n VNG [BIG UPDATE] Máy Chủ CTC: Tây Giang - 3 Acc/PC - Hỗ trợ Level 100 + Skill 120 - Võ Lâm CTC chuẩn VNG Icon-t10 Today at 14:28