-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 17 ... 33  Next

Linh Phương
Linh Phương
Linh Phương
Linh Phương
Danh hiệuĐiều Hành Diễn Đàn

Điều Hành Diễn Đàn

PHÂN PHỐI CẤP BẬC TƯƠNG ỨNG THEO SỐ BÀI VIẾT CỦA THÀNH VIÊN FORUM

Cập nhật lúc 30/12/2015
1. Rank logo dành cho cấp bậc Ban Quản Trị

+ Cấp bậc : Admin
+ Tiêu đề : Điều Hành Tối Cao
+ Quyền Hạn : Toàn quyền trên Forum
+ Số bài Viết Cần Có : N/A
+ Logo :

Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Admin10

+ Cấp bậc : trợ lí admin
+ Tiêu đề :
trợ lí admin
+ Số bài Viết Cần Có :
N/A
+ Quyền Hạn :
Toàn quyền trên Forum (sau admin)
+ Logo :
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Vipsmod

+ Cấp bậc : Đại Sứ Quản Lý Sự Kiện - Event
+ Tiêu đề :
Quản Lý Sự Kiện - Event
+ Số bài Viết Cần Có :
N/A
+ Quyền Hạn :
có thể thay đổi nhân vật đại diện   logo   những mặt hàng trong Shop [Khu Thương Mại]
+ Logo :
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Aai_sa10

+ Cấp bậc : Quản trị Trung Cấp
+ Tiêu đề :
Supper Mod
+ Số bài Viết Cần Có :
N/A ( Có được nếu được duyệt làm SMOD của Diễn Đàn... Xem thêm.)
+ Quyền Hạn : Quản lý tất cả các BOX trong forum
+ Logo :
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Smod10

+ Cấp bậc : Quản Trị Sơ Cấp
+ Tiêu đề :
Moderators
+ Số bài Viết Cần Có :
N/A( Có được nếu được duyệt làm MOD của Diễn Đàn ... Xem thêm.)
+ Quyền Hạn : quản lý các box được phân quyền trong forum
+ Logo :
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Modbcm10

+ Cấp bậc : Cộng Tác Viên Forum
+ Tiêu đề :
Mod tập sự
+ Số bài Viết Cần Có :
N/A
+ Logo :
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Cs083710

+ Cấp bậc : Design KingGame
+ Tiêu đề :
Design KingGame
+ Số bài Viết Cần Có :
N/A ( Có được qua các Even design của Diễn Đàn )
+ Logo :

Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Design10


2. Rank Logo dành cho cấp bậc Thành Viên Thường.

Tuyệt Thế Vô Song | 20,000 BàiTruyền Thần KingGame | 15,000 Bài
 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Tuyett10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Tt10
Huyền Thoại KingGame | 13,000 BàiCao Cấp KingGame | 11000 Bài
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Xlk10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Ylk10
Trung Cấp KingGame | 9000 BàiSơ Cấp KingGame | 7000 Bài
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Zlk10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Vlk10
Thành Viên Cấp 10 | 5000 BàiThành Viên Cấp 9 | 3000 Bài
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img10_10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img9_p10
Thành Viên Cấp 8 | 2000 BàiThành Viên Cấp 7 | 1500
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img8_p10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img7_p10
Thành Viên Cấp 6 | 1000 BàiThành Viên Cấp 5 | 600 Bài
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img6_p10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img5_p10
Thành Viên Cấp 4 | 300 BàiThành Viên Cấp 3 | 160 Bài
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img4_p10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img3_p10
Thành Viên Cấp 2 | 80 BàiThành Viên Cấp 1 | 30 Bài
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img2_p10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Img_ph10
Thành Viên Mới | 1 BàiThành Viên Bị Banned | N/a
 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mem10Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Banner10

3. Hệ thống level


Bên cạnh hệ thống rank theo bài viết, hệ thống Level tại 4rkinggame dựa vào các chỉ số: bài viết, số like, số ngày tham gia cũng được tự động nâng cấp khi các thành viên hoạt động tích cực tại diễn đàn.
Cấp 1 -> cấp 10

Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 01 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mui-te10 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 10 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Animat10 (Không có)

Cấp 11 -> cấp 20
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 11 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mui-te10 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 20 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Animat10 (Không có)

Cấp 21 -> cấp 30
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 21 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mui-te10 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 30 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Animat10 (Không có)

Cấp 31 -> cấp 40
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 31 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mui-te10 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 40 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Animat10 (Đổi tên miễn phí x 1)

Cấp 41 -> cấp 50
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 41 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mui-te10 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 50 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Animat10 (Đổi tên miễn phí x 1)

Cấp 51 -> cấp 60
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 51 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mui-te10 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 60 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Animat10 (Đổi tên miễn phí x 1)

Cấp 60 VIP 1 -> Cấp 60 VIP 8
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 60 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) VIP1 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mui-te10 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 60 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) VIP8 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Animat10 (Icon đơn lẻ trước nick >>Click xem mẫu<<) Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Titon110 Linh Phương


Cấp 60 VIP 9
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 60 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) VIP9 Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Animat10 (Icon bộ trước nick >>Click xem mẫu<< Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mf110Linh PhươngThông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Mf210, bonus 20 nền bài viết cực chất cho 20 tài khoản đầu tiên đạt Level 60 VIP 9 [Hiện tại còn 20 nền])

Tham khảo demo nền bài viết: 
+ Nhẹ nhàng tình cảm với nền bài viết ngôi sao tím của admin Jin Nguyễn: Demo
+ Khẳng định đẳng cấp, đánh dấu bản quyền với nền bài viết ghi tên nickname của Smod YoChun: Demo
+ Bạn cũng có thể tự tạo cho mình 1 nền bài viết cực chất, sáng tạo theo sở thích của mình.

Chú ý : Các Chức Vụ có thể được thay đổi hoặc cập nhật thêm trong thời gian tới .
Trả lời nhanh

Message reputation : 81% (81 votes)

Linh Phương
Linh Phương
Linh Phương
Linh Phương
Danh hiệuĐiều Hành Diễn Đàn

Điều Hành Diễn Đàn

updating...
Trả lời nhanh

Message reputation : 55% (11 votes)

bigbang02
bigbang02
bigbang02
bigbang02
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

hay á cố spam cho đc công thần thui Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 806856
Trả lời nhanh

Message reputation : 50% (6 votes)

bigbang02
bigbang02
bigbang02
bigbang02
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

sắp đc oy2 P oy ^^
Trả lời nhanh

Message reputation : 25% (4 votes)

h3mqb
h3mqb
h3mqb
h3mqb
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

len cong thann thoi
Trả lời nhanh

Message reputation : 10% (10 votes)

nhoc_baby_love172
nhoc_baby_love172
nhoc_baby_love172
nhoc_baby_love172
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

Spam để lên Công thần nào :D
Trả lời nhanh

Message reputation : 60% (5 votes)

xzbjzx
xzbjzx
avatar
avatar
Danh hiệuVi Phạm Nội Quy

Vi Phạm Nội Quy

Anh oi .so bai can :N/a la cai j the
Trả lời nhanh

Message reputation : 60% (5 votes)

h3mqb
h3mqb
h3mqb
h3mqb
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

cong than
Trả lời nhanh

Message reputation : 33% (3 votes)

zaieno
zaieno
zaieno
zaieno
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

smod cần nhiu bài viết ạ ;))
Trả lời nhanh

Message reputation : 67% (3 votes)

GunnyGame
GunnyGame
GunnyGame
GunnyGame
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

waiting...
rág post bài cho đx cái
Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) Admin10 hOhOhO Thông Báo Cấp bậc tương ứng & Quà tặng theo số bài viết của thành viên (Update 30/12/2015) 806856
Trả lời nhanh

Message reputation : 40% (5 votes)

zaieno
zaieno
zaieno
zaieno
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

N/A là bao nhiu nhỉ
smod với Admin giống nhau à ;))

SatThuDemTanHon
SatThuDemTanHon
SatThuDemTanHon
SatThuDemTanHon
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

that la nuc cuoi`, toan nguoi` muon len cong than = cach sfam. vay thi` can ji cac chu de hay, chi can sfam thoi la len roi`. 4r cung chang can nhieu` bai chi? can 1 box goi ten sfam roi moi ng vao sfam la du? :o
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)

tuyenbonhi
tuyenbonhi
tuyenbonhi
tuyenbonhi
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

có gắng post mới đc
Trả lời nhanh

Message reputation : 0% (1 vote)

Lee Hiệp
Lee Hiệp
Lee Hiệp
Lee Hiệp
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

vậy spam có đc tính ko vậy à
Trả lời nhanh

Message reputation : 0% (1 vote)

oanhcuongvc
oanhcuongvc
oanhcuongvc
oanhcuongvc
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

Công nhận admin lên xem xét lại chỉ lưu những bài viết có hữu ích mới góp phần làm 4r lớn mạnh được chứ những bài viết toàn spam cho là có cũng tính thì thực sự rất nhàm chán.
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 33 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 17 ... 33  Next

Facebook comment