-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Giới Thiệu

Danh chấn thiên hạ với Giáng Long Thập Bát Chưởng. Lừng lẫy giang hồ cùng Đả Cẩu Bổng Pháp.
Trải dài suốt đại giang Nam - Bắc, tung hoành ngang dọc khắp Tây - Đông, nghĩa khí, ngang tàng, không câu nệ, đệ tử Cái Bang có mặt trong toàn cõi giang hồ. Những đệ tử trong bang thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất theo phò chính nghĩa.
Một bầu rượu ngon, một cây gậy nhỏ, đệ tử Cái Bang tiêu diêu tự tại phiêu bước giang hồChưởng Pháp (Nội Công)

Hội đủ cả 2 khả năng tấn công từ xa một cá nhân hoặc trên một phạm vi rộng kèm theo khả năng truy kích, lấy tấn công làm thế mạnh của mình.Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Cai-bang-chuong

Giới Thiệu
 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_1

  Kiến Nhân Thân Thủ

  Chủ động công kích hệ nội công.
  Yêu cầu đẳng cấp 10
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_2

  Cái Bang Chưởng Pháp

  Hỗ trợ bị động.
  Yêu cầu đẳng cấp 20
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_3

  Hóa Hiểm Vi Di

  Hỗ trợ bị động, tăng né tránh, kháng phản đòn, phản đòn cận chiến.
  Yêu cầu đẳng cấp 30
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_4

  Hoạt Bất Lưu Thủ

  Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
  Yêu cầu đẳng cấp 40
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_5

  Kháng Long Hữu Hối

  Chủ động công kích hệ nội công.
  Yêu cầu đẳng cấp 50
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_6

  Thời Thừa Lục Long

  Hỗ trợ chủ động.
  Yêu cầu đẳng cấp 60
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_7

  Túy Điệp Cuồng Vũ

  Hỗ trợ bị động, tăng kháng tất cả.
  Yêu cầu đẳng cấp 70
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_8

  Tiềm Long Tại Uyên

  Hỗ trợ bị động, giảm xác suất bị thọ thương, tăng xác suất gây bỏng, tốc đánh nội công.
  Yêu cầu đẳng cấp 80
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_9

  Phi Long Tại Thiên

  Chủ động công kích hệ nội công.
  Yêu cầu đẳng cấp 90
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangchuong_10

  Giáng Long Chưởng

  Giảm thời gian bị suy nhược, tăng thời gian gây thọ thương, lực công kích cơ bản và kỹ năng.
  Yêu cầu đẳng cấp 100
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Cb-chuong-110

  Trảo Long Công

  Hỗ trợ bị động, tăng hiệu quả tê liệt Thời Thừa Thục Long, tăng tấn công và phòng thủ
  Yêu cầu đẳng cấp 110
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Cb-chuong-120

  Triệt Y Thập Bát Điệp

  Hỗ trợ bị động đánh lui đối thủ khi bị tấn công.
  Yêu cầu đẳng cấp 120
  Cấp tối đa có thể +10
Bổng Pháp (Ngoại Công)
Tấn công từ xa một cá nhân hoặc một phạm vi nhỏ và có khả năng truy kích, nhờ vào sự linh hoạt trong chiến đấu để đánh du kích với đối thủ. Có khả năng đánh bật đối thủ và tạo sát thương lớn


Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Cai-bang-bong

Giới Thiệu
 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_1

  Diên Môn Thác Bạt

  Chủ động công kích ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp: 10
  Cấp tối đa có thể +: 20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_2

  Cái Bang Bổng Pháp

  Chủ động công kích hệ ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp 20
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_3

  Tiêu Diêu Công

  Hỗ trợ bị động.
  Yêu cầu đẳng cấp 30
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_4

  Hoạt Bất Lưu Thủ

  Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
  Yêu cầu đẳng cấp 40
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_5

  Bổng Đả Ác Cẩu

  Chủ động công kích ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp 50
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_6

  Ác Cẩu Lan Lộ

  Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
  Yêu cầu đẳng cấp 60
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_7

  Hỗn Thiên Khí Công

  Hỗ trợ bị động,tăng né tránh,kháng tất cả và tốc độ di chuyển.
  Yêu cầu đẳng cấp 70
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_8

  Bôn Lưu Đáo Hải

  Hỗ trợ bị động, giảm xác suất bị thọ thương, tăng xác suất gây bỏng, tăng tốc đánh ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp 80
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_9

  Thiên Hạ Vô Cẩu

  Chủ động công kích hệ ngoại công.
  Yêu cầu đẳng cấp 90
  Cấp tối đa có thể +20

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Caibangbong_10

  Đả Cẩu Bổng Pháp

  Hỗ trợ bị động, phát huy lực tấn công kỹ năng, cơ bản, tăng thời gian gây bỏng, kháng thọ thương.
  Yêu cầu đẳng cấp 100
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Cb-bong-110

  Đả Cẩu Trận Pháp

  Chủ động công kích hệ ngoại công trên phạm vị rộng
  Yêu cầu đẳng cấp 110
  Cấp tối đa có thể +10

 • Tổng quan về Phái Cái Bang (Hệ Thống Kỹ Năng) Cb-bong-120

  Tung Hạc Công

  Hỗ trợ chủ động.
  Yêu cầu đẳng cấp 120
  Cấp tối đa có thể +10

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment