-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Osmin999
Osmin999
Osmin999
Osmin999
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

[color=#000000]WJXSmartFocus cracked


DOWNLOADWJXSmartFocus cracked phiên bản 3.0.8 WjxSmart - Chiêu chính để tay trái, các chiêu combo hãy để chiêu nào có delay cao ở phía trước
- Kích đôi chuột để ẩn / hiện cửa sổ game tương ứng
- Bơm máu theo % hay mức tùy thuộc vào con số nhập vào...
- Sửa lỗi Nga My buff tổ đội và lỗi buff hỗ trợ không thấy hình
- Thêm phím đánh từ 0->9
- Chỉ tự ngồi thiền nếu chọn chế độ "Quanh điểm"
- Sửa lỗi không đánh ở chế độ "Theo sau" nếu người cần theo sau không có mặt tại bãi
- Sẽ không đánh nếu chưa xuống ngựa ở chế độ "Xuống ngựa khi đánh"
- Thêm chức năng combo theo điều kiện -> Có thể combo không chỉ các chiêu có giãn cách thi triển mà cả các chiêu liên tục như chiêu chính.
Ví dụ có thể đánh 4 chiêu linh hoạt ở Đường Môn:
- Chiêu chính là Bạo Vũ Lê Hoa để ở tay trái
- Chiêu combo1 là Đoạn Cân Nhẫn để chế độ "Ko xét" (sẽ đánh nếu có thể - không ở trạng thái hồi phục chiêu)
- Chiêu combo2 là Mê Ảnh Tung để chế độ "Đt xa" (sẽ dùng nếu đối thủ ở xa)
- Chiêu combo3 là Thiên La Địa Võng để chế độ "Đt động" (sẽ dùng nếu đối thủ di chuyển)


DOWNLOAD[color=#333333]


DOWNLOADWJXSmartFocus 3.0.7 - Ngày 17/10/2011 (Kiếm Thế phiên bản 3.0.1)
- Thêm 1 skill combo nữa (skill này sẽ luôn được dùng khi có hiệu lực)
- Sửa lỗi đôi khi không đóng cửa sổ giao dịch NPC của các phiên bản trước
- Chú ý nên sửa thông số ThoiGianNhatDoLai(s) = 8 hoặc lớn hơn (trong mục [Thông số khác]) để đốt lửa trại tốt hơn
- Chú ý mục Tự tìm đến chủ nhóm chỉ có tác dụng khi chọn theo sau chính chủ nhóm đó (thời gian tới sẽ mở rộng ra các thành viên nhóm hoặc các nhân vật đang chạy trên cùng một máy)

Updated 10-10-2011
Cập nhật:
Thêm tùy chọn độ delay chiếm chuột trong phần (Hãy xóa file ExtraConfig.ini cũ trước nếu có. Hãy uncheck & check lại nhân vật sau khi sửa thông số để có hiệu lực).
[Extra]
DoDelayChiemChuot=7 <---- Chọn từ 1 đến 15 tùy thích, càng nhỏ thì càng chiếm chuột nhưng nhạy đánh hơn. Khuyên dùng: Đặt bằng 5-7, muốn can thiệp khi đánh thì Nhấn và Giữ chuột trước! Lọc vứt đồ cả trong thành để tránh đầy rương (khi luyện công). Tự mở khóa ngay cả khi không chọn để hỗ trợ các chức năng khác.
Tự đóng giao diện sửa đồ sau khi kích hoạt chức năng sửa đồ bằng Kim Tê.
Xử lý tránh bị lỗi đứng im khi chuyển map quá nhanh.
Cải tiến chức năng đọc sách ít bị miss hơn. Chú ý chỉ đọc sách khi nhân vật không đang đánh.
Dùng Truyền Tống Phù nếu khoảng cách so với chạy bộ là gần hơn trong các trường hợp sau: Khi chọn và ; Khi chọn (chuẩn bị hành trang và chạy ra bãi luyện).
Nhặt đồ nhanh hơn nhờ thêm xử lý nhặt theo hướng bắt sự kiện trong game.
Thêm chức năng kiểm tra lag / dis, tránh trường hợp dis mạng nhưng không hiện bảng "Mất kết nối" dẫn đến không tự kết nối lại được.
Thêm chức năng Script / Plugin, có thể thêm các chức năng khác vào để chạy song song hoặc độc lập. Cung cấp sẵn script để kích hoạt các Plugins đã cài sẵn trong game. Sẽ tiếp tục cập nhật các script khác trong thời gian tới.

Chú ý: Nên lưu rương ở thành thôn gần nhất (nếu chỉ mua Hồi Thành Phù) để khi phù về ra lại sẽ nhanh hơn! Chịu khó tìm hiểu kỹ các tùy chọn để thiết lập cho đúng, tránh báo lỗi vì sai cấu hình rất khó cho tác giả. Để nhỏ gọn, một số chức năng không được đưa vào giao diện, auto sẽ mặc định làm theo đúng logic dựa theo các thông số liên quan người chơi đã chọn.

Updated 06-04-2011

Cập nhật:
Sửa lỗi rớt mạng tự đăng nhập vào nhân vật cũ nếu người chơi đã thoát ra và đăng nhập vào nhân vật khác trên cùng một cửa sổ game
Sửa lỗi nhầm nhân vật (cùng tài khoản, cùng server) khi login. Chọn tên nhân vật khi đăng nhập thay vì chọn theo thứ tự (chỉ cần gõ 1 phần của tên không cần gõ hết) ==> Xóa file Login.dat trong thư mục UserData trước khi chạy phiên bản mới!
Sửa lỗi không đọc sách của phiên bản trước
Sửa lại chế độ chọn đánh quanh điểm. Thêm các tọa độ luyện bên cạnh tọa độ đánh quanh điểm, có thể đặt tối đa là 8 tọa độ luyện. (Tọa độ luyện chỉ có tác dụng khi chọn chế độ "Luyện"). Chú ý tọa độ quanh điểm luôn ưu tiên trước tọa độ luyện, do đó có thể linh động chọn đánh quanh điểm tại 1 vị trí hot khác với vị trí luyện.
Tự động dùng Truyền Tống Phù để đến nơi luyện công khi khoảng cách đến nơi luyện lớn hơn khoảng cách từ thành/thôn gần nhất đến đó. Không áp dụng cho chức năng "Tự tìm đến chủ nhóm".
Thêm nút "Thông số khác" để thiết lập các thông số mở rộng, mặc định sẽ như sau:
MauQuaiXemNhuBoss=700000 <--- Mức máu của quái xem như là Boss ThoiGianXemQuaiLag(s)=3 <--- Thời gian check quái lag (giây) ThoiGianBoNhatDo(ms)=700 <--- Thời gian bỏ qua đồ không nhặt được (mili giây) ThoiGianNhatDoLai(s)=5 <--- Thời gian reset để nhặt lại các món đồ đã bỏ qua vì không nhặt được (giây) KhoangCachXemDtXa=128 <--- Khoảng cách xem như đối tượng ở xa (Dùng trong combo chiêu) KhoangCachXemDtGan=128 <--- Khoảng cách xem như đối tượng ở gần (Dùng trong combo chiêu) NangCapHTUuTien1=13(n)0(n 1) <--- Công thức nâng cấp HT ưu tiên 1: ví dụ 13 viên cấp n, 0 viên cấp n 1 NangCapHTUuTien2=6(n)2(n 1) <--- Công thức nâng cấp HT ưu tiên 2: ví dụ 6 viên cấp n, 2 viên cấp n 1 NangCapHTUuTien3=4(n)0(n 1) <--- Công thức nâng cấp HT ưu tiên 3: ví dụ 4 viên cấp n, 0 viên cấp n 1 NangCapHTUuTien4=3(n)3(n 1) <--- Công thức nâng cấp HT ưu tiên 4: ví dụ 3 viên cấp n, 3 viên cấp n 1 Muốn thay đổi thì sửa lại giá trị phù hợp rồi Save file lại, sau đó bỏ check rồi check lại nhân vật (hoặc chạy lại auto). Chú ý: Nên lưu rương ở thành thôn gần nhất (nếu chỉ mua Hồi Thành Phù) để khi phù về ra lại sẽ nhanh h[color=#000000]
WJXSmartFocus cracked


DOWNLOADWJXSmartFocus cracked phiên bản 3.0.8 WjxSmart - Chiêu chính để tay trái, các chiêu combo hãy để chiêu nào có delay cao ở phía trước
- Kích đôi chuột để ẩn / hiện cửa sổ game tương ứng
- Bơm máu theo % hay mức tùy thuộc vào con số nhập vào...
- Sửa lỗi Nga My buff tổ đội và lỗi buff hỗ trợ không thấy hình
- Thêm phím đánh từ 0->9
- Chỉ tự ngồi thiền nếu chọn chế độ "Quanh điểm"
- Sửa lỗi không đánh ở chế độ "Theo sau" nếu người cần theo sau không có mặt tại bãi
- Sẽ không đánh nếu chưa xuống ngựa ở chế độ "Xuống ngựa khi đánh"
- Thêm chức năng combo theo điều kiện -> Có thể combo không chỉ các chiêu có giãn cách thi triển mà cả các chiêu liên tục như chiêu chính.
Ví dụ có thể đánh 4 chiêu linh hoạt ở Đường Môn:
- Chiêu chính là Bạo Vũ Lê Hoa để ở tay trái
- Chiêu combo1 là Đoạn Cân Nhẫn để chế độ "Ko xét" (sẽ đánh nếu có thể - không ở trạng thái hồi phục chiêu)
- Chiêu combo2 là Mê Ảnh Tung để chế độ "Đt xa" (sẽ dùng nếu đối thủ ở xa)
- Chiêu combo3 là Thiên La Địa Võng để chế độ "Đt động" (sẽ dùng nếu đối thủ di chuyển)


DOWNLOAD[color=#333333]


DOWNLOADWJXSmartFocus 3.0.7 - Ngày 17/10/2011 (Kiếm Thế phiên bản 3.0.7)
- Thêm 1 skill combo nữa (skill này sẽ luôn được dùng khi có hiệu lực)
- Sửa lỗi đôi khi không đóng cửa sổ giao dịch NPC của các phiên bản trước
- Chú ý nên sửa thông số ThoiGianNhatDoLai(s) = 8 hoặc lớn hơn (trong mục [Thông số khác]) để đốt lửa trại tốt hơn
- Chú ý mục Tự tìm đến chủ nhóm chỉ có tác dụng khi chọn theo sau chính chủ nhóm đó (thời gian tới sẽ mở rộng ra các thành viên nhóm hoặc các nhân vật đang chạy trên cùng một máy)

Updated 10-10-2011
Cập nhật:
Thêm tùy chọn độ delay chiếm chuột trong phần (Hãy xóa file ExtraConfig.ini cũ trước nếu có. Hãy uncheck & check lại nhân vật sau khi sửa thông số để có hiệu lực).
[Extra]
DoDelayChiemChuot=7 <---- Chọn từ 1 đến 15 tùy thích, càng nhỏ thì càng chiếm chuột nhưng nhạy đánh hơn. Khuyên dùng: Đặt bằng 5-7, muốn can thiệp khi đánh thì Nhấn và Giữ chuột trước! Lọc vứt đồ cả trong thành để tránh đầy rương (khi luyện công). Tự mở khóa ngay cả khi không chọn để hỗ trợ các chức năng khác.
Tự đóng giao diện sửa đồ sau khi kích hoạt chức năng sửa đồ bằng Kim Tê.
Xử lý tránh bị lỗi đứng im khi chuyển map quá nhanh.
Cải tiến chức năng đọc sách ít bị miss hơn. Chú ý chỉ đọc sách khi nhân vật không đang đánh.
Dùng Truyền Tống Phù nếu khoảng cách so với chạy bộ là gần hơn trong các trường hợp sau: Khi chọn và ; Khi chọn (chuẩn bị hành trang và chạy ra bãi luyện).
Nhặt đồ nhanh hơn nhờ thêm xử lý nhặt theo hướng bắt sự kiện trong game.
Thêm chức năng kiểm tra lag / dis, tránh trường hợp dis mạng nhưng không hiện bảng "Mất kết nối" dẫn đến không tự kết nối lại được.
Thêm chức năng Script / Plugin, có thể thêm các chức năng khác vào để chạy song song hoặc độc lập. Cung cấp sẵn script để kích hoạt các Plugins đã cài sẵn trong game. Sẽ tiếp tục cập nhật các script khác trong thời gian tới.

Chú ý: Nên lưu rương ở thành thôn gần nhất (nếu chỉ mua Hồi Thành Phù) để khi phù về ra lại sẽ nhanh hơn! Chịu khó tìm hiểu kỹ các tùy chọn để thiết lập cho đúng, tránh báo lỗi vì sai cấu hình rất khó cho tác giả. Để nhỏ gọn, một số chức năng không được đưa vào giao diện, auto sẽ mặc định làm theo đúng logic dựa theo các thông số liên quan người chơi đã chọn.

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment