-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

kenmidside
kenmidside
kenmidside
kenmidside
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Event: Cực nhiều Event để cày cuốc
Nội dung: Chức năng cày cuốc cực chuẩn, xu cực kỳ hiếm.
Có chức năng đổi coin từ xu & xu khóa cực kỳ hấp dẫn.
Đua TOP: Hàng Tuần, quà TOP cực kỳ hấp dẫn.
Giải đấu: Tổ chức tuần 1 lần
Phó bản: Hơn 30 phó bản các loại
Trang bị: Hơn 500 item mới, lạ & hiệu ứng đẹp
Chiến đấu: Turn chuẩn, hiệu ứng chuẩn & bắt mắt
Nhiệm vụ: Cực nhiều, hay và hấp dẫn cho anh em cày cuốc
Đánh giá: Cày cuốc chuẩn 90%, cày từng viên đá Cường Hóa
Để hỗ trợ anh em Tân thủ 1 cách tốt nhất & không bị anh em member cũ bỏ xa.
BQT quyết định tăng Quà Hỗ trợ Tân Thủ (nhận Giftcode Tân thủ tại Trang chủ -> Giftcode -> Code Tân Thủ).
Chi tiết quà:

- 20.000 coin
- 3 item + 12 (vũ khí, áo, nón).
- 2.000 đá Cường hóa.

- 500 đá Tăng cấp.
- 200 rương vàng.
Và hàng ngàn Giftcode được tổ chức Event Fanpage & ingame hàng ngày.

- Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/page.gunnylau55

kenmidside
kenmidside
kenmidside
kenmidside
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Event: Cực nhiều Event để cày cuốc
Nội dung: Chức năng cày cuốc cực chuẩn, xu cực kỳ hiếm.
Có chức năng đổi coin từ xu & xu khóa cực kỳ hấp dẫn.
Đua TOP: Hàng Tuần, quà TOP cực kỳ hấp dẫn.
Giải đấu: Tổ chức tuần 1 lần
Phó bản: Hơn 30 phó bản các loại
Trang bị: Hơn 500 item mới, lạ & hiệu ứng đẹp
Chiến đấu: Turn chuẩn, hiệu ứng chuẩn & bắt mắt
Nhiệm vụ: Cực nhiều, hay và hấp dẫn cho anh em cày cuốc
Đánh giá: Cày cuốc chuẩn 90%, cày từng viên đá Cường Hóa
Để hỗ trợ anh em Tân thủ 1 cách tốt nhất & không bị anh em member cũ bỏ xa.
BQT quyết định tăng Quà Hỗ trợ Tân Thủ (nhận Giftcode Tân thủ tại Trang chủ -> Giftcode -> Code Tân Thủ).
Chi tiết quà:

- 20.000 coin
- 3 item + 12 (vũ khí, áo, nón).
- 2.000 đá Cường hóa.

- 500 đá Tăng cấp.
- 200 rương vàng.
Và hàng ngàn Giftcode được tổ chức Event Fanpage & ingame hàng ngày.

- Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/page.gunnylau55

kenmidside
kenmidside
kenmidside
kenmidside
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Event: Cực nhiều Event để cày cuốc
Nội dung: Chức năng cày cuốc cực chuẩn, xu cực kỳ hiếm.
Có chức năng đổi coin từ xu & xu khóa cực kỳ hấp dẫn.
Đua TOP: Hàng Tuần, quà TOP cực kỳ hấp dẫn.
Giải đấu: Tổ chức tuần 1 lần
Phó bản: Hơn 30 phó bản các loại
Trang bị: Hơn 500 item mới, lạ & hiệu ứng đẹp
Chiến đấu: Turn chuẩn, hiệu ứng chuẩn & bắt mắt
Nhiệm vụ: Cực nhiều, hay và hấp dẫn cho anh em cày cuốc
Đánh giá: Cày cuốc chuẩn 90%, cày từng viên đá Cường Hóa
Để hỗ trợ anh em Tân thủ 1 cách tốt nhất & không bị anh em member cũ bỏ xa.
BQT quyết định tăng Quà Hỗ trợ Tân Thủ (nhận Giftcode Tân thủ tại Trang chủ -> Giftcode -> Code Tân Thủ).
Chi tiết quà:

- 20.000 coin
- 3 item + 12 (vũ khí, áo, nón).
- 2.000 đá Cường hóa.

- 500 đá Tăng cấp.
- 200 rương vàng.
Và hàng ngàn Giftcode được tổ chức Event Fanpage & ingame hàng ngày.

- Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/page.gunnylau55

kenmidside
kenmidside
kenmidside
kenmidside
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Event: Cực nhiều Event để cày cuốc
Nội dung: Chức năng cày cuốc cực chuẩn, xu cực kỳ hiếm.
Có chức năng đổi coin từ xu & xu khóa cực kỳ hấp dẫn.
Đua TOP: Hàng Tuần, quà TOP cực kỳ hấp dẫn.
Giải đấu: Tổ chức tuần 1 lần
Phó bản: Hơn 30 phó bản các loại
Trang bị: Hơn 500 item mới, lạ & hiệu ứng đẹp
Chiến đấu: Turn chuẩn, hiệu ứng chuẩn & bắt mắt
Nhiệm vụ: Cực nhiều, hay và hấp dẫn cho anh em cày cuốc
Đánh giá: Cày cuốc chuẩn 90%, cày từng viên đá Cường Hóa
Để hỗ trợ anh em Tân thủ 1 cách tốt nhất & không bị anh em member cũ bỏ xa.
BQT quyết định tăng Quà Hỗ trợ Tân Thủ (nhận Giftcode Tân thủ tại Trang chủ -> Giftcode -> Code Tân Thủ).
Chi tiết quà:

- 20.000 coin
- 3 item + 12 (vũ khí, áo, nón).
- 2.000 đá Cường hóa.

- 500 đá Tăng cấp.
- 200 rương vàng.
Và hàng ngàn Giftcode được tổ chức Event Fanpage & ingame hàng ngày.

- Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/page.gunnylau55

kenmidside
kenmidside
kenmidside
kenmidside
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Event: Cực nhiều Event để cày cuốc
Nội dung: Chức năng cày cuốc cực chuẩn, xu cực kỳ hiếm.
Có chức năng đổi coin từ xu & xu khóa cực kỳ hấp dẫn.
Đua TOP: Hàng Tuần, quà TOP cực kỳ hấp dẫn.
Giải đấu: Tổ chức tuần 1 lần
Phó bản: Hơn 30 phó bản các loại
Trang bị: Hơn 500 item mới, lạ & hiệu ứng đẹp
Chiến đấu: Turn chuẩn, hiệu ứng chuẩn & bắt mắt
Nhiệm vụ: Cực nhiều, hay và hấp dẫn cho anh em cày cuốc
Đánh giá: Cày cuốc chuẩn 90%, cày từng viên đá Cường Hóa
Để hỗ trợ anh em Tân thủ 1 cách tốt nhất & không bị anh em member cũ bỏ xa.
BQT quyết định tăng Quà Hỗ trợ Tân Thủ (nhận Giftcode Tân thủ tại Trang chủ -> Giftcode -> Code Tân Thủ).
Chi tiết quà:

- 20.000 coin
- 3 item + 12 (vũ khí, áo, nón).
- 2.000 đá Cường hóa.

- 500 đá Tăng cấp.
- 200 rương vàng.
Và hàng ngàn Giftcode được tổ chức Event Fanpage & ingame hàng ngày.

- Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/page.gunnylau55

kenmidside
kenmidside
kenmidside
kenmidside
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Event: Cực nhiều Event để cày cuốc
Nội dung: Chức năng cày cuốc cực chuẩn, xu cực kỳ hiếm.
Có chức năng đổi coin từ xu & xu khóa cực kỳ hấp dẫn.
Đua TOP: Hàng Tuần, quà TOP cực kỳ hấp dẫn.
Giải đấu: Tổ chức tuần 1 lần
Phó bản: Hơn 30 phó bản các loại
Trang bị: Hơn 500 item mới, lạ & hiệu ứng đẹp
Chiến đấu: Turn chuẩn, hiệu ứng chuẩn & bắt mắt
Nhiệm vụ: Cực nhiều, hay và hấp dẫn cho anh em cày cuốc
Đánh giá: Cày cuốc chuẩn 90%, cày từng viên đá Cường Hóa
Để hỗ trợ anh em Tân thủ 1 cách tốt nhất & không bị anh em member cũ bỏ xa.
BQT quyết định tăng Quà Hỗ trợ Tân Thủ (nhận Giftcode Tân thủ tại Trang chủ -> Giftcode -> Code Tân Thủ).
Chi tiết quà:

- 20.000 coin
- 3 item + 12 (vũ khí, áo, nón).
- 2.000 đá Cường hóa.

- 500 đá Tăng cấp.
- 200 rương vàng.
Và hàng ngàn Giftcode được tổ chức Event Fanpage & ingame hàng ngày.

- Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/page.gunnylau55

kenmidside
kenmidside
kenmidside
kenmidside
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Event: Cực nhiều Event để cày cuốc
Nội dung: Chức năng cày cuốc cực chuẩn, xu cực kỳ hiếm.
Có chức năng đổi coin từ xu & xu khóa cực kỳ hấp dẫn.
Đua TOP: Hàng Tuần, quà TOP cực kỳ hấp dẫn.
Giải đấu: Tổ chức tuần 1 lần
Phó bản: Hơn 30 phó bản các loại
Trang bị: Hơn 500 item mới, lạ & hiệu ứng đẹp
Chiến đấu: Turn chuẩn, hiệu ứng chuẩn & bắt mắt
Nhiệm vụ: Cực nhiều, hay và hấp dẫn cho anh em cày cuốc
Đánh giá: Cày cuốc chuẩn 90%, cày từng viên đá Cường Hóa
Để hỗ trợ anh em Tân thủ 1 cách tốt nhất & không bị anh em member cũ bỏ xa.
BQT quyết định tăng Quà Hỗ trợ Tân Thủ (nhận Giftcode Tân thủ tại Trang chủ -> Giftcode -> Code Tân Thủ).
Chi tiết quà:

- 20.000 coin
- 3 item + 12 (vũ khí, áo, nón).
- 2.000 đá Cường hóa.

- 500 đá Tăng cấp.
- 200 rương vàng.
Và hàng ngàn Giftcode được tổ chức Event Fanpage & ingame hàng ngày.

- Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/page.gunnylau55

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment