-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao


THIẾU LÂM
Võ công Thiếu Lâm phái chia làm 2 hệ phái: Thiếu Lâm Đao Pháp và Thiếu Lâm Côn Pháp
Thiếu Lâm Đao Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl1
Phục Ma Đao Pháp
Chủ động công kích.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl2
Thiếu Lâm Đao Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl3
Pháp Dịch Cân Kinh
Hỗ trợ bị động.Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl4
La Hán Trận
Vòng buff Hỗ trợ công kích.
Phản đòn cận chiến.
Phản đòn tầm xa.
Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl5
Phá Giới Đao Pháp
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl6
Hàng Long Phục Hổ
Hỗ trợ bị động.
Phản đòn độc sát.
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl7
Bồ Đề Tâm Pháp
Hỗ trợ phòng ngự chủ động.
Giảm thời gian thọ thương.
Giảm thời gian suy nhược.
Giảm thời gian làm chậm.
Giảm thời gian choáng.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl8
Hỗn Nguyên Nhất Khí
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị suy nhược.
Tăng xác suất gây thọ thương.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl9
Thiên Trúc Tuyệt Đao
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl19
Như Lai Thiên Diệp
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích cơ bản.
--
Thiếu Lâm Côn Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl11
Phổ Độ Côn Pháp
Chủ động công kích.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl12
Thiếu Lâm Côn Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl13
Sư Tử Hống
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Tăng xác suất gây choáng, kéo dài 2.5 giây.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl14
La Hán Trận
Vòng buff Hỗ trợ công kích.
Phản đòn cận chiến.
Phản đòn tầm xa.
Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl15
Phục Ma Côn Pháp
Chủ động công kíchCấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl16
Bất Động Minh Vương
Hỗ trợ bị động. Giảm né tránh đối phương.
Giảm tốc độ di chuyển.
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl17
Dịch Cốt Kinh
Hỗ trợ bị độngCấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl18
Đạt Ma Võ Kinh
Hỗ trợ bị động.Giảm xác suất bị suy nhược.
Tăng xác suất gây thọ thương.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl10
Thất Tinh La Sát Côn
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttl20
Vô Tướng Thần Công
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng
--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

THIÊN VƯƠNG - KIM

Thiên Vương Thương Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv1
Hồi Phong Lạc Nhạn
Chủ động công kích hệ nội công.
Choáng 3 giây.
Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv2
Thương Vương Thương Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv3
Đoạn Hồn Thứ
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv4
Tịnh Tâm Quyết
Hỗ trợ bị động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv5
Dương Quang Tam Điệp
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv6
Kình Lôi Phá Thiên
Hỗ trợ bị động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv7
Thiên Vương Chiến Ý
Hỗ trợ công kích chủ động.Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv6
Thiên Cương Chiến Khí
Hỗ trợ bị động.
Tăng tỷ lệ độ chính xác.
Giảm xác suất bị suy nhược.
Tăng hiệu suất hồi phục sinh lực.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv8
Truy Tinh Trục Nguyệt
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv17
Huyết Chiến Bát Phương
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--
Thiên Vương Chùy Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv21
Hành Vân Quyết
Chủ động công kích.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv19
Thiên Vương Chùy Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv10
Đoạn Hồn Thứ
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Choáng 3 giây
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv11
Tịnh Tâm Thuật
Hỗ trợ bị động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv12
Truy Phong Quyết
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv14
Thiên Vương Bản Sinh
Hỗ trợ bị động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv15
Kim Chung Trảo
Hỗ trợ phòng ngự chủ động.
Tăng tất cả kháng trừ kháng hỏa.
Tăng xác suất gây thọ thương.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv16
Đảo Hư Thiên
Hỗ trợ bị động.
Bỏ qua né tránh đối phương.
Giảm xác suất bị suy nhược.
Tăng hiệu suất hồi phục sinh lực.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv9
Thừa Long Quyết
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Cttv18
Bất Diệt Sát Ý
Hỗ trợ bị động.
Giảm thời gian bị suy nhược.
Cấp 100-

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

MINH GIÁO - MỘC

Minh Giáo Chùy Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao1
Khai Thiên Thức
Chủ động công kích.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao2
Phách Địa Thức
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao3
Long Thôn Thức
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao4
Khốn Hổ Vân Tiếu
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Tăng công kích vật lý.
Tăng độc sát.
Tăng xác suất gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao5
Kim Qua Thiết Mã
Vòng buff hỗ trợ công kích.Cấp 6020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao6
Minh Giáo Chùy Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao7
Liệt Dương Công
Hỗ trợ bị động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao8
Ngự Mã Thuật
Hỗ trợ bị động.
Giảm thời gian bị thọ thương.
Giảm thời gian làm chậm.
Giảm thời gian bị choáng.Giảm thời gian bị định thân.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao9
Trấn Ngục Phá Thiên Kình
Tăng công kích vật lý ngoại.
Giảm xác suất bị choáng.
Tăng xác suất gây thọ thương.
Tăng xác suất gây suy nhược.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao10
Không Tuyệt Tâm Pháp
Giảm thời gian suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng công kích kỹ năng.
--
Minh Giáo Kiếm Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao11
Thánh Hỏa Phần Tâm
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao12
Vạn Vật Câu Phần
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao13
Thánh Hỏa Liêu Nguyên
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao14
Càn Khôn Đại Na Di
Bùa chú.Xác suất xóa bỏ kỹ năng hỗ trợ chủ động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao15
Thân Thiên Hoán Nhật
---
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao16
Minh Giáo Kiếm Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao17
Di Khí Phiêu Tông
Hỗ trợ bị động.Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao18
Phiêu Dực Thân Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao19
Ly Hỏa Đại Pháp
Hỗ trợ bị động.
Giảm thời gian bị choáng.
Tăng thời gian gây suy nhược.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucminhgiao20
Thánh Hỏa Thần Công
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng công kích kỹ năng.
--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

NGŨ ĐỘC - MỘC


Võ công Ngũ Độc chia làm 2 hệ phái: Ngũ Độc Chưởng Pháp và Ngũ Độc Đao Pháp.
Ngũ Độc Chưởng Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể+
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc1
Độc Sa Chưởng
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc2
Thiên Công Địa Sát
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc3
Âm Phong Thực Cốt
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc4
Bí Ma Huyết Quang
Bùa chú.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng thời gian gây suy nhược.
Tăng thời gian làm chậm.
Tăng thời gian gây bỏng.
Tăng thời gian gây choáng.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc5
Ngũ Độc Chưởng Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc6
Xuyên Tâm Độc Thích
Hỗ trợ bị động.
Thời gian độc kéo dài.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc7
Ngân Ty Phi Thù
Hỗ trợ bị động.Cấp4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc8
Khu Độc Thuật
Hỗ trợ bị động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc9
Bách Cổ Độc Kinh
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị choáng.
Tăng xác suất gây thọ thương.
Tăng tốc độ đánh nội công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc10
Đoạn Cân Hủ Cốt
Giảm thời gian suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng công kích kỹ năng.
--
Ngũ Độc Đao Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể+
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc11
Huyết Đao Độc Sát
Chủ động công kích.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc12
Bách Độc Xuyên Tâm
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc13
Huyền Âm Trảm
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc14
Vô Hình Độc
Vòng buff công kích hệ nội công.Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc15
Ôn Cổ Chi Khí
Bùa chú.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc16
Vạn Cổ Thực Tâm
Bùa chú.
Giảm kháng tất cả đối phương.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc17
Ngũ Độc Đao Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc18
Thi Độc Thuật
Hỗ trợ bị động.Cấp4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc19
Ngũ Độc Kỳ Kinh
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị choáng.
Tăng xác suất gây suy nhược.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngudoc20
Thiên Thù vạn Độc
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng công kích kỹ năng.
--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

ĐƯỜNG MÔN - MỘC


Võ công Đường Môn chia làm 2 hệ phái: Đường Môn Tụ Tiễn và Đường Môn Phi Đao.
Đường Môn Tụ Tiễn

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể+
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon1
Truy Tâm Tiễn
Chủ động công kích.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon2
Thiên La Địa Võng
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon3
Bạo Vũ Lê Hoa
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon4
Mê Ảnh Tung
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Khinh công Đường Môn, nhanh chóng đến vị trí chỉ định.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon5
Thôi Độc Thuật
Vòng buff hỗ trợ công kích.
Tăng chí mạng.
Tăng độc sát ngoại công.
Tăng vật lý ngoại công.
Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon6
Đoạn Cân Nhẫn
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Xác suầt gây chí mạng.
Tăng xác suất gây choáng.
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon7
Đường Môn Tụ Tiễn
Hỗ trợ bị động.Cấp2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon8
Ngự Độc Thuật
Hỗ trợ bị động.
Tăng chí mạng.
Tăng độc sát ngoại công.
Giảm thời gian bị choáng.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon9
Tâm Ma
Hỗ trợ bị động.
Giảm thời gian bị choáng.
Tăng thời gian gây suy nhược.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon10
Tâm Nhãn
Giảm thời gian suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng công kích kỹ năng.
--
Đường Môn Phi Đao

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể+
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon11
Độc Thích Cốt
Bẫy.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon12
Tiểu Lý Phi Đao
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon13
Loan Hoàn Kích
Bẫy.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon14
Mê Ảnh Tung
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Khinh công Đường Môn, nhanh chóng đến vị trí chỉ định.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon15
Cầu Hồn Tĩnh
Vòng buff hỗ trợ công kích.
Tăng ác suất làm chậm
Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon16
Hấp Tinh Trận
Bẫy.
Giảm hồi phục nội lực.
Giảm hiệu suất hôi phục nội lực.
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon17
Triều Thân Thích
Bẫy.Cấp7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon18
Bẫy Đường Môn
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon19
Tâm Phách
Hỗ trợ bị động.
Giảm thời gian bị choáng.
Tăng thời gian gây suy nhược.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucduongmon20
Thực Cốt Huyết Nhẫn
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng công kích kỹ năng.
--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

ĐOÀN THỊ - THỦY

Đoàn Thị Kiếm Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi1
Phong Vân Biến Ảo
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi2
Đoàn Chỉ Tâm Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi3
Bắc Minh Thần Công
Vòng buff hỗ trợ phòng ngự.
Giảm xác suất bị tê liệt.
Giảm xác suất bị hỗn loạn.
Giảm xác suất bị đẩy lùi.
Giảm xác suất bị kéo về.
Tăng điểm số hóa giải xác thương.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi4
Thiên Nam Bộ Pháp
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Giảm thời gian bị bỏng.
Tăng tốc độ di chuyển.
Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi5
Kim Ngọc Mãn Đường
Chủ động công kích hệ nội côngCấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi6
Lục Kiếm Tế Phát
Hỗ trợ bị độngCấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi7
Khô Vinh Thần Công
Hỗ trợ bị động Tăng băng sát nội công.
Tăng tốc độ đánh nội công.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi8
Thiên Long Thần Công
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suầt bị bỏng.
Tăng xác suất làm chậm.
Tăng tốc độ đánh nội công
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi9
Lục Mạch Thần Kiếm
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi10
Đoàn Gia Khí Kiếm
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng
--
Đoàn Thị Chỉ Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi11
Thần Chỉ Điểm Huyệt
Chủ động công kích.Cấp1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi12
Đoàn Thị Chỉ Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi13
Nhất Dương Chỉ
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Xác xuất gây choáng trong 3 giây.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi14
Lăng Ba Vi Bộ
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Tăng tốc độ di chuyển.
Tăng xác suất né tránh công kích nội ngoại công
Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi15
Nhất Chỉ Càn Khôn
Chủ động công kíchCấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi16
Từ Bi Quyết
Hỗ trợ bị động.
Tăng tốc độ di chuyển.
Tăng xác suất né tránh công kích nội ngoại công.
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi17
Thích Nguyên Quyết
Hỗ trợ bị độngCấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi18
Kim Ngọc Chỉ Pháp
Hỗ trợ bị động.
Bỏ qua né tránh đối phương.
Giảm xác suất bị bỏng.
Tăng xác suất làm chậm
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi19
Càn Dương Thần Chỉ
Chủ động công kíchCấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucdoanthi20
Càn Thiên Chỉ Pháp
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng
--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

NGA MI - THỦY

Nga My Chưởng Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy1
Phiêu Tuyết Xuyên Vân
Chủ động công kích hệ nội côngCấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy2
Nga My Chưởng Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy3
Phật Tâm Từ Hựu
Vòng hỗ trợ phòng ngựCấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy4
Tứ Tượng Đồng Quy
Chủ động công kích hệ nội côngCấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy5
Từ Hàng Phổ Độ
Hỗ trợ hồi phục.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy6
Bất Diệt Bất Tuyệt
Hỗ trợ bị độngCấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy7
Lưu Thủy Tâm Pháp
Hỗ trợ bị độngCấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy8
Phật Pháp Vô Biên
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị bỏng.
Tăng xác suất làm chậm.
Tăng tốc độ đánh nội công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy9
Phong Sương Toái Ảnh
Chủ động công kích hệ nội côngCấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy10
Vạn Phật Quy Tông
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng
--
Nga My Kiếm Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy11
Phật Âm Chiến Ý
Chủ động công kích hệ nội côngCấp1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy12
Mộng Điệp
Vòng hỗ trợ hồi phục.
Hồi phục sinh lực.
Hồi phục nội lực.
Tăng điểm may mắn.
Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy13
Từ Hàng Phổ Độ
Vòng hỗ trợ hồi phục.Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy14
Phật Tâm Từ Hựu
Vòng hỗ trợ phòng ngự.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy15
Thiên Phật Thiên Diệp
Vòng hỗ trợ chiến đấu.
Giảm kinh nghiệm tổn thất khi chết.
Nhận thêm điểm kinh nghiệm từ đồng đội khi đánh quái.
Bao gồm: Mộng điệp, Phật tâm từ hựu, Lưu thủy quyết, Thanh âm phạn xướng.
Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy16
Phật Quang Phổ Chiếu
Hỗ trợ hồi phụcCấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy7
Lưu Thủy Quyết
Vòng hỗ trợ chiến đấu.Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy17
Ba La Tâm Kinh
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị bỏng.
Tăng xác suất làm chậm.
Tăng phạm vi hiệu quả Mộng điệp, Phật tâm từ hựu, Lưu thủy, Tthanh âm.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy18
Thanh Âm Phạn Xướng
Vòng hỗ trợ phòng ngựCấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucngamy19
Phổ Độ Chúng Sinh
Tăng kháng tất cả--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

THÚY YÊN - THỦY

Thúy Yên Kiếm Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen1
Phong Quyển Tàn Tuyết
Chủ động công kích hệ nội côngCấp1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen2
Thúy Yên Kiếm Pháp
Hỗ trợ bị độngCấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen3
Hộ Thể Hàn Băng
Hỗ trợ bị động.
Tăng né tránh.
Phản đòn tăng xa.
Tăng sinh lực tối đa.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen4
Tuyết Ảnh
Hỗ trợ chiến đấu chủ độngCấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen5
Bích Hải Triều Sinh
Chủ động công kích hệ nội côngCấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen6
Huyền Băng Vô Tức
Hỗ trợ bị độngCấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen7
Tuyết Ảnh Hồng Trần
Vòng buff hỗ trợ chiến đấu.Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen8
Băng Cốt Tuyết Tâm
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suầt bị bỏng.
Tăng xác suất làm chậm.
Tăng tốc độ đánh nội công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen9
Băng Tâm Tiên Tử
Chủ động công kích hệ nội côngCấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen10
Phù Vân Tán Tuyết
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng
--
Thúy Yên Đao Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen11
Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Chủ động công kích.Cấp1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen12
Thúy Yên Đao Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen13
Ngự Tuyết Ẩn
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.
Ẩn thân.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen14
Tuyết Ảnh
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen15
Mục Dã Lưu Tinh
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen16
Huyền Băng Vô Tức
Hỗ trợ bị động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen17
Băng Tâm Trái Ảnh
Hỗ trợ bị động.
Tăng né tránh.
Tăng kháng tất cả.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen18
Băng Cơ Ngọc Cốt
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị bỏng.
Tăng xác suất làm chậm.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen19
Băng Tung Vô Ảnh
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucthuyyen20
Thiên Lý Băng Phong
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

CÁI BANG - HỎA

Cái Bang Chưởng Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_1
Kiến Nhân Thân Thủ
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_2
Cái Bang Chưởng Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_3
Hóa Hiểm Vi Di
Hỗ trợ bị động.
Tăng né tránh.
Kháng phản đòn.
Phản đòn cận chiến.
Cấp 3020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_4
Hoạt Bất Lưu Thủ
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_5
Kháng Long Hữu Hối
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 5010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_6
Thời Thừa Lục Long
Hỗ trợ công kích chủ động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_7
Túy Điệp Cuồng Vũ
Hỗ trợ bị động.
Tăng kháng tất cả.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_8
Tiềm Long Tại Uyên
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị thọ thương.
Tăng xác suất gây bỏng.
Tăng tốc độ đánh nội công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_9
Phi Long Tại Thiên
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangchuong_10
Giáng Long Chưởng
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--
Cái Bang Bổng Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_1
Diên Môn Thác Bạt
Chủ động công kích.Cấp1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_2
Cái Bang Bổng Pháp
Chủ động công kích.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_3
Tiêu Diêu Công
Hỗ trợ bị động.Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_4
Hoạt Bất Lưu Thủ
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_5
Bổng Đả Ác Cẩu
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_6
Ác Cẩu Lan Lộ
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_7
Hỗn Thiên Khí Công
Hỗ trợ bị động.
Tăng né tránh.
Tăng kháng tất cả.
Tăng tốc độ di chuyển.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_8
Bôn Lưu Đáo Hải
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị thọ thương.
Tăng xác suất gây bỏng.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_9
Thiên Hạ Vô Cẩu
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Caibangbong_10
Đả Cẩu Bổng Pháp
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

THIÊN NHẪN - HỎA

Chiến Nhẫn Thương Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_1
Tàn Dương Như Huyết
Chủ động công kích.Cấp 10
20
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_2
Thiên Nhẫn Mâu Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 20
10
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_3
Ảo Ảnh Truy Hồn Thương
Vòng hỗ trợ phòng ngựCấp 3020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_4
Kim Thiền Thoát Xác
Hỗ trợ bị độngCấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_5
Liệt Hỏa Tình Thiên
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_6
Bi Tô Thanh Phong
Bùa chú.
Giảm né tránh đối phương.
Giảm độ chính xác.
Tăng thời gian gây thọ thương
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_7
Ma Âm Phệ Phách
Bùa chú.Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_8
Phật Pháp Vô Biên
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị thọ thương.
Giảm xác suất bị choáng.
Tăng xác suất gây bỏng.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_9
Vân Long Kích
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chiennhan_10
Ma Viêm Tại Thiên
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--
Ma Nhẫn Đao Pháp

Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_1
Đàn Chỉ Liệt Diệm
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_2
Thiên Nhẫn Đao Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_3
Lịch Ma Đoạt Hồn
Bùa chú.Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_4
Kim Thiền Thoát Xác
Hỗ trợ bị động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_5
Thôi Sơn Điền Hải
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_6
Hỏa Liên Phần Hoa
Bùa chú.
Giảm né tránh đối phương.
Giảm độ chính xác.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_7
Nhiếp Hồn Loạn Tâm
Bùa chú.
Tăng xác suất gây mê, kéo dài 3 giây.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_8
Chức Không Ma Diệm
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất bị thọ thương.
Tăng xác suất gây bỏng.
Tăng tốc độ đánh nội công
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_9
Thiên Ngoại Lưu Tinh
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Manhan_10
Ma Diệm Thất Sát
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--
Trả lời nhanh

Message reputation : 0% (1 vote)

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

VÕ ĐAN - THỔ

Võ Đang Khí Tông

Võ Đang Khí Tông
Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang1
Bác Cập Nhi Phục
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang2
Võ Đang Khí Công
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang3
Tọa Võng Vô Ngã
Hỗ trợ phòng ngự chủ động.
Giảm thời gian làm chậm.
Nội lực hộ thân.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang4
Thế Vân Tung
Hỗ trợ bị động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang5
Vô Ngã Vô Kiếm
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang6
Thuần Dương Vô Cực
Hỗ trợ phòng ngự chủ động.
“Thuẫn” bảo vệ, tiêu hao tồn bộ trị nội lực hiện tại và tăng 1200% trị nội lực.
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang7
Chân Vũ Thất Tiệt
Vòng buff Hỗ trợ công kích.Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang8
Thái Cực Vô Ý
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất làm chậm.
Tăng xác suất gây choáng.
Tăng tốc độ đánh nội công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang9
Thiên Địa Vô Cực
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang10
Thái Cực
Thần Công
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--
Võ Đang Kiếm Pháp

Võ Đang Kiếm Pháp
Chiêu thứcHỗ trợYêu cầu đẳng cấpCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang11
Kiếm Phi Kinh Thiên
Chủ động công kích.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang12
Võ Đang Kiếm Pháp
Hỗ trợ bị động.
Giảm thời gian làm chậm.
Tăng nội lực hộ thân.
Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang13
Vô Ngã Tâm Pháp
Hỗ trợ phòng ngự chủ động.
Giảm thời gian làm chậm.
Tăng nội lực hộ thân.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang14
Thế Vân Tung
Hỗ trợ bị động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang15
Tam Hoàn Thao Nguyệt
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang16
Thái Nhất Chân Khí
Hỗ trợ bị động.
Mỗi 7s bỏ qua 1 lần công kích.
Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang17
Thất Tinh Quyết
Vòng buff Hỗ trợ công kíchCấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang18
Kiếm Khí Tung Hoành
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất làm chậm.
Tăng xác suất gây choáng.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang19
Nhân Kiếm Hợp Nhất
Chủ động công kíchCấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucvodang20
Thái Cực Kiếm Pháp
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--

☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
☆Jin Nguyễn☆
Danh hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao

[BQT] Điều Hành Tối Cao

CÔN LÔN - THỔ

Côn Lôn Đao Pháp

Chiêu thứcHỗ trợĐẳng cấp yêu cầuCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon1
Hô Phong Pháp
Chủ động công kích.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon2
Côn Lôn Đao Pháp
Hỗ trợ bị độngCấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon3
Huyền Thiên Vô Cực
Hỗ trợ bị động.
Tăng kháng phản đòn.
Tăng nội lực hộ thân.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon4
Thanh Phong Phù
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon5
Cuồng Phong Sầu Điện
Chủ động công kích.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon6
Khai Thần Thuật
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon7
Nhất Khí Tam Thanh
Hỗ trợ công kích chủ động.
Tăng tỷ lệ độ chính xác.
Tăng vật lý ngoại công.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon8
Thiên Thanh Địa Trọc
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất làm chậm.
Tăng xác suất gây choáng.
Tăng tốc độ đánh ngoại công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon9
Ngạo Tuyết Tiêu Phong
Chủ động công kích.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon10
Sướng Ngạo Côn Lôn
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
--
Côn Lôn Kiếm Pháp

Chiêu thứcHỗ trợĐẳng cấp yêu cầuCấp tối đa có thể +
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon11
Cuồng Lôi Chấn Địa
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 1020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon12
Côn Lôn Kiếm Pháp
Hỗ trợ bị động.Cấp 2010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon13
Huyền Thiên Vô Cực
Hỗ trợ bị động.
Tăng kháng phản đòn.
Tăng nội lực hộ thân.
Cấp 3010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon14
Thanh Phong Phù
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 4020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon15
Thiên Tế Tấn Lôi
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 5020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon16
Túy Tiên Thác Cốt
Hỗ trợ chiến đấu chủ động.Cấp 6010
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon17
Đạo Cốt Tiên Phong
Hỗ trợ phòng ngự chủ động.
Tăng tất cả kháng trừ kháng độc.
Cấp 7020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon18
Ngũ Lôi Chính Pháp
Hỗ trợ bị động.
Giảm xác suất làm chậm.
Tăng xác suất gây choáng.
Tăng tốc độ đánh nội công.
Cấp 8020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon19
Lôi Động Cửu Thiên
Chủ động công kích hệ nội công.Cấp 9020
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Chieuthucconlon20
Hỗn Nguyên Càn Khôn
Giảm thời gian bị suy nhược.
Tăng thời gian gây thọ thương.
Tăng lực công kích cơ bản.
Tăng lực công kích kỹ năng.
--

windyqaz
windyqaz
windyqaz
windyqaz
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Banner+TruyenThuyet
[You must be registered and logged in to see this link.]

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành 1212
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành ThuongOnline
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành 552013163554882

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành GIFTCODE
( Giftcode Xem tại : [URL="http://www.vn-zoom.com/f326/truyen-thuyet-kiem-open-10h00-ngay-7-5-2013-toan-the-anh-em-chuan-bi-tinh-than-chua-server-dong-vui-duoc-nhieu-anh-em-yeu-qui-hoat-dong-co-dong-vui-la-chinh-su-kien-hap-dan-2595439-4.html#post17319541"]Click để xem Chi tiết[/URL] )

A. YAHOO HỖ TRỢ :


[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Icon_yahoo_support ad_yeukiemthe [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Icon_yahoo_support ht_yeukiemthe [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Icon_yahoo_support gm_yeukiemthe [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Icon_yahoo_support ht_yeukiemthe2013
B. WEBSITE - ĐĂNG KÝ - TẢI PATCH :


[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Click2 Website : [You must be registered and logged in to see this link.] [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Click2 Đăng ký : Open 10h00 Ngày 07.05.2013 [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Click2 Tải Patch : Link 1 : Open 10h00 Ngày 07.05.2013 Link 2 : Open 10h00 Ngày 07.05.2013


C. GIỚI THIỆU CHUNG :


Server Truyền Thuyết theo 6 Tiêu chí :
  • Dễ dàng lên Level thông qua Event Miễn Phí nhận Exp . Train Tần Lăng và Bí Cảnh .
  • Dễ dàng lên Trang bị Thông qua Đánh Du Long , Chức năng Chế Trang bị 1 Phát được trang bị 4% .
  • Tạo mọi điều kiện cho Anh em VIP hoặc ko VIP tham gia mọi hoạt động mang tính giải trí là Giải đấu PK .
  • Bạn là người không có nhiều thời gian để chơi ? OK. Bạn cứ tham gia và từ từ cảm nhận . Chơi ít vẫn theo kịp chơi nhiều , chỉ cần 1 ngày bạn tham gia vài hoạt động .
  • Server Không mở trang bị ảo như Chân Nguyên , Thánh Linh . Điều đó sẽ tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa VIP và Không VIP . Sẽ khiến người chơi dễ nản lòng .
  • Server đảm bảo tất cả đều mở theo lộ trình như : Trang bị VIP , Ấn , VK Vip , .v.v.v.. Tất cả theo lộ trình để Anh em chơi Game có thể theo kịp nhau .


D. GIỚI THIỆU CHI TIẾT MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN :


[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành BachHoDuong

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Một Nhân Vật Khiêu Chiến Bạch Hổ Đường 2 Lần / 1 Ngày [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Tiêu Diệt BOSS nhận được : Rương May Mắn , Hạt Giống
Lưu ý :

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New Rương may mắn : Mở ra xác xuất nhận được Đồng thường 1 Vạn . [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New Hạt giống tham gia Event trồng cây nhận : Exp , Huyền Tinh cao ,Bạc thường , Bạc khóa ,.v.v..[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New Khi có Event Bạch Hổ Đường sẽ là nơi Drop Nguyên liệu Event.
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Du+LonG+Cac

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Nâng cao tỷ lệ Nhận được Du Long Lệnh .[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Luân Hồi Ấn được Drop ở Du Long Các [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Một ngày Khiêu Chiến Du Long 500 Lần
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Thi+Dau+Mon+Phai

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Thi đấu Môn phái : Thứ 3 & Thứ 5 Hằng tuần [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Thi đấu Môn phái đã fix : 04 Người báo danh Thi đấu thì đấu trường sẽ mở .[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Rương Thi Đấu Môn Phái = 1 Vạn đồng ( Đổi ở Lễ Quan )[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Rương Thi Đấu Môn Phái = 1 Huyền tinh 9 ( Đổi ở Lễ Quan )
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành TieuDaoCoc

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Tổ đội 3 người có thể Tham gia vượt ải Tiêu Dao Cốc[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Nguyên liệu TDC được Drop Nhiều . [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Mỗi ngày 1 nhân vật có thể tham gia 6 lần vượt ải TDC[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot 10 Lệnh bài TDC 4 = 1 Vạn đồng [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot 10 Lệnh bài TDC 3 = 1 Huyền tinh 9 ( Khóa ) ( Đổi tại Lễ Quan )[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot 01 Lệnh bài TDC 5 = 10 Nguyệt Ảnh Thạch ( Đổi tại Lễ Quan )
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành TongKim

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Bỏ Tổ Đội Trong Chiến Trường [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Lệnh bài Chiến Trường Tống Kim = 1 Huyền Tinh 9 ( Khóa ) ( Đổi ở Lễ Quan )[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Tống kim trên 3.000 Điểm nhận được Đồng khóa và Exp ( Lưu ý: Hãy để NPC tự đưa ra khỏi TK )[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New Sẽ nhanh chóng Tuyển Cộng Tác Viên hỗ trợ điều hành các trận tống kim trong ngày . Điều này sẽ hạn chế Post mạng diễn ra .
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành ThuongHoi

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Hoàn thành Mức NV 10-20-30 Thương Hội sẽ nhận : 50v bạc thường + 50v Bạc khóa + 1 Huyền tinh 9 ( khóa )[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Hoàn thành Mức NV 40 Thương Hội sẽ nhận : 200v Bạc thường + 1000 Vạn bạc khóa + 1 Huyền tinh 10 ( Khóa )
Lưu ý :Lệnh bài Gia tộc sơ , BHĐ sơ , Thi đấu MP Sơ , .v.v. Đổi tại Lễ quan bằng Danh Bổ Lệnh .

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Boss+TTH


[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Đối với Boss 55-75: Drop Huyền Tinh 7-8-9 ; Nguyên liệu Event [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Đối với Boss 95 : Drop Huyền tinh 8-9-10 ; Nguyên liệu Event ; Hạt giống [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Đối với Boss Tần Thủy Hoàng : Drop HTN , Huyền Tinh cao ; ..v.v...[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Đối với Boss Tiểu Tần Lăng ( Boss 120 ) : Drop Huyền Tinh cao ; Rương may mắn .
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành HaiTac

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Chỉ cần đủ 20 Uy Danh là có thể tham gia Truy Bắt Hải Tặc ( Không cần NV Chính tuyến 50 )[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Mỗi nhân vật 1 ngày săn 15 Lần hải tặc .[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Lệnh bài Hải tặc được đổi ở Lễ Quan như sau :
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New 100 Danh Bổ Lệnh = 70 Nguyệt Ảnh Thạch [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New 30 Danh Bổ Lệnh = 1 Lệnh Bài thi đấu Môn phái Sơ[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New 100 Danh Bổ Lệnh = 1 Lệnh Bài gia tộc Sơ [Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New 10 Danh Bổ Lệnh = 1 Lệnh bài Bạch Hổ Đường Sơ[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành New 100 Danh Bổ Lệnh = 1 Hòa Thị Bích ( Không khóa )
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành BaoVanDong

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Làm xong 10 Nhiệm Vụ Bao Vạn Đồng bạn sẽ nhận được 1 Tàng Bảo Đồ[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Hot Tàng Bảo Đồ = 15v Bạc ( Đổi tại NPC Tiền Trang )
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành NewCác Sự Kiện Sẽ Được Cập Nhật Tại Webiste - Diễn Đàn

1. Sự Kiện : Chung tay Quảng cáo Kiếm đồng ( Bắt đầu từ 0h00 Ngày 5.5.2013 - Đến 0h00 Ngày 7.5.2013 ) . Phần thưởng hấp dẫn .

2. Sự Kiện Tag Facebook : Chung tay - Góp sức vì server Đông vui nhận quà giá trị khi OPEN ( Bắt đầu từ 0h00 Ngày 5.5.2013 - Đến 0h00 Ngày 7.5.2013 )

3. Sự Kiện trao Avatar & Status Yahoo : Một sự kiện với phần thưởng không hề nhỏ ( Bắt đầu từ 0h00 Ngày 5.5.2013 - Đến 0h00 Ngày 7.5.2013 )

4. Event Free khi OPEN : Trồng Cây Hái Lộc ( Phần thưởng Huyền Tinh , bạc khóa , Túi ..v.v.. )

Event Miễn Phí : TRỒNG CÂY HÁI LỘC

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành TrongCay

Sự Kiện : TÁI XUẤT GIANG HỒ

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành 55201316947707

1. Thời Gian : 17h00 Ngày 7.5.2013
2. Hình thức Sự kiện :

Xem Chi Tiết : [You must be registered and logged in to see this link.]


SỰ KIỆN : TAG FACEBOOK NHẬN THƯỞNG

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành 552013171554784
Xem Chi Tiết : [You must be registered and logged in to see this link.]


SỰ KIỆN : CHUNG TAY QUẢNG CÁO NHẬN ĐỒNG

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành 552013184251926
Xem Chi Tiết : [You must be registered and logged in to see this link.]

SỰ KIỆN TREO STATUS YAHOO NHẬN ĐỒNG[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành TreoStatus
[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Thoigian
- Từ lúc : 08h00 Ngày 6.5.2013
- Đến : 20h00 Ngày 9.5.2013

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Dieukien
- Toàn thể Anh em tham gia Server Truyền Thuyết .
- Biết sử dụng Yahoo và biết cách Treo Status .


[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Thele
A. YÊU CẦU CHUNG :

- Khi bạn tham Gia sự Kiện vui lòng PM Yahoo : ad_yeukiemthe
- Tiến hành Add nick Yahoo để Admin theo dõi : ad_yeukiemthe
- Sau khi Add nick Xong Bạn phải Chụp Ảnh lại List Yahoo của bạn gửi cho Admin để được bảo lưu .

B. THỜI GIAN TREO VÀ CÁCH TÍNH THƯỞNG :


1. Đối với Thành Viên treo Status 01 Giờ liên tục : Nhận được 3 Vạn đồng
2. Đối với Thành Viên treo Status 03 Giờ liên tục : Nhận được 8 Vạn đồng
3. Đối với Thành Viên treo Status 05 Giờ liên tục : Nhận được 12 Vạn đồng
4. Đối với Thành Viên treo Status 10 Giờ liên tục : Nhận được 20 Vạn đồng

Lưu Ý :

- Thời gian treo Status Hằng ngày là : 8h00 đến 21h00 - Bạn có thể cộng dồn lại để nhận vào ngày 10.5.2013 - Bạn thể xin nhận đồng ngay trong ngày vào lúc 22h30 hằng ngày .


C. NỘI DỤNG TREO & AVATAR :

1. Nội Dung :

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Untitled

OPEN Truyền Thuyết : 10h00 Ngày 7.5.2013 . Server Cày cuốc , Siêng là có , Nhiều sự kiện hay , nhiệt tình , đông vui.


Link URL :

[You must be registered and logged in to see this link.]

2. Avatar

[Kiếm Thế] Tổng Hợp Các Chiêu Thức Của Môn Phái Ngũ Hành Anh+Yahoo

Bạn lưu ảnh trên lại , sau đó treo lên Avatar nhé !

CÙNG CHUNG SỨC VÌ 1 TRUYỀN THUYẾT , NƠI HỘI TỤ ANH HÙNG VÀ TRUYỀN THUYẾT CỦA NHỮNG CUỘC CHINH CHIẾN .


Đang cập nhật ! Ngoài ra sẽ có thêm 1 EVent Miễn phí nữa nhé các bạn !

letanhai
letanhai
letanhai
letanhai
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

v~ :O

kyzero
kyzero
kyzero
kyzero
Danh hiệuVi Phạm Nội Quy

Vi Phạm Nội Quy

sac.. xem ma mo` ca? mat"

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Facebook comment