-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Nguyễn Hải TFS
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

Tọa độ Boss Hoàng Kim 95 - 75 - 55


Mỗi ngày xuất hiện lúc: Tầm sáng 2h03, 9h33, chiều 15h33, tối 19h33 + 20h33
I - Tọa độ Boss 95
1- Boss Tiểu Thúy: Hệ Kim
Địa điểm xuất hiện: Các map 95
Sấc Lạc Xuyên: 205/210
Miêu Lĩnh: 201/198
Hoa Sơn: 245/224
Thục Cương Bí Cảnh: 209/182
Vũ Di Sơn: 202/240
Phong Đô Quỷ Thành: 196/217
Vũ Lăng Sơn:183/203
2 - Boss Trương Thiện Đức: Hệ Mộc
Địa điểm xuất hiện: Các map 95
Gia Dụ Quan: 218/180, 221/202
Sấc Lạc Xuyên: 238/212
Miêu Lĩnh: 213/236
Hoa Sơn:198/238
Thục Cương Bí Cảnh: 187/198
3 - Boss Giả Dật Sơn: Hệ Thủy
Địa điểm xuất hiện: Các map 95
Sấc Lạc Xuyên: 235/241
Miêu Lĩnh: 230/213
Thục Cương Bí Cảnh: 185/215
Vũ Di Sơn: 238/240
Phong Đô Quỷ Thành: 208/220, 194/217
Vũ Lăng Sơn: 223/213
4 - Boss Mã Thanh Sơn: Hệ Hỏa
Địa điểm xuất hiện: Các map 95
Gia Dụ Quan: 179/193
Hoa Sơn: 200/209
Vũ Di Sơn: 221/213
Phong Đô Quỷ Thành:214/246
Vũ Lăng Sơn: 201/208, 200/211, 200/221
5 - Boss Trần Vô Mệnh: Hệ Thổ
Địa điểm xuất hiện: Các map 95
Gia Dụ Quan: 214/179, 218/202
Hoa Sơn: 238/205
Vũ Di Sơn: 202/240
Phong Đô Quỷ Thành: 210/227, 227/215
Vũ Lăng Sơn: 199/192
II - Tọa độ Boss 75
1 - Hương Ngọc Tiên (Thủy)
Kiếm Các Thục Đạo: 195/234
Cửu Nghi Khê: 210/233, 212/235, 238/220, 227 232
Phong Lăng Độ: 238/232, 214/233
2 – Triệu Ứng Tiên (Mộc)
Mê Cung Sa Mạc: 234/212, 227/238, 231/240, 203/233
Phong Lăng Độ: 243/197, 241/218
3 – Thần Thương Phương Vãn (Kim)
Mê Cung Sa Mạc: 205/212
Đoàn Thị Hoàng Lăng: 160/208, 214/220, 180/200, 216/213, 174/213
Con này có lúc nó ra ở Phong Lăng Độ, góc trên cùng bên trái gần boss Hải Tặc
4 – Man Tăng Bất Giới Hòa Thượng (Hỏa)
Cửu Nghi Khê: 219/204, 229/204, 231/205
Thục Cương Sơn: 241/242
Kiếm Các Thục Đạo: 235/233, 240/217
5 – Nam Quách Nho: (Thổ)
Kê Quán Động: 163/198, 196/163, 175/200, 196/193
Kiếm Các Thục Đạo: 230/217
Đoàn Thị Hoàng Lăng: 213/202
III - Tọa độ Boss 55
1 - Cao Sĩ Hiền: Hệ Thổ
Địa điểm xuất hiện: Các map 55
Cửu lão động nhị tầng: 218/215, 203/229, 224/214
Thúy yên – Bách hoa trận nội trận: 252/218, 269/245, 289/231
Đường môn – Hồ bạn trúc lâm tây: 208/225, 202/210, 215/226
2 - Dương Liễu: Hệ Thủy
Địa điểm xuất hiện: Các map 55
Tháp lâm tây bộ: 212/227, 212/217
Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị tầng: 225/210, 207/213
Võ Đang- Long hổ huyễn cảnh: 173/144, 146/178
3 - Vân Tuyết Sơn: Hệ Mộc
Địa điểm xuất hiện: Các map 55 
Cái Bang – Yến tử ổ trung đoạn: 204/181, 205/200
Thiên vương – Tây Bộ Lô vi đãng: 204/232, 244/225, 210/201
Ngũ độc – Nguyên Thủy Sâm Lâm Tây: 218/240
4 - Thác Bạc Sơn Uyên: Hệ Kim
Địa điểm xuất hiện: Các map 55
Thiếu Lâm – Tây bộ: 202/247, 217/231
Thiên nhẫn – Kim quốc hoàng lăng nhị: 207/211, 214/207, 187/206
Vũ Đương – Long hổ huyễn cảnh tây: 200/143
5 - Hình Bộ Đầu: Hệ Thổ
Địa điểm xuất hiện: Các map 55
Cái Bang – Yến tử ổ trung đoạn: 192/203, 162/197
Thiên vương – Lô vi đãng tây bộ: 240/210, 227/222
Ngũ độc – Nguyên thủy sâm lâm tây: 200/229, 201/215
6 - Vạn Lão Điên: Hệ Hỏa
Địa điểm xuất hiện: Các map 55
Cửu lão động nhị tầng: 217/234, 208/213
Thúy yên – Bách hoa trận nội trận: 261/247, 239/213, 235/215
Đường môn – Hồ bạn trúc lâm tây: 232/210

[size]
[/size]

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment