-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG 4ComA1aKaBTjwkGl5mrOR7VOyioZbam8VBItF3CJL0KXS52jWniZx1-bckm88zilqIjiWY-VDLbA6-b0U5BHi74SZEAEkXdsbsxMAw=w600-h400-rw-no


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ TIẾN LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 21/10/2018

Trang Chủ :    
kiemthehoalong.com
Tải Game :   taigame.kiemthehoalong.com
FaceBook :  facebook.com/kiemthehoalongnew

Hỗ trợ tân thủ khủng

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG EM6KCGO_pZycGKDJKEEbQktAvVWpE13ecUlwNEzsJ2-fZiiP0-yTx47Nt5MmgfAc5jkcvnJXSVCPQ-2Po3MOFkpWOoy8X3Nl=w1920-h1200-rw-no

Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG TrnkDgY

Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa LONG

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG CwGMWqD

Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG ZodocUi

Trang Bị [Thần Vũ]

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG TOKWa4g

Thiên Thú Thần Ma

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG ZsPtzx4

Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG CSQYjk6
KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG 2

Thăng Tiên - Nhập Ma

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG XNg9KJ4

Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG WjTlJ8z

Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng

Tứ Đại Ác Nhân
KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG TR2ovKq


Tứ Bất Tượng
KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG X50MYBX

Hỏa Kỳ Lân
KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG Thanthu

Lục Chỉ Cầm Ma
KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG Lucchicamma
Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoalong.com


Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG JByZTJX

PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG

KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG HyXU6Zl
KiemTheHoaLong.com - OPEN sv Tiến Long [14H 21/10] UPDATE SỰ KIỆN MIỄN PHÍ KHỦNG 9262nTu


Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoalong.com

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ TIẾN LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 21/10/2018

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ TIẾN LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 21/10/2018

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ TIẾN LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 21/10/2018

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

namluncv
namluncv
namluncv
namluncv
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

sv lag vcl

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment