-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí 5sqdsScsnZUaBHNT10LfSCQEBb9EDJVObc0jXjdSCTYbvY3rDOtq-g_iMLPrL-FNiTidAfokOtq-slyRAF1sx3TIJrO1ZFUbvkcKTQ=w600-h400-rw-no


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ ÁC LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 14/10/2018

Trang Chủ :   
kiemthehoalong.com
Tải Game :   taigame.kiemthehoalong.com
FaceBook :  facebook.com/kiemthehoalongnew

Hỗ trợ tân thủ khủng

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí EM6KCGO_pZycGKDJKEEbQktAvVWpE13ecUlwNEzsJ2-fZiiP0-yTx47Nt5MmgfAc5jkcvnJXSVCPQ-2Po3MOFkpWOoy8X3Nl=w1920-h1200-rw-no

Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí TrnkDgY

Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa LONG

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí CwGMWqD

Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí ZodocUi

Trang Bị [Thần Vũ]

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí TOKWa4g

Thiên Thú Thần Ma

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí ZsPtzx4

Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí CSQYjk6
[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí 2

Thăng Tiên - Nhập Ma

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí XNg9KJ4

Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí WjTlJ8z

Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng

Tứ Đại Ác Nhân
[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí TR2ovKq


Tứ Bất Tượng
[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí X50MYBX

Hỏa Kỳ Lân
[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí Thanthu

Lục Chỉ Cầm Ma
[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí Lucchicamma
Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoalong.com


Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí JByZTJX

PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG

[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí HyXU6Zl
[KiemTheHoaLong.com] OPEN sv Ác Long [14H 14/10] Cày Cuốc Miễn Phí 9262nTu


Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoalong.com

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ ÁC LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 14/10/2018

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ ÁC LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 14/10/2018

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5


TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ ÁC LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 14/10/2018

Trang Chủ : kiemthehoalong.com

kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
kiemthehoalong
Danh hiệuThành Viên Cấp 5

Thành Viên Cấp 5

TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

OPEN BETA : Máy chủ ÁC LONG vào lúc CHỦ NHẬT 14h00 14/10/2018

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment