-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Game Miễn Phí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới

Đang cập nhật

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

quangcaojx68
quangcaojx68
quangcaojx68
quangcaojx68
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Võ Lâm Kiếm Khách - Khai Mở Máy Chủ Kiếm Khách(CTC_2006)

PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN

═════☀☀☀════

☑️ Tải Game: http://volamkiemkhach.com

☑️ Tụ Nghĩa Đường: https://www.facebook.com/groups/thichvolam/

Thời Gian Thử Nghiệm : 11 giờ thứ 3 ngày 20/11/2018 đến 12 giờ thứ 7 ngày 24/11/2018

Thời Gian chính thức đua tốp : 18:00 thứ 7 ngày 24/11/2018═════Giới Thiệu Phiên Bản════

Hệ Thống Auto Ingame

Ra mắt tính năng =68.ARDKnBJneV3CqegAhKYmAX__saI_NYe4TqQ6jFTozEJcBVUR75hU7FRHJ03_BYb9xHUqMkZqZWT637PUBawJ43Os1r3nC6H7s6TStluEOtvxMvN7Qhgyb5zUgU2QhVogQIyVhLAnIE0vvT45oqzg_SH7_kL6MKjXdF7Sxem1IKUyWGCGmP-8lA&__tn__=%2ANK-R]#Đấu_Giá_Bang_Hội.

Hệ Thống =68.ARDKnBJneV3CqegAhKYmAX__saI_NYe4TqQ6jFTozEJcBVUR75hU7FRHJ03_BYb9xHUqMkZqZWT637PUBawJ43Os1r3nC6H7s6TStluEOtvxMvN7Qhgyb5zUgU2QhVogQIyVhLAnIE0vvT45oqzg_SH7_kL6MKjXdF7Sxem1IKUyWGCGmP-8lA&__tn__=%2ANK-R]#ỦY_THÁC_BÁN_HÀNG

Hệ Thống Kỹ Năng 9x,12x chuẩn phiên bản CTC

Trang bị xanh, an bang , định quốc, Vũ Khí Hoàng Kim Phiên Bản Mới.

Cân bằng thập đại Môn Phái

Không hỗ trợ Auto ngoài

Hoạt động chuẩn phiên bản Công Thành Chiến

Giới Hạn 4 tài khoản/PC

Những Trận PK Nảy Lửa và Đơn Giản Là CTC.


═══GIFTCODE═══

Like + Chia sẻ bài viết

Like Fanpage

Tag 5 người bạn vào bài viết này.

Nhắn tin Fanpage để nhận Giftcode

Phần thưởng Giftcode Cực Khủng:

★ 1 Phần Quà Vô Cùng Đặc Biệt

5 Bình tiên thảo lộ

5 Bình kính hoa lộ

1 Thổ địa phù vô hạn

Sẽ chỉ có 1080 CODE được phát ra cho các vị Huynh Đài Nhanh Cái Tay Nhận Ngay Code VIP

Lưu Ý: Huynh nào làm đủ 3 bước hệ thống sẽ tự phát Code. 1 Code chỉ sử dụng được 1 lần cho 1 nhân vật.

═══Sự Kiện Đua Tốp═══

Thời gian đua tốp bắt đầu từ : 18:00 thứ 7 ngày 24/11/2018

Thời gian kết thúc đua tốp : 18 giờ thứ 2 ngày 26/11/2018

★ Hạng 1 : 5000 xu + Mã Bài Bôn Tiêu(HSD 1 Tháng) + 1 Nhạc Vương Kiếm

★ Hạng 2 : 3000 xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng) + 1 Nhạc Vương Kiếm

★ Hạng 3 : 2500 xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng)

★ Hạng 4 : 2000Xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng)

★ Hạng 5 đến 10 : 2000xu

Phần Thưởng Tốp 1 Môn Phái

★ Tốp 1 Các Phái : 1500xu

Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 tốp
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 1
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 2
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 3

quangcaojx68
quangcaojx68
quangcaojx68
quangcaojx68
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Võ Lâm Kiếm Khách - Khai Mở Máy Chủ Kiếm Khách(CTC_2006)

PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN

═════☀☀☀════

☑️ Tải Game: http://volamkiemkhach.com

☑️ Tụ Nghĩa Đường: https://www.facebook.com/groups/thichvolam/

Thời Gian Thử Nghiệm : 11 giờ thứ 3 ngày 20/11/2018 đến 12 giờ thứ 7 ngày 24/11/2018

Thời Gian chính thức đua tốp : 18:00 thứ 7 ngày 24/11/2018═════Giới Thiệu Phiên Bản════

Hệ Thống Auto Ingame

Ra mắt tính năng =68.ARDKnBJneV3CqegAhKYmAX__saI_NYe4TqQ6jFTozEJcBVUR75hU7FRHJ03_BYb9xHUqMkZqZWT637PUBawJ43Os1r3nC6H7s6TStluEOtvxMvN7Qhgyb5zUgU2QhVogQIyVhLAnIE0vvT45oqzg_SH7_kL6MKjXdF7Sxem1IKUyWGCGmP-8lA&__tn__=%2ANK-R]#Đấu_Giá_Bang_Hội.

Hệ Thống =68.ARDKnBJneV3CqegAhKYmAX__saI_NYe4TqQ6jFTozEJcBVUR75hU7FRHJ03_BYb9xHUqMkZqZWT637PUBawJ43Os1r3nC6H7s6TStluEOtvxMvN7Qhgyb5zUgU2QhVogQIyVhLAnIE0vvT45oqzg_SH7_kL6MKjXdF7Sxem1IKUyWGCGmP-8lA&__tn__=%2ANK-R]#ỦY_THÁC_BÁN_HÀNG

Hệ Thống Kỹ Năng 9x,12x chuẩn phiên bản CTC

Trang bị xanh, an bang , định quốc, Vũ Khí Hoàng Kim Phiên Bản Mới.

Cân bằng thập đại Môn Phái

Không hỗ trợ Auto ngoài

Hoạt động chuẩn phiên bản Công Thành Chiến

Giới Hạn 4 tài khoản/PC

Những Trận PK Nảy Lửa và Đơn Giản Là CTC.


═══GIFTCODE═══

Like + Chia sẻ bài viết

Like Fanpage

Tag 5 người bạn vào bài viết này.

Nhắn tin Fanpage để nhận Giftcode

Phần thưởng Giftcode Cực Khủng:

★ 1 Phần Quà Vô Cùng Đặc Biệt

5 Bình tiên thảo lộ

5 Bình kính hoa lộ

1 Thổ địa phù vô hạn

Sẽ chỉ có 1080 CODE được phát ra cho các vị Huynh Đài Nhanh Cái Tay Nhận Ngay Code VIP

Lưu Ý: Huynh nào làm đủ 3 bước hệ thống sẽ tự phát Code. 1 Code chỉ sử dụng được 1 lần cho 1 nhân vật.

═══Sự Kiện Đua Tốp═══

Thời gian đua tốp bắt đầu từ : 18:00 thứ 7 ngày 24/11/2018

Thời gian kết thúc đua tốp : 18 giờ thứ 2 ngày 26/11/2018

★ Hạng 1 : 5000 xu + Mã Bài Bôn Tiêu(HSD 1 Tháng) + 1 Nhạc Vương Kiếm

★ Hạng 2 : 3000 xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng) + 1 Nhạc Vương Kiếm

★ Hạng 3 : 2500 xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng)

★ Hạng 4 : 2000Xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng)

★ Hạng 5 đến 10 : 2000xu

Phần Thưởng Tốp 1 Môn Phái

★ Tốp 1 Các Phái : 1500xu

Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 tốp
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 1
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 2
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 3

quangcaojx68
quangcaojx68
quangcaojx68
quangcaojx68
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Võ Lâm Kiếm Khách - Khai Mở Máy Chủ Kiếm Khách(CTC_2006)

PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN

═════☀☀☀════

☑️ Tải Game: http://volamkiemkhach.com

☑️ Tụ Nghĩa Đường: https://www.facebook.com/groups/thichvolam/

Thời Gian Thử Nghiệm : 11 giờ thứ 3 ngày 20/11/2018 đến 12 giờ thứ 7 ngày 24/11/2018

Thời Gian chính thức đua tốp : 18:00 thứ 7 ngày 24/11/2018═════Giới Thiệu Phiên Bản════

Hệ Thống Auto Ingame

Ra mắt tính năng =68.ARDKnBJneV3CqegAhKYmAX__saI_NYe4TqQ6jFTozEJcBVUR75hU7FRHJ03_BYb9xHUqMkZqZWT637PUBawJ43Os1r3nC6H7s6TStluEOtvxMvN7Qhgyb5zUgU2QhVogQIyVhLAnIE0vvT45oqzg_SH7_kL6MKjXdF7Sxem1IKUyWGCGmP-8lA&__tn__=%2ANK-R]#Đấu_Giá_Bang_Hội.

Hệ Thống =68.ARDKnBJneV3CqegAhKYmAX__saI_NYe4TqQ6jFTozEJcBVUR75hU7FRHJ03_BYb9xHUqMkZqZWT637PUBawJ43Os1r3nC6H7s6TStluEOtvxMvN7Qhgyb5zUgU2QhVogQIyVhLAnIE0vvT45oqzg_SH7_kL6MKjXdF7Sxem1IKUyWGCGmP-8lA&__tn__=%2ANK-R]#ỦY_THÁC_BÁN_HÀNG

Hệ Thống Kỹ Năng 9x,12x chuẩn phiên bản CTC

Trang bị xanh, an bang , định quốc, Vũ Khí Hoàng Kim Phiên Bản Mới.

Cân bằng thập đại Môn Phái

Không hỗ trợ Auto ngoài

Hoạt động chuẩn phiên bản Công Thành Chiến

Giới Hạn 4 tài khoản/PC

Những Trận PK Nảy Lửa và Đơn Giản Là CTC.


═══GIFTCODE═══

Like + Chia sẻ bài viết

Like Fanpage

Tag 5 người bạn vào bài viết này.

Nhắn tin Fanpage để nhận Giftcode

Phần thưởng Giftcode Cực Khủng:

★ 1 Phần Quà Vô Cùng Đặc Biệt

5 Bình tiên thảo lộ

5 Bình kính hoa lộ

1 Thổ địa phù vô hạn

Sẽ chỉ có 1080 CODE được phát ra cho các vị Huynh Đài Nhanh Cái Tay Nhận Ngay Code VIP

Lưu Ý: Huynh nào làm đủ 3 bước hệ thống sẽ tự phát Code. 1 Code chỉ sử dụng được 1 lần cho 1 nhân vật.

═══Sự Kiện Đua Tốp═══

Thời gian đua tốp bắt đầu từ : 18:00 thứ 7 ngày 24/11/2018

Thời gian kết thúc đua tốp : 18 giờ thứ 2 ngày 26/11/2018

★ Hạng 1 : 5000 xu + Mã Bài Bôn Tiêu(HSD 1 Tháng) + 1 Nhạc Vương Kiếm

★ Hạng 2 : 3000 xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng) + 1 Nhạc Vương Kiếm

★ Hạng 3 : 2500 xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng)

★ Hạng 4 : 2000Xu + Mã Bài Phi Vân(HSD 1 Tháng)

★ Hạng 5 đến 10 : 2000xu

Phần Thưởng Tốp 1 Môn Phái

★ Tốp 1 Các Phái : 1500xu

Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 tốp
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 1
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 2
[volamkiemkhach.com] Thử Nghiệm Máy Chủ Bản CTC,AutoInGame 11h thứ 3 ngày 20/11/2018 3

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment