-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

trongtien000m
trongtien000m
trongtien000m
trongtien000m
Danh hiệuVi Phạm Nội Quy

Vi Phạm Nội Quy

Tiêu đề: Hướng Dẫn Thay Đổi Số CMND , Yahoo Của Võ Lâm 2<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>

<TR>
<td vAlign=center noWrap>Tiêu đề: Hướng Dẫn Thay Đổi Số CMND , Yahoo Của Võ Lâm 2   Icon_profile_en Tiêu đề: Hướng Dẫn Thay Đổi Số CMND , Yahoo Của Võ Lâm 2   Icon_pm </TD></TR></TABLE>


<TR>
<td colSpan=2>

<TABLE style="WIDTH: auto" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0>

<TR>
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">Tiêu đề: Hướng Dẫn Thay Đổi Số CMND , Yahoo Của Võ Lâm 2   Ncd_post01</TD>
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" background=https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ncd_post02.gif></TD>
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">Tiêu đề: Hướng Dẫn Thay Đổi Số CMND , Yahoo Của Võ Lâm 2   Ncd_post03</TD></TR>
<TR>
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top background=https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ncd_post04.gif>Tiêu đề: Hướng Dẫn Thay Đổi Số CMND , Yahoo Của Võ Lâm 2   Ncd_post05</TD>
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" bgColor=#ffffff>Trong Thời Gian Vừa Qua Trong Quá Trinh Theo Giõi

Của Admin Key Đã Phát Hiện Ra Chương Trình Keylog Lang Ra Trên Mạng

Khá Nhiều . Để Hổ Trợ Cho Các Bạn Đã Bị hack Hoặc Muốn Thay Đổi Thông Tin ID của Bạn

Thì Không Cần Lên ViNaGame Nay Đã Có ( Admin Key )

Các Không Phải Lo Gì Hết Chúng Tôi Sẽ CHo Các Bạn 2 Phần Mềm Chống Hack

Và Phần Mềm Thay Đổi Thông Tin ID của Các Bạn
<TABLE border=0>

<TR>
<td style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc; COLOR: #000; FONT-SIZE: 12pt" align=middle>Hình ảnh đã được thu nhỏ. Click vào hình để xem kích thước thật.
Tiêu đề: Hướng Dẫn Thay Đổi Số CMND , Yahoo Của Võ Lâm 2   Untitled </TD></TR></TABLE>

2 Phần Mềm Đc Ghi Tại Đây:

Chống Hack : DowLoad

Thay Đổi Thông Tin ID : DowLoad


Chúc Các Bạn Onlien Vui Vẻ !
</TD>
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" background=https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ncd_post06.gif></TD></TR>
<TR>
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">Tiêu đề: Hướng Dẫn Thay Đổi Số CMND , Yahoo Của Võ Lâm 2   Ncd_post07</TD>
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" background=https://2img.net/h/i421.photobucket.com/albums/pp296/cuachung/ncd_post08.gif></TD></TR></TABLE>
</TD></TR>

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment