-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Giới Thiệu"Cái cốt lõi của võ học là đức độ, cốt lõi của đức độ là đắc nhân tâm"...
Được tạo dựng bởi Chu Mục Vương, đỉnh Côn Lôn sơn quanh năm phù vân bao phủ, dưới là đôi dòng Hắc Ngọc Hà và Bạch Ngọc Hà uốn lượn, Côn Lôn Phái được thế nhân xưng tụng là chốn tu luyện của những bậc cao nhân, tiên thánh.
Mấy đời đệ tử côn Lôn luôn sống trong hòa khí, huynh đệ tương thân, cùng luyện chân tu đạo.
Côn Lôn phái thuộc hệ thổ với 02 đường chính Kiếm Pháp (nội công) và Đao Pháp (ngoại công).Kiếm Pháp (Nội Công)

Tấn công nhiều mục tiêu, phạm vi cực rộng, hóa giải sát thương, hỗ trợ đồng đội tăng sức chiến đấu và tốc độ di chuyển. Khi sinh mệnh rơi vào trạng thái nguy cấp thì có thể kích hoạt năng lực né tránh hoàn toàn
Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Con-lon-kiem

Giới Thiệu
 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon11

  Cuồng Lôi Chấn Địa  Chủ động công kích hệ nội công.
  Yêu cầu đẳng cấp 10
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon12

  Côn Lôn Kiếm Pháp  Hỗ trợ bị động.
  Yêu cầu đẳng cấp 20
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon13

  Huyền Thiên Vô Cực  Hóa giải sát thương phải chịu.
  Yêu cầu đẳng cấp 30
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon14

  Thanh Phong Phù  Bùa chú tăng tốc độ di chuyển cho bản thân, đồng đội.
  Yêu cầu đẳng cấp 40
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon15

  Thiên Tế Tấn Lôi  Chủ động công kích hệ nội công.
  Yêu cầu đẳng cấp 50
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon16

  Túy Tiên Thác Cốt  Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
  Yêu cầu đẳng cấp 60
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon17

  Đạo Cốt Tiên Phong  Hỗ trợ chủ động, tăng kháng bản thân, đồng đội.
  Yêu cầu đẳng cấp 70
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon18

  Ngũ Lôi Chánh Pháp  Tuyệt học Côn Lôn, tăng xác suất hiệu quả tấn công, tốc độ xuất chiêu.
  Yêu cầu đẳng cấp 80
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon19

  Lôi Động Cửu Thiên  Chủ động công kích hệ nội công.
  Yêu cầu đẳng cấp 90
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon20

  Hỗn Nguyên Càn Khôn  Tuyệt học trấn phái, tăng toàn bộ năng lực chiến đấu bản thân
  Yêu cầu đẳng cấp 100
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Conlon-kiem-1

  Lôi Đình Quyết  Tăng chí mạng, giảm hiệu quả thuộc, kéo dài thời gian chí mạng với các đối thủ ở gần.
  Yêu cầu đẳng cấp 110
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Conlon-kiem-2

  Nguy Nguy Côn Lôn  Hỗ trợ bị động, tăng khả năng phòng ngự và chí mạng của bản thân khi bị tấn công.
  Yêu cầu đẳng cấp 120
  Cấp tối đa có thể +10Đao Pháp (Ngoại Công)

Tấn công từ xa, giữ khoảng cách nhất định với đối thủ và tạo thành áp lực tấn công cực lớn dưới sự bảo vệ của đồng đội. Có thể hóa giải sát thương đồng thời hỗ trợ đồng đội trong việc gia tăng sức tấn công và tốc độ di chuyển. Khi sinh mệnh rơi vào trạng thái nguy cấp có thể kích hoạt khả năng hấp thụ sát thương. 
Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Con-lon-dao

Giới Thiệu
 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon1

  Hô Phong Pháp  Chủ động công kích ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp: 10
  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon2

  Côn Lôn Đao Pháp  Hỗ trợ bị động, tăng khả năng chiến đấu bản thân.
  Yêu cầu đẳng cấp 20
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon3

  Huyền Thiên Vô Cực  Hóa giải sát thương và giảm sát thương phản đòn phải chịu.
  Yêu cầu đẳng cấp 30
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon4

  Thanh Phong Phù  Tăng tốc chạy bản thân và đồng đội
  Yêu cầu đẳng cấp 40
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon5

  Cuồng Phong Sầu Điện  Chủ động công kích.
  Yêu cầu đẳng cấp 50
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon6

  Tụ Nguyên Thuật  Tăng sinh lực bản thân, phát hiện đối thủ ẩn thân xung quanh.
  Yêu cầu đẳng cấp 60
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon7

  Nhất Khí Tam Thanh  Tăng sát thương vật lý cho bản thân và đồng đội xung quanh.
  Yêu cầu đẳng cấp 70
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon8

  Thiên Thanh Địa Trọc  Tăng hiệu quả tấn công và tốc độ xuất chiêu.
  Yêu cầu đẳng cấp 80
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon9

  Ngạo Tuyết Tiêu Phong  Kiếm thuật Côn Lôn cao cấp, chủ động công kích.
  Yêu cầu đẳng cấp 90
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Chieuthucconlon10

  Sương Ngạo Côn Lôn  Tuyệt học Côn Lôn, tăng toàn bộ khả năng chiến đấu.
  Yêu cầu đẳng cấp 100
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Conlon-dao-1

  Vô Nhân Vô Ngã  Trong phạm vi nhất định, bản thân và đồng đội sẽ tăng khả năng né, giảm thời gian choáng.
  Yêu cầu đẳng cấp 110
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Côn Lôn (Hệ Thống Kỹ Năng) Conlon-dao-2

  Hồi Phong Phất Liễu  Chủ động thi triển (hạn chế), cuốn kẻ địch gần kề vào 1 phạm vi nhất định.
  Yêu cầu đẳng cấp 120
  Cấp tối đa có thể +10

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment