-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

CHÍNH THỨC OPEN BETA ĐẠI THANH VÂN 3D

- Thời gian: 11h00 ngày 06-10-2017 kết thúc 23h59 ngày 16-10-2017
- Nội dung: Chính thức Open Beta Đại Thanh Vân 3D - Game 3D hạng TOP 2017
- Đăng ký tài khoản: http://id.daithanhvan.com
- Tải game: http://daithanhvan.com/bai-viet/huong-dan-tai-game-va-cai-dat-dai-thanh-van-3d
- Fanpage: http://www.facebook.com/daithanhvan3d​
- Group: http://www.facebook.com/groups/congdongdaithanhvan3d​
Ngày Open Beta sắp tới, Đại Thanh Vân 3D chính thức khoác lên mình một bộ áo mới. Với tất cả những tính năng đã hoàn thiện, kịch bản hoàn toàn mới, những lỗi gặp phải ở Alphatest đã không còn và tình trạng lag một số bạn gặp phải đã hết. 

ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

CHÍNH THỨC OPEN BETA ĐẠI THANH VÂN 3D

- Thời gian: 11h00 ngày 06-10-2017 kết thúc 23h59 ngày 16-10-2017
- Nội dung: Chính thức Open Beta Đại Thanh Vân 3D - Game 3D hạng TOP 2017
- Đăng ký tài khoản: http://id.daithanhvan.com
- Tải game: http://daithanhvan.com/bai-viet/huong-dan-tai-game-va-cai-dat-dai-thanh-van-3d
- Fanpage: http://www.facebook.com/daithanhvan3d​
- Group: http://www.facebook.com/groups/congdongdaithanhvan3d​
Ngày Open Beta sắp tới, Đại Thanh Vân 3D chính thức khoác lên mình một bộ áo mới. Với tất cả những tính năng đã hoàn thiện, kịch bản hoàn toàn mới, những lỗi gặp phải ở Alphatest đã không còn và tình trạng lag một số bạn gặp phải đã hết. 

ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

CHÍNH THỨC OPEN BETA ĐẠI THANH VÂN 3D

- Thời gian: 11h00 ngày 06-10-2017 kết thúc 23h59 ngày 16-10-2017
- Nội dung: Chính thức Open Beta Đại Thanh Vân 3D - Game 3D hạng TOP 2017
- Đăng ký tài khoản: http://id.daithanhvan.com
- Tải game: http://daithanhvan.com/bai-viet/huong-dan-tai-game-va-cai-dat-dai-thanh-van-3d
- Fanpage: http://www.facebook.com/daithanhvan3d​
- Group: http://www.facebook.com/groups/congdongdaithanhvan3d​
Ngày Open Beta sắp tới, Đại Thanh Vân 3D chính thức khoác lên mình một bộ áo mới. Với tất cả những tính năng đã hoàn thiện, kịch bản hoàn toàn mới, những lỗi gặp phải ở Alphatest đã không còn và tình trạng lag một số bạn gặp phải đã hết. 

ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

CHÍNH THỨC OPEN BETA ĐẠI THANH VÂN 3D

- Thời gian: 11h00 ngày 06-10-2017 kết thúc 23h59 ngày 16-10-2017
- Nội dung: Chính thức Open Beta Đại Thanh Vân 3D - Game 3D hạng TOP 2017
- Đăng ký tài khoản: http://id.daithanhvan.com
- Tải game: http://daithanhvan.com/bai-viet/huong-dan-tai-game-va-cai-dat-dai-thanh-van-3d
- Fanpage: http://www.facebook.com/daithanhvan3d​
- Group: http://www.facebook.com/groups/congdongdaithanhvan3d​
Ngày Open Beta sắp tới, Đại Thanh Vân 3D chính thức khoác lên mình một bộ áo mới. Với tất cả những tính năng đã hoàn thiện, kịch bản hoàn toàn mới, những lỗi gặp phải ở Alphatest đã không còn và tình trạng lag một số bạn gặp phải đã hết. 

ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

CHÍNH THỨC OPEN BETA ĐẠI THANH VÂN 3D

- Thời gian: 11h00 ngày 06-10-2017 kết thúc 23h59 ngày 16-10-2017
- Nội dung: Chính thức Open Beta Đại Thanh Vân 3D - Game 3D hạng TOP 2017
- Đăng ký tài khoản: http://id.daithanhvan.com
- Tải game: http://daithanhvan.com/bai-viet/huong-dan-tai-game-va-cai-dat-dai-thanh-van-3d
- Fanpage: http://www.facebook.com/daithanhvan3d​
- Group: http://www.facebook.com/groups/congdongdaithanhvan3d​
Ngày Open Beta sắp tới, Đại Thanh Vân 3D chính thức khoác lên mình một bộ áo mới. Với tất cả những tính năng đã hoàn thiện, kịch bản hoàn toàn mới, những lỗi gặp phải ở Alphatest đã không còn và tình trạng lag một số bạn gặp phải đã hết. 

ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

CHÍNH THỨC OPEN BETA ĐẠI THANH VÂN 3D

- Thời gian: 11h00 ngày 06-10-2017 kết thúc 23h59 ngày 16-10-2017
- Nội dung: Chính thức Open Beta Đại Thanh Vân 3D - Game 3D hạng TOP 2017
- Đăng ký tài khoản: http://id.daithanhvan.com
- Tải game: http://daithanhvan.com/bai-viet/huong-dan-tai-game-va-cai-dat-dai-thanh-van-3d
- Fanpage: http://www.facebook.com/daithanhvan3d​
- Group: http://www.facebook.com/groups/congdongdaithanhvan3d​
Ngày Open Beta sắp tới, Đại Thanh Vân 3D chính thức khoác lên mình một bộ áo mới. Với tất cả những tính năng đã hoàn thiện, kịch bản hoàn toàn mới, những lỗi gặp phải ở Alphatest đã không còn và tình trạng lag một số bạn gặp phải đã hết. 

ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

CHÍNH THỨC OPEN BETA ĐẠI THANH VÂN 3D

- Thời gian: 11h00 ngày 06-10-2017 kết thúc 23h59 ngày 16-10-2017
- Nội dung: Chính thức Open Beta Đại Thanh Vân 3D - Game 3D hạng TOP 2017
- Đăng ký tài khoản: http://id.daithanhvan.com
- Tải game: http://daithanhvan.com/bai-viet/huong-dan-tai-game-va-cai-dat-dai-thanh-van-3d
- Fanpage: http://www.facebook.com/daithanhvan3d​
- Group: http://www.facebook.com/groups/congdongdaithanhvan3d​
Ngày Open Beta sắp tới, Đại Thanh Vân 3D chính thức khoác lên mình một bộ áo mới. Với tất cả những tính năng đã hoàn thiện, kịch bản hoàn toàn mới, những lỗi gặp phải ở Alphatest đã không còn và tình trạng lag một số bạn gặp phải đã hết. 

thi3nt4n76
thi3nt4n76
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

up kiếm bạn chơi cùng

thi3nt4n76
thi3nt4n76
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

up kiếm bạn chơi cùng

thi3nt4n76
thi3nt4n76
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

up kiếm bạn chơi cùng


ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

CHÍNH THỨC OPEN BETA ĐẠI THANH VÂN 3D

- Thời gian: 11h00 ngày 06-10-2017 kết thúc 23h59 ngày 16-10-2017
- Nội dung: Chính thức Open Beta Đại Thanh Vân 3D - Game 3D hạng TOP 2017
- Đăng ký tài khoản: http://id.daithanhvan.com
- Tải game: http://daithanhvan.com/bai-viet/huong-dan-tai-game-va-cai-dat-dai-thanh-van-3d
- Fanpage: http://www.facebook.com/daithanhvan3d​
- Group: http://www.facebook.com/groups/congdongdaithanhvan3d​
Ngày Open Beta sắp tới, Đại Thanh Vân 3D chính thức khoác lên mình một bộ áo mới. Với tất cả những tính năng đã hoàn thiện, kịch bản hoàn toàn mới, những lỗi gặp phải ở Alphatest đã không còn và tình trạng lag một số bạn gặp phải đã hết. 

meangirl92
meangirl92
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

lỗi font chữ ingame fix sao ?

truongtt93
truongtt93
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

game hay :) mong dc ad phát cho 1 cái code riêng

meangirl92
meangirl92
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Đề nghị quảng cáo nhiêu hơn
game hay mà quảng cáo ít quá

ThemGai-Design
ThemGai-Design
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Sever Game Thủ
NGUYÊN BẢN WEBZEN - KHÔNG ỦY THÁC - KHÔNG WEBSHOPALPHATEST : Không Alpha
OPEN BETA: 9H NGÀY 19/10/2017
KHÁI QUÁT SERVER
- EXP: 40% DROP 40%
KHÔNG CÓ ĐỒ FULL
- Không Webshop, chỉ có cửa hàng tạp hóa.
- Không Ủy Thác & Reset Ủy Thác
- Fix các lỗi tồn đọng từ các Phiên bản trước.
- Cân bằng Dame các Class.

       
TRANG CHỦ: http://mumoi1.com
DIỄN ĐÀN: http://choigame.edu.vn
QUẢN LÝ: http://id.mumoi1.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/gamethu6
CỔNG GAME: http://gamethu6.com

       

       
QUÀ GIFTCODE
10b, 10 Chaos dành tặng cho các game thủ chia sẻ bài viết trên fb và tag 5 người bạn vào.
Rồi gửi link facebook của bạn tới hỗ trợ trên facebook của game, bạn sẽ nhận được giftcode.

       ĐUA TOP OPEN

TOP 10 NGƯỜI - SAU 5 NGÀY OPEN GAME: NHẬN GCOIN
TOP 10 NGƯỜI - SAU 10 NGÀY OPEN GAME: NHẬN WING 2 (Trắng)
TOP PHÚ HỘ 5 NGƯỜI SAU 10 NGÀY OPEN GAME: x2 SỐ TIỀN ĐÃ NẠP.       
GAME MU ONLINE SERVER GAME THỦ CHUẨN THEO WEBZEN, FPT

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Facebook comment