-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE O_TDD0lSTvuexWG5hWrfjbbq4wFRHSmkrygSB5x-I2utpWxLlzZ0x0SMZwf16XziAfd_Ib1cAYKNA9u2ASco9ibi-oHbhDHiZTNfNw=w600-h400-rw-no
 
TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

Trang Chủ :    
kiemthequanhung.com
Tải Game :   taigame.
kiemthequanhung.com
FaceBook :  facebook.com/kiemthequanhung

Hỗ trợ tân thủ khủng

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE Logokiemthe

Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE TrnkDgY

Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Quần Hùng
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE CwGMWqD

Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE CTNcUhJUf-scUUYbJod6h003c2R9wv9hTAeeqJv9Dh2e4qQDCsdqrMOsVhM7IaOu5NcKGqgHhBNp=w1366-h768-rw-no

Trang Bị [Thần Vũ]

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE TOKWa4g

Thiên Thú Thần Ma

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE ZsPtzx4

Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE CSQYjk6
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE 2

Thăng Tiên - Nhập Ma

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE XNg9KJ4

Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE WjTlJ8z

Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng
Tứ Đại Ác Nhân
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE TR2ovKq


Tứ Bất Tượng
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE X50MYBX

Hỏa Kỳ Lân
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE Thanthu

Lục Chỉ Cầm Ma
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE Lucchicamma
Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthequanhung.com

Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE JByZTJX

PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG

Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE HyXU6Zl
Kiếm Thế Quần Hùng - OPEN sv mới 14H 22/11 - Phiên bản mới - sự kiện mới - FREE 9262nTuBên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthequanhung.com

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

Trang Chủ : 
kiemthequanhung.com

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

Trang Chủ : 
kiemthequanhung.com

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

Trang Chủ : 
kiemthequanhung.com

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

Trang Chủ : 
kiemthequanhung.com
Tải Game : taigame.
kiemthequanhung.com

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

Trang Chủ : 
kiemthequanhung.com

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ LUÂN BÁ vào lúc thứ 5 14h00 22/11/2018

hungares
hungares
hungares
hungares
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖ

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment