-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

Tạo nhân vật


Trong Kiếm Thế, 1 tài khoản được phép tạo tối đa 12 nhân vật. Các nhân vật đã tạo không thể xóa được.
12 cửa sổ nhân vật này sẽ dùng chung cho tất cả các máy chủ.
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage001
Khi tạo 1 nhân vật mới, đồng đạo có thể chọn 1 trong 7 Tân Thủ Thôn để làm nơi xuất phát.
Nhân vật trong Kiếm Thế có 2 giới tính: Nam & Nữ.
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage002 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage003
Nhân vật namNhân vật nữ
Giao diện


Sau khi đăng nhập trò chơi và chọn Tân Thủ Thôn để tham gia trò chơi, đồng đạo sẽ thấy giao diện chính như sau:
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage004
Các hiển thị cơ bản


[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage005

 • GM: Thông báo cho GM về các trường hợp lỗi, hack, khiếu nại, kiến nghị …
 • ? : Bảng Cẩm Nang trong Kiếm Thế (có thể dùng phím tắt F12).
 • Ổ khoá: Chức năng Khoá bảo vệ an toàn của nhân vật.

[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage006

 • Hình ảnh và đẳng cấp nhân vật.
 • Thanh Nội Lực
 • Thanh Sinh Lực
 • Thanh Thể Lực
 • Trạng thái bảo hộ tân thủ
 • Thanh Kinh Nghiệm đạt được.

Hiển thị bản đồ


[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage007
Nhấn phím Tab để thu nhỏ/ mở lớn bản đồ
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage008 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage009 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage010 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage011
Có thể nhận nhiệm
vụ Chính Tuyến
Có thể trả nhiệm vụCó thể nhận nhiệm
vụ Phụ Tuyến
Có thể nhận nhiệm
vụ Tuần Hoàn
Các biểu tượng và phím tắt

[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage012 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage013 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage014
Kỳ Trân Các: Ctrl + GNhật báo: Ctrl + BBồ Câu đưa thư: I
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage015 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage016 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage017
Xếp hạng: Ctrl + CTrạng thái tự chiến đấu: Ctrl + FThu hình quay phim
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage018 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage019 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage020
Trạng thái ngồi: VTrạng thái đi/ chạy: RTrạng thái lên/ xuống ngựa: M
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage022 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage023 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage024
Thuộc tính nhân vật: F1.Túi hành trang: F2.Kỹ năng võ công: F3.
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage025 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage026 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage027
Nhiệm vụ: F4.Bạn/ Thù/ Sổ đen/ Sư đồ/ Mật hữu/ Phu thê: F5Gia tộc/ Bang hội: F6 & F7
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage028 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage029 [Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage031
Kỹ năng sống: F8Hệ thống: F11Nộ khí
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage030
Phím trái chuột và Phím phải chuột
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage021
Các trạng thái chiến đấu (phải trên đẳng cấp 50 và đã nhập môn): Ctrl + H.

[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage032
Thanh phím tắt số (1 – 0): có thể đặt chiêu thức và các vật phẩm hỗ trợ
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage033
Hệ thống tán gẫu, các kênh tán gẫu, biểu tượng tán gẫu
Các NPC Tân Thủ thôn

NPCChức năng
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage034
Bạch Thu Lâm


 • Đồng đạo có thể tiếp nhận nhiệm vụ từ NPC Bạch Thu Lâm
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage035
Long Ngũ Thái Gia


 • Nhiệm vụ sơ nhiệm, nhiệm vụ tuần hoàn.
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage036
Chủ tiệm binh khí – Điềm Tửu Thúc


 • Bán vũ khí (Kiếm/ Đao/..)
 • Bán nguyên liệu kỹ năng sống (Khoáng thạch/ nguyên mộc/ vải)
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage037
Chủ tiệm phòng cụ - Thẩm Hà Diệp


 • Bán nguyên liệu kỹ năng sống (Khoáng thạch/ Da/ Vải).
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage038
Chủ tiệm trang sức – Hách Phiêu Tịnh


 • Bán trang sức (Hạng liên/ Nhẫn / Ngọc bội, hương nang/ Hộ thân phù).
 • Bán nguyên liệu kỹ năng sống (Khoáng thạch/ nguyên mộc/ da).
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage039
Chủ tiệm thuốc – Trương Trảm Kinh


 • Bán dược phẩm.
 • Bán nguyên liệu Kỹ năng sống (Thuốc).
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage040
Chủ tiệm tạp hoá – Bất Động Tiên Sinh


 • Bán tạp hoá (Chiếu thư Tống Kim/ Truyền tống phù/ La bàn/ Lệnh bài quân doanh/ Trận pháp đồ).
 • Bán nguyên liệu kỹ năng sống (Khoáng thạch/ vải/ thuốc/ nguyên mộc/ da).
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage041
Chủ tửu lầu – Đại Lão Bạch


 • Bán thực phẩm (Thịt xào măng/ Đậu tứ quý/ Đậu hoà lan xào/ Cải xào tỏi/ Ngọc trúc hoa mai).
Cách thức nhận 1 nhiệm vụ


Nhấn F4 để mở bảng Ghi chép nhiệm vụ.
Nhấn vào các dòng chữ màu vàng có gạch dưới, nhân vật sẽ tự chạy đến NPC liên quan đến nhiệm vụ.
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage042
Bảng nhiệm vụ
Nếu trường hợp nhân vật không tự chạy đến NPC liên quan, hãy để mũi tên phía dưới dòng.
Chữ vàng có gạch dưới, sẽ hiện 1 bảng thông tin yêu cầu người chơi phải di chuyển đến đúng bản đồ được chỉ định thì nhân vật mới có thể tự chạy đến nơi NPC giao nhiệm vụ.
Một nhân vật có thể nhận và lưu trữ cho mình tối đa là 20 nhiệm vụ. Số lượng nhiệm vụ đã nhận hiển thị tại : “ Số nhiệm vụ : 1/20”.
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage044
Khi muốn hoặc không muốn theo dõi tiến trình nhiệm vụ mình đang làm được bao nhiêu, nhấn nút “Theo dõi”. Khi đó, nhiệm vụ theo dõi sẽ hiển thị bên phía tay phải màn hình.
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage045
Kỹ năng sống


 • Học được kỹ năng sống khi đã hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ - Thân Thế Chi Mê.
 • Nhấn phím F8 để mở bảng Kỹ Năng Sống.

[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage046
Kỹ năng sống
Để có nguyên liệu dùng cho Chế Tạo, phải có nguyên liệu được tạo ra từ Gia công. Nguyên liệu dùng cho Gia công có thể mua ở các NPC Tiệm Binh Khí. Tiệm Phòng Cụ, Tiệm Trang Sức, Tiệm Thuốc, Tiệm Tạp Hoá.
Kỹ năng sống được chia làm 2 loại và có mối quan hệ như sau:Nguyên Liệu
Kỹ năng sống Gia côngKỹ năng sống chế tạo
Khoáng Thô[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage047
Gia công Khoáng
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage048
Chế tạo Vũ khí
Gỗ Thô[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage049
Gia công Gỗ
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage050
Chế tạo Trang sức
Vải Thô[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage051
Gia công Vải
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage054
Chế Phù
Da Thô[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage053
Gia công Da
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage052
Chế tạo Phòng cụ
Thuốc[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage055
Gia công Thuốc
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage056
Chế Thuốc
Hoạt Lực


 • Có được khi làm nhiệm vụ.
 • Có được khi mua trong Kỳ Trân Các.
 • Điểm dùng để chế tạo trong kỹ năng Gia công .

Tinh Lực


 • Có được khi làm nhiệm vụ.
 • Có được khi mua trong Kỳ Trân Các.
 • Điểm dùng để chế tạo trong kỹ năng Chế Tạo.

Điểm Kinh nghiệm của nghề


 • Sau khi Gia công hoặc chế tạo thành công 1 vật phẩm thì sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.
 • Khi điểm kinh nghiệm đạt yêu cầu, thì kỹ năng đó lên được 1 cấp.
 • Sau khi lên 10 cấp, có thể chế tạo ra được 1 nguyên liệu mới.

Hệ thống tự động


Kiếm Thế có tích hợp sẵn hệ thống tự động đánh quái để hỗ trợ người chơi khi làm nhiệm vụ.
Nhấn vào 1 trong 2 ô ở khung Thiết lập Kỹ năng, sẽ hiện ra các kỹ năng ở bên dưới. Chọn 1 kỹ năng để thêm vào ô Thiết Lập. Sau đó lưu lại.
Để khởi động hệ thống tự động đánh, có thể nhấn vào ô [ ] - Mở tự đánh. Hoặc có thể nhấn phím tắt Ctrl + F
Ngoài ra, còn có các thiết lập về: Nhặt trang bị, tự tổ đội, dùng Kim Tê sửa đồ, tự uống rượu, tự bơm máu.
[Kiếm Thế] Hướng Dẫn Những Thao Tác Cơ Bản Mimage060

coc0nkut3
coc0nkut3
coc0nkut3
coc0nkut3
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

minh` muon xin 1 nick kiem the' ai co' cko mink` dc ko

hear_king01
hear_king01
hear_king01
hear_king01
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

tks ah !! đang cần đây!! :D

ztomzhp1
ztomzhp1
ztomzhp1
ztomzhp1
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

bó tay, ông này copy y nguyên trên trang chủ của nó về :lol

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment