-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Tính điểm Vinh dự Tài Phú khi cường hóa đồ
Mình tìm đc 1 bài viết cách tính điểm tài phú nên post lên cho anh em tham khảo,tương đối chính xác
- Phòng cụ
+7 > +8: 20 điểm
+8 > +9: 26 điểm
+9 > +10: 40 điểm
+10 > +11: 80 điểm
+11 > +12: 320 điểm
+12 > +13: 400 điểm
+13 > +14: 600 điểm
+14 > +15: 1280 điểm
+15 > +16: 2400 điểm
- Trang Sức
+7 > +8: 32 điểm
+8 > +9: 40 điểm
+9 > +10: 60 điểm
+10 > +11: 120 điểm
+11 > +12: 480 điểm
+12 > +13: 600 điểm
+13 > +14: 900 điểm
+14 > +15: 1600 điểm
+15 > +16: 3600 điểm
- Vũ Khí
+7 > +8: 84 điểm
+8 > +9: 106 điểm
+9 > +10: 160 điểm
+10 > +11: 320 điểm
+11 > +12: 1280 điểm
+12 > +13: 1600 điểm
+13 > +14: 2400 điểm
+14 > +15: 3600 điểm
+15 > +16: 4800 điểm
Nâng ngũ hành ấn thì 100 ngũ hành hồn thạch = 10 điểm tài phú
Mât tich cấp thấp: 15điểm
Mật tịch trung cấp: 40 điểm
Ngựa 90: 5 điểm
Đồ của chúc phúc cấp 3: 90 điểm
Đồ chúc phúc câp 4: 900 điểm
Đồ chúc phúc cấp 5: 13740 điểm
Tay Tiêu Diêu: 170 điểm
Bội Tiêu Diêu: 240 điểm
Giày Tiêu Diêu: 360 điểm

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment