-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới

Đang cập nhật

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

anhvicoidct
anhvicoidct
anhvicoidct
anhvicoidct
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Open 14h Thứ 7 ngày 29/06
Trang chủ : http://tayduh5.choizuzu.com
Tỷ lệ nạp : 10.000 VNĐ = 1.000.000 KNB (2,3 gói đầu)
Free VIP 19 + 20.000.000 KNB + Thánh Thú Bạch Hổ
--- Nhập CODE : KS7P-XKZA-GGYC
Nhận: 
 KNB*130,000,000 + Đan Bồi Dưỡng Tọa Kỵ*30.000 + Pet Tề Thiên Đại Thánh-Thần*50 + Thánh Thú Bạc Hổ*50


=68.ARC7Ut4aNfwR1IoyMWZprXbeqLRyTT3na20I31UphEvQoIpeIDc9lwwAgKoMOyvqXdT2CtR-tVxbUOL7UsW03yPFKpK2_BU_0SEHJlj4H2MT0Oq2sb33xyMe2e6h0IxHlHPx4PEixATCAbpBPB-A0APMVLeM8KrzZO8KaTZaRtbsO_Mh6MUr06lL1scfVmJbGIGSRg0VP-FPfYZlyTKhNrhDY396z-E83meEPVkk0avZXzmLZuA8Zc6oj0PNjE495xS4xGgEpJzScMVDcyrwVhz-sHp8oEsLqBUbyne1di9VqJaZ82580Fn7Yd25ObR7zmY6AxcliYgQw75pYkI1REZcKlo1&__xts__[1]=68.ARDQP-AT4RDbitIpTYXBpAlS8Zg7i3PQlhDbPQLEkx_jN1FAOQ23IE3IDvAEyP2StBAcNR-ZlnUfgIBAq6EqfLDF7dJov98wnWehp_5UuNUhEjVss9lmeUg_cgLnILKK_3Q9LZAlS5rk8r-yBiftSZgEa5eKNhl0Iuxv7Ck0QdWbeYBpbUMd1sMqsOuWo_mEJyLRHDT4IFGl4YMgZivbwW1kgefOx5KIvklKhZ9XxoEQDvRUlHjLAu77_3HO8mtPldvGRwEhrZShYF4cDeeNswWmv5Mn-Gubqj7NjXVvKhtJlfiyvEDRJBEJRIggfE4hXPD8q03EopBzpvcYMOyudm0eUqQV]Cổng game ZuZu
:white_check_mark: SỰ KIỆN TÍCH LŨY NẠP THẺ - NHẬN SIÊU SSSR
:white_check_mark: Đại hạ giá webshop từ 14h ngày 29/06
:pushpin: Quà tích nạp đạt mốc tự nhận tại phần Giftcode : http://bit.ly/2X1SwOm
:pushpin: Nạp mốc nào ăn hết các mốc trước đó ví dụ nạp 100K thì ăn : 20,50,100.
:pushpin:Áp dụng chung tất cả server
-----------------------------------------------------
:alarm_clock:Thời gian: Từ 14h ngày 29/06 đến 23h59 ngày 06/07
:gift: Tích nạp : 20,000 VNĐ : Thẻ Mão Nhật Tinh Quan*10 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*200
:gift: Tích nạp : 50,000 VNĐ : Thẻ Hậu Nghệ*10 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*500
:gift: Tích nạp : 100,000 VNĐ : Thẻ Hình Thiên*10 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*1000
:gift: Tích nạp : 200,000 VNĐ : Thẻ Long Tướng*10 + Đan Thuộc Tính Tọa Kỵ*1500
:gift: Tích nạp : 300,000 VNĐ : Thẻ Long Nữ*10 + Đan Thuộc Tính*2000
:gift: Tích nạp : 500,000 VNĐ : Thẻ Nhị Lang Thần·Viễn Cổ*15 + Thẻ Bàn Cổ·Viễn Cổ*15 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*3000
:gift: Tích nạp : 1000K : Thẻ Huyền Vũ·Thánh Thú*15 + Thẻ Chu Tước·Thánh Thú*15+Thẻ Thanh Long·Thánh Thú*15 + Thẻ Bạch Hổ Thánh Thú*15 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*4000
:gift: Tích nạp : 2000K : Thẻ Ngân Giáp Thần Tướng*20 + Thẻ Kim Giáp Thần Tướng*20 + Thẻ Thần Tướng Tề Thiên*20 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*5000
:gift: Tích nạp : 3000K : Thẻ Huyền Thiên Thần Tướng*25 + Thẻ Tiểu Trư*25+ Thẻ Tử Thần*25 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*6000
:gift: Tích nạp :5000K : Thẻ Thiếu Hạo*30 + Thẻ Người Sói*30+ Thẻ Kungfu Panda*30 + Thẻ Thánh Thương Du Hiệp*3 + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*8000
:gift: Tích nạp 10000K : Marlve Hulk*20 + Malve IronMan*20 + CaptaAmerical*10 + Tặng Full Pet webshop + Đan Thuộc Tính Ngẫu Nhiên*10.000, nào nào chơi đi sợ đéo gì?
-----------------------------------------------------
:small_blue_diamond: Hệ thống Kết Hôn, Nhẫn Cưới, Chơi Game Kiếm Gấu Dễ Dàng
:small_blue_diamond: Full Việt Hóa , Full tính năng Phó Bản, Leo Tháp, Vượt Ải, Hoạt Động Đoạt Bảo, Đánh Boss
:small_blue_diamond: Tính năng Liên Server đầy đủ, đồ họa Max Ping , không chơi hơi phí
--------------------
:calling: Webgame thuộc bản quyền của Team ANB ( Zuzugame)
:moneybag: CÁC HÌNH THỨC NẠP THẺ: Thẻ cào, Momo, ATM
:pushpin: Group cộng đồng: http://bit.ly/2Y3DzwD
=68.ARC7Ut4aNfwR1IoyMWZprXbeqLRyTT3na20I31UphEvQoIpeIDc9lwwAgKoMOyvqXdT2CtR-tVxbUOL7UsW03yPFKpK2_BU_0SEHJlj4H2MT0Oq2sb33xyMe2e6h0IxHlHPx4PEixATCAbpBPB-A0APMVLeM8KrzZO8KaTZaRtbsO_Mh6MUr06lL1scfVmJbGIGSRg0VP-FPfYZlyTKhNrhDY396z-E83meEPVkk0avZXzmLZuA8Zc6oj0PNjE495xS4xGgEpJzScMVDcyrwVhz-sHp8oEsLqBUbyne1di9VqJaZ82580Fn7Yd25ObR7zmY6AxcliYgQw75pYkI1REZcKlo1&__tn__=%2ANK-R][ltr]#tayduh5[/ltr] =68.ARC7Ut4aNfwR1IoyMWZprXbeqLRyTT3na20I31UphEvQoIpeIDc9lwwAgKoMOyvqXdT2CtR-tVxbUOL7UsW03yPFKpK2_BU_0SEHJlj4H2MT0Oq2sb33xyMe2e6h0IxHlHPx4PEixATCAbpBPB-A0APMVLeM8KrzZO8KaTZaRtbsO_Mh6MUr06lL1scfVmJbGIGSRg0VP-FPfYZlyTKhNrhDY396z-E83meEPVkk0avZXzmLZuA8Zc6oj0PNjE495xS4xGgEpJzScMVDcyrwVhz-sHp8oEsLqBUbyne1di9VqJaZ82580Fn7Yd25ObR7zmY6AxcliYgQw75pYkI1REZcKlo1&__tn__=%2ANK-R][ltr]#gamechibi[/ltr] =68.ARC7Ut4aNfwR1IoyMWZprXbeqLRyTT3na20I31UphEvQoIpeIDc9lwwAgKoMOyvqXdT2CtR-tVxbUOL7UsW03yPFKpK2_BU_0SEHJlj4H2MT0Oq2sb33xyMe2e6h0IxHlHPx4PEixATCAbpBPB-A0APMVLeM8KrzZO8KaTZaRtbsO_Mh6MUr06lL1scfVmJbGIGSRg0VP-FPfYZlyTKhNrhDY396z-E83meEPVkk0avZXzmLZuA8Zc6oj0PNjE495xS4xGgEpJzScMVDcyrwVhz-sHp8oEsLqBUbyne1di9VqJaZ82580Fn7Yd25ObR7zmY6AxcliYgQw75pYkI1REZcKlo1&__tn__=%2ANK-R][ltr]#gamemoi[/ltr] =68.ARC7Ut4aNfwR1IoyMWZprXbeqLRyTT3na20I31UphEvQoIpeIDc9lwwAgKoMOyvqXdT2CtR-tVxbUOL7UsW03yPFKpK2_BU_0SEHJlj4H2MT0Oq2sb33xyMe2e6h0IxHlHPx4PEixATCAbpBPB-A0APMVLeM8KrzZO8KaTZaRtbsO_Mh6MUr06lL1scfVmJbGIGSRg0VP-FPfYZlyTKhNrhDY396z-E83meEPVkk0avZXzmLZuA8Zc6oj0PNjE495xS4xGgEpJzScMVDcyrwVhz-sHp8oEsLqBUbyne1di9VqJaZ82580Fn7Yd25ObR7zmY6AxcliYgQw75pYkI1REZcKlo1&__tn__=%2ANK-R][ltr]#chienthuat[/ltr]

=68.ARC7Ut4aNfwR1IoyMWZprXbeqLRyTT3na20I31UphEvQoIpeIDc9lwwAgKoMOyvqXdT2CtR-tVxbUOL7UsW03yPFKpK2_BU_0SEHJlj4H2MT0Oq2sb33xyMe2e6h0IxHlHPx4PEixATCAbpBPB-A0APMVLeM8KrzZO8KaTZaRtbsO_Mh6MUr06lL1scfVmJbGIGSRg0VP-FPfYZlyTKhNrhDY396z-E83meEPVkk0avZXzmLZuA8Zc6oj0PNjE495xS4xGgEpJzScMVDcyrwVhz-sHp8oEsLqBUbyne1di9VqJaZ82580Fn7Yd25ObR7zmY6AxcliYgQw75pYkI1REZcKlo1&__tn__=EEHH-R]
[TAYDUH5] - OPEN sv Mộng ảo tây du - FREE FULL 65608960_2296317474020881_1241085165875232768_n.png?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeHSgsq6BUBC2l3AfkwS2QzTvY9Riqc0nVgDbjtejqWKJT9D-g6Uf0glP_D-t1ux2KIS8gc5lpueYNGZhM_CCGIlGRJrnq_jsWdAptNhikTDGw&_nc_oc=AQn9orfHOBN0E87AVW6XWXNcv8bVFsdQZHJiXYp1UY6810yprBKiExO8kj0hzSt83vs&_nc_ht=scontent.fdad3-2
=68.ARC7Ut4aNfwR1IoyMWZprXbeqLRyTT3na20I31UphEvQoIpeIDc9lwwAgKoMOyvqXdT2CtR-tVxbUOL7UsW03yPFKpK2_BU_0SEHJlj4H2MT0Oq2sb33xyMe2e6h0IxHlHPx4PEixATCAbpBPB-A0APMVLeM8KrzZO8KaTZaRtbsO_Mh6MUr06lL1scfVmJbGIGSRg0VP-FPfYZlyTKhNrhDY396z-E83meEPVkk0avZXzmLZuA8Zc6oj0PNjE495xS4xGgEpJzScMVDcyrwVhz-sHp8oEsLqBUbyne1di9VqJaZ82580Fn7Yd25ObR7zmY6AxcliYgQw75pYkI1REZcKlo1&__tn__=EEHH-R]

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment