn bộ khả năng chiến đấu, giảm tỷ lệ chí mạng phải chịu.
  Yêu cầu đẳng cấp 100
  Cấp tối đa có thể +50

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-11

  Chung Nam Vãn Chiếu

  Chủ động thi triển (hạn chế), gây sát thương chí mạng của địch trên đường thẳng.
  Yêu cầu đẳng cấp 110
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cổ Mộ (Hệ Thống Kỹ Năng) Kiem-mo-12

  Phi Thiên Vũ

  Chủ động thi triển (hạn chế), khiến địch trong phạm vi chỉ định rơi vào trạng thái phù không.
  Yêu cầu đẳng cấp 120
  Cấp tối đa có thể +10

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment