CTC =>13H 30/07 OPENBETA<= Máy Chủ CTC: HÌNH THIÊN - Võ Lâm chuẩn VNG - Đậm chất CTC Icon-t10 on 29/07/18, 11:18 am