-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới

n/a

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

trucxamau
trucxamau
trucxamau
trucxamau
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Thần binh cường hóa không được hả ad ơi

Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

@trucxamau đã viết:Thần binh cường hóa không được hả ad ơi
Cuong hoa +12 nhe sep oi

Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

http://drive.google.com/open?id=1BTyqiyoMgqxvsQmPHD8Jq8jwDp1f221v

Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

[ltr]http://45.119.87.4/account/index.php[/ltr]
[ltr]full lenh[/ltr]
[ltr]xinyig item 200217 50 thay đổi từ 17 - 60[/ltr]
[ltr]xinyig equip 401407 1 Thai dao[/ltr]


[ltr]xinyig equip 1 1 (phái đao)[/ltr]
[ltr]xinyig equip 2 1 (phái cung)[/ltr]
[ltr]xinyig equip 3 1 (phái tiêu)[/ltr]
[ltr]xinyig equip 4 1 (phái kiếm)[/ltr]
[ltr]xinyig equip 701425 1 huân chương anh hùng[/ltr]
[ltr]Lệnh lấy đồng: xinyig silver 999999999[/ltr]
[ltr]Lệnh lấy item phiếu quà: xinyig item 120103 999[/ltr]
[ltr]Lệnh lấy item đồng khóa: xinyig item 120020 999[/ltr]
[ltr]Lệnh huân công: xinyig exploit 9999[/ltr]
[ltr]Lệnh lên cấp : xinyig level 100 (Nên lên 100 thôi nha max là 150 nhưng ở cấp này thì bạn không có nv nào cả)[/ltr]
[ltr]Lấy pet vàng : xinyig item 110005 a (a là số lượng. 1 thôi không cần nhiều)[/ltr]
[ltr]Lệnh Kinh Nghiệm Pet: Bảo xinyig petexp 8999999999999999999 ( tối đa 19 số )[/ltr]
[ltr]Ngộ tính pet: xinyig mergedlevel 10[/ltr]
[ltr]Gia tướng cường hóa đan: xinyig item 100004 999[/ltr]


[ltr]Lệnh chân khí : xinyig gas 10000[/ltr]
[ltr]Lệnh tăng skill xinyig skill a b trong đó a là skill b là cấp[/ltr]
[ltr]Đao: 1~9,37,38 Cung: 10~18,39,40 Hoàn: 19~27,41,42 Kiếm: 28~36,43,44[/ltr]


[ltr]Lệnh xóa kho đồ : xinyig clearbag[/ltr]


[ltr]Kinh mạch :[/ltr]
[ltr]+Mạch xanh ( thứ nhất ) xinyig meridian 0 ( thay đổi số 0 cho tới 7 là full mạch 1 )[/ltr]
[ltr]+Mạch vàng ( thứ hai ) xinyig meridian 8 ( Thay đổi từ số 8 cho tới số 15 là full mạch 2 )[/ltr]


[ltr]Lệnh Trang Bị 70 Cam : (Trang 8x 9x 10xthì đổi số 8 9 10 cuối ID, Đồ VIP hơn thì thêm 1-6 vào trước ID)[/ltr]
[ltr]+PháiThiên Long:xinyig equip 101407 1 ( thay đổi số đầu từ 101 cho tới 112 là đủ 1 set )[/ltr]
[ltr]+Phái Thiên Sơn: xinyig equip 201407 1 ( thay đổi số đầu từ 201 cho tới 212 là đủ 1 set )[/ltr]
[ltr]+Phái Tinh Túc : xinyig equip 301407 1 ( thay đổi số đầu từ 301 cho tới 312 là đủ 1 set )[/ltr]
[ltr]+Phái Tiêu Dao : xinyig equip 401407 1 ( Thay đổi số đầu từ 401 cho tối 412 là đủ 1 set )[/ltr]
[ltr]Lệnh thần binh: 701401, 701402, 701403, 701404[/ltr]
[ltr]Lệnh Thành chủ lệnh: xinyig equip 60120x (x từ 1-4 tùy phái), Chí tôn lệnh: wuqing equip 60120x (x từ 5-8)[/ltr]
[ltr]Lệnh ngoại trang : xinyig equip 501401 1 ( Thời trang minh chủ nam )[/ltr]
[ltr]xinyig equip 501411 1 ( thời trang minh chủ nữ )[/ltr]
[ltr]ID:502401:"Minh Chủ ( nam )"[/ltr]
[ltr]ID:502411:"Minh Chủ ( nữ )"[/ltr]


[ltr]Lệnh lấy đá khảm. Dưới đây là những viên đá max point. Cái nào mình không ghi lệnh tức là nó không có item đó trong server client thì có nên bạn nào thích thì add(tự tìm hiểu)[/ltr]
[ltr]xinyig item 200160 999 Xích tử - Ngoại công +3k[/ltr]
[ltr]xinyig item 200161 999 Xích tử - Nội công +3k[/ltr]
[ltr]xinyig item 200162 999 Xích tử - Ngoại phòng +3k[/ltr]
[ltr]xinyig item 200163 999 Xích tử - Nội phòng +3k[/ltr]
[ltr]xinyig item 200164 999 Xích tử - Sinh mệnh +12k[/ltr]
[ltr]xinyig item 20708 999 HQCP Ngoại bạo +750[/ltr]
[ltr]xinyig item 20808 999 HQCP Nội bạo +750[/ltr]
[ltr]xinyig item 20908 999 HQCP Mệnh trung (chính xác) +750[/ltr]
[ltr]xinyig item 21008 999 HQCP Thiểm tỵ (né tránh) +750[/ltr]
[ltr]Xích tử - Ngoại bạo +1500[/ltr]
[ltr]Xích tử - Nội bạo +1500[/ltr]
[ltr]Xích tử - Mệnh trung +1500[/ltr]
[ltr]Xích tử - Thiểm tỵ +1500[/ltr]


[ltr]Lệnh luyện thuộc tính cho vũ khí : Vd: wuqing item 140001 200 ( thiên công phổ )[/ltr]
[ltr]ID:140001:"Thiên công phổ"[/ltr]
[ltr]ID:140002:"Hổ gầm phổ"[/ltr]
[ltr]ID:140003:"Huyết chiến phổ"[/ltr]
[ltr]ID:140004:"Địa sát phổ"[/ltr]
[ltr]ID:140005:"Thiên Sát phổ"[/ltr]
[ltr]ID:140006:"Tu La phổ"[/ltr]
[ltr]ID:140007:"Võ thần phổ"[/ltr]
[ltr]ID:140008:"Thanh Đồng quặng mỏ"[/ltr]
[ltr]ID:140009:"Tím đồng quặng mỏ"[/ltr]
[ltr]ID:140010:"Vàng đồng quặng mỏ"[/ltr]
[ltr]ID:140011:"Trắng đồng quặng mỏ"[/ltr]
[ltr]ID:140012:"Hắc thiết quặng mỏ"[/ltr]
[ltr]ID:140013:"Tinh quặng sắt"[/ltr]
[ltr]ID:140014:"Huyền thiết quặng mỏ"[/ltr]


[ltr]Lệnh thú cưỡi : wuqing item 120011 1[/ltr]
[ltr]ID:120011:"Đạp tuyết vô ngân tiến hóa đan"[/ltr]
[ltr]ID:120012:"Âm u cuồng lang tiến hóa đan"[/ltr]
[ltr]ID:120013:"Truy phong vân báo tiến hóa đan"[/ltr]
[ltr]ID:120014:"Thiết giáp nộ hổ tiến hóa đan"[/ltr]
[ltr]ID:120015:"Hoàng kim sư Vương tiến hóa đan"[/ltr]
[ltr]ID:120016:"Vọng nguyệt bò tót tiến hóa đan"[/ltr]
[ltr]ID:120017:"Thị huyết bạo hùng tiến hóa đan"[/ltr]
[ltr]ID:120018:"Thanh ngọc kỳ lân tiến hóa đan"[/ltr]
[ltr]ID:120019:"Lửa cháy kỳ lân tiến hóa đan"[/ltr]


[ltr]Lệnh kĩ năng : wuqing item 40101 1 (1-11)[/ltr]
[ltr]ID:40101:"《 chính dương đao 》"[/ltr]
[ltr]ID:40102:"《 nộ thiên nhận 》"[/ltr]
[ltr]ID:40103:"《 Thiên Cương trảm 》"[/ltr]
[ltr]ID:40104:"《 quán nhật hướng tông 》"[/ltr]
[ltr]ID:40105:"《 chính khí quyết 》"[/ltr]
[ltr]ID:40106:"《 trung trùng đao 》"[/ltr]
[ltr]ID:40107:"《 mãnh hổ thức 》"[/ltr]
[ltr]ID:40108:"《 ngưng huyết quyết 》"[/ltr]
[ltr]ID:40109:"《 kim cương pháp 》"[/ltr]
[ltr]ID:40201:"《 băng ngưng tiễn 》"[/ltr]
[ltr]ID:40202:"《 trụy tinh 》"[/ltr]
[ltr]ID:40203:"《 tan ra tuyết tiễn 》"[/ltr]
[ltr]ID:40204:"《 hàn Mai nộ phóng ra 》"[/ltr]
[ltr]ID:40205:"《 thải băng thuật 》"[/ltr]
[ltr]ID:40206:"《 băng tuyệt bạo 》"[/ltr]
[ltr]ID:40207:"《 Bàn Nhược thiện 》"[/ltr]
[ltr]ID:40208:"《 hóa huyết điển 》"[/ltr]
[ltr]ID:40209:"《 tụ thần ấn 》"[/ltr]
[ltr]ID:40301:"《 lam sa hoàn 》"[/ltr]
[ltr]ID:40302:"《 cổ gió trận 》"[/ltr]
[ltr]ID:40303:"《 hủ thi gió 》"[/ltr]
[ltr]ID:40304:"《 huyền minh thần chưởng 》"[/ltr]
[ltr]ID:40305:"《 côn tốp quyết 》"[/ltr]
[ltr]ID:40306:"《 kịch độc hoàn kích 》"[/ltr]
[ltr]ID:40307:"《 vạn độc kinh 》"[/ltr]
[ltr]ID:40308:"《 thần theo quyết 》"[/ltr]
[ltr]ID:40309:"《 sai hoa ấn 》"[/ltr]
[ltr]ID:40401:"《 tia chớp kiếm 》"[/ltr]
[ltr]ID:40402:"《 Tru Tiên Trận 》"[/ltr]
[ltr]ID:40403:"《 rơi lôi kiếm 》"[/ltr]
[ltr]ID:40404:"《 Vạn Kiếm Quy Tông 》"[/ltr]
[ltr]ID:40405:"《 Hỗn Nguyên công 》"[/ltr]
[ltr]ID:40406:"《 Đạn Chỉ Thần Công 》"[/ltr]
[ltr]ID:40407:"《 Thái Cực điển 》"[/ltr]
[ltr]ID:40408:"《 Cửu Hoa quyết 》"[/ltr]
[ltr]ID:40409:"《 du long thức 》"[/ltr]


[ltr]Huyết chiến phổ: 140003[/ltr]
[ltr]Dịch cân bí tịch: 144006[/ltr]
[ltr]Thuần Dương Cương Khí: 42003[/ltr]
[ltr]Trích cân đấu thế: 42002[/ltr]
[ltr]Kim Trung Tráo: 42004[/ltr]
[ltr]Đại lực kim cương(cang): 42001[/ltr]
[ltr]Phong Kinh Tỏa Mạch: 43004[/ltr]


[ltr]Trấn tinh phù: 32001[/ltr]
[ltr]Bách niên huyền thiết: 32010[/ltr]
[ltr]Thiên niên huyền thiết: 32011[/ltr]
[ltr]Vạn niên huyền thiết: 32012[/ltr]


[ltr]Bách luyện chuy: 32020[/ltr]
[ltr]Thiên niên chuy: 32021[/ltr]
[ltr]Vạn niên chuy: 32022[/ltr]


[ltr]Thần chú vương đỉnh: 32023[/ltr]
[ltr]Thần vương mộc: 32024[/ltr]
[ltr]Thần chú cường hóa bảo hộ phù: 32025[/ltr]
[ltr]Sử thi thần chú đỉnh: 32026[/ltr]
[ltr]Chí tôn thần chú đỉnh: 32027[/ltr]
[ltr]Nghịch thiên thần chú đỉnh: 32028[/ltr]
[ltr]Không lượng thần chú đỉnh: 32029[/ltr]


[ltr]Vô địch kinh nghiệm đan+5.000.000 EXP:10021[/ltr]


[ltr]Lệnh dành cho bang a là số lượng )[/ltr]
[ltr]+xinyig allianceSilver a : thêm đồng cho bang .[/ltr]
[ltr]xinyig allianceToken a : thêm giang hồ làm cho bang[/ltr]
[ltr]xinyig donate a : tăng cống hiến bang .[/ltr]
[ltr]Lệnh thành tựu kill quái : xinyig monstercount 100000000 ( 1 trăm triệu nhé, làm 3 lần xong đánh 1c quái là đc thành tựu)http://45.119.87.4/account/index.phphttp://45.119.87.4/account/index.php[/ltr]

alpha01
alpha01
alpha01
alpha01
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

sv bán chuối rồi à các bác. Em load mãi cả buổi thế.

Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Quảy đi

Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

http://longmonchien.tk Vào Game 
https://www.facebook.com/Young.bee.going facebook

Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Não Cá Vàng
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

^_^ quẩy thơi

halkthien
halkthien
halkthien
halkthien
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

TK: sphong
Tên ingame: Phong

penono
penono
penono
penono
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Tk penono
......

abc1270
abc1270
abc1270
abc1270
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

dung lenh gm dc meo dau

1a2b3c
1a2b3c
1a2b3c
1a2b3c
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

check ib bac oi

quydaica1910
quydaica1910
quydaica1910
quydaica1910
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

【link:http://longmonchien.tk/UserCenter/Register.php?Sid=UzRcOVQ2DzIFaAc2】

quydaica1910
quydaica1910
quydaica1910
quydaica1910
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

link:http://longmonchien.tk/UserCenter/Register.php?Sid=UzRcOVQ2DzIFaAc2

quydaica1910
quydaica1910
quydaica1910
quydaica1910
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

http://longmonchien.tk/UserCenter/Register.php?Sid=UzRcOVQ2DzIFaAc2

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Facebook comment