-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

kebactinhb

1icon 5 dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 12:33

kebactinhb
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

http://123.23.100.87/
lệnh gm xinyig
sever dang free all Ae test hơi lag thì thong cảm
bản free all nhé Ae thông cảm đôi chút
lệnh gm update
xinyig equip 1 1 (phái đao)
xinyig equip 2 1 (phái cung)
xinyig equip 3 1 (phái tiêu)
xinyig equip 4 1 (phái kiếm)
xinyig equip 701425 1 huân chương anh hùng
Lệnh lấy đồng: xinyig silver 999999999
Lệnh lấy item phiếu quà: xinyig item 120103 999
Lệnh lấy item đồng khóa: xinyig item 120020 999
Lệnh huân công: xinyig exploit 9999
Lệnh lên cấp : xinyig level 100 (Nên lên 100 thôi nha max là 150 nhưng ở cấp này thì bạn không có nv nào cả)
Lấy pet vàng : xinyig item 110005 a (a là số lượng. 1 thôi không cần nhiều)
Lệnh Kinh Nghiệm Pet: xinyig petexp 8999999999999999999 ( tối đa 19 số )
Ngộ tính pet: xinyig mergedlevel 10
Gia tướng cường hóa đan: xinyig item 100004 999
 
Lệnh chân khí : xinyig gas 10000
Lệnh tăng skill xinyig skill a b trong đó a là skill b là cấp
Đao: 1~9,37,38 Cung: 10~18,39,40 Hoàn: 19~27,41,42 Kiếm: 28~36,43,44
 
Lệnh xóa kho đồ : xinyig clearbag
 
Kinh mạch :
+Mạch xanh ( thứ nhất ) xinyig meridian 0 ( thay đổi số 0 cho tới 7 là full mạch 1 )
+Mạch vàng ( thứ hai ) xinyig meridian 8 ( Thay đổi từ số 8 cho tới số 15 là full mạch 2 )
 
Lệnh Trang Bị 70 Cam : (Trang 8x 9x 10xthì đổi số 8 9 10 cuối ID, Đồ VIP hơn thì thêm 1-6 vào trước ID)
+PháiThiên Long:xinyig equip 101407 1 ( thay đổi số đầu từ 101 cho tới 112 là đủ 1 set )
+Phái Thiên Sơn: xinyig equip 201407 1 ( thay đổi số đầu từ 201 cho tới 212 là đủ 1 set )
+Phái Tinh Túc : xinyig equip 301407 1 ( thay đổi số đầu từ 301 cho tới 312 là đủ 1 set )
+Phái Tiêu Dao : xinyig equip 401407 1 ( Thay đổi số đầu từ 401 cho tối 412 là đủ 1 set )
Lệnh thần binh: 701401, 701402, 701403, 701404
Lệnh Thành chủ lệnh: xinyig equip 60120x (x từ 1-4 tùy phái), Chí tôn lệnh: xinyig equip 60120x (x từ 5-8)
Lệnh ngoại trang : xinyig equip 501401 1 ( Thời trang minh chủ nam )
xinyig equip 501411 1 ( thời trang minh chủ nữ )
ID:502401:"Minh Chủ ( nam )"
ID:502411:"Minh Chủ ( nữ )"
 
Lệnh lấy đá khảm. Dưới đây là những viên đá max point. Cái nào mình không ghi lệnh tức là nó không có item đó trong server client thì có nên bạn nào thích thì add(tự tìm hiểu)
xinyig item 200160 999 Xích tử - Ngoại công +3k
xinyig item 200161 999 Xích tử - Nội công +3k
xinyig item 200162 999 Xích tử - Ngoại phòng +3k
xinyig item 200163 999 Xích tử - Nội phòng +3k
xinyig item 200164 999 Xích tử - Sinh mệnh +12k
xinyig item 20708 999 HQCP Ngoại bạo +750
xinyig item 20808 999 HQCP Nội bạo +750
xinyig item 20908 999 HQCP Mệnh trung (chính xác) +750
xinyig item 21008 999 HQCP Thiểm tỵ (né tránh) +750
Xích tử - Ngoại bạo +1500
Xích tử - Nội bạo +1500
Xích tử - Mệnh trung +1500
Xích tử - Thiểm tỵ +1500
 
Lệnh luyện thuộc tính cho vũ khí : Vd: xinyig item 140001 200 ( thiên công phổ )
ID:140001:"Thiên công phổ"
ID:140002:"Hổ gầm phổ"
ID:140003:"Huyết chiến phổ"
ID:140004:"Địa sát phổ"
ID:140005:"Thiên Sát phổ"
ID:140006:"Tu La phổ"
ID:140007:"Võ thần phổ"
ID:140008:"Thanh Đồng quặng mỏ"
ID:140009:"Tím đồng quặng mỏ"
ID:140010:"Vàng đồng quặng mỏ"
ID:140011:"Trắng đồng quặng mỏ"
ID:140012:"Hắc thiết quặng mỏ"
ID:140013:"Tinh quặng sắt"
ID:140014:"Huyền thiết quặng mỏ"
 
Lệnh thú cưỡi : xinyig item 120011 1
ID:120011:"Đạp tuyết vô ngân tiến hóa đan"
ID:120012:"Âm u cuồng lang tiến hóa đan"
ID:120013:"Truy phong vân báo tiến hóa đan"
ID:120014:"Thiết giáp nộ hổ tiến hóa đan"
ID:120015:"Hoàng kim sư Vương tiến hóa đan"
ID:120016:"Vọng nguyệt bò tót tiến hóa đan"
ID:120017:"Thị huyết bạo hùng tiến hóa đan"
ID:120018:"Thanh ngọc kỳ lân tiến hóa đan"
ID:120019:"Lửa cháy kỳ lân tiến hóa đan"
 
Lệnh kĩ năng : xinyig item 40101 1 (1-11)
ID:40101:"《 chính dương đao 》"
ID:40102:"《 nộ thiên nhận 》"
ID:40103:"《 Thiên Cương trảm 》"
ID:40104:"《 quán nhật hướng tông 》"
ID:40105:"《 chính khí quyết 》"
ID:40106:"《 trung trùng đao 》"
ID:40107:"《 mãnh hổ thức 》"
ID:40108:"《 ngưng huyết quyết 》"
ID:40109:"《 kim cương pháp 》"
ID:40201:"《 băng ngưng tiễn 》"
ID:40202:"《 trụy tinh 》"
ID:40203:"《 tan ra tuyết tiễn 》"
ID:40204:"《 hàn Mai nộ phóng ra 》"
ID:40205:"《 thải băng thuật 》"
ID:40206:"《 băng tuyệt bạo 》"
ID:40207:"《 Bàn Nhược thiện 》"
ID:40208:"《 hóa huyết điển 》"
ID:40209:"《 tụ thần ấn 》"
ID:40301:"《 lam sa hoàn 》"
ID:40302:"《 cổ gió trận 》"
ID:40303:"《 hủ thi gió 》"
ID:40304:"《 huyền minh thần chưởng 》"
ID:40305:"《 côn tốp quyết 》"
ID:40306:"《 kịch độc hoàn kích 》"
ID:40307:"《 vạn độc kinh 》"
ID:40308:"《 thần theo quyết 》"
ID:40309:"《 sai hoa ấn 》"
ID:40401:"《 tia chớp kiếm 》"
ID:40402:"《 Tru Tiên Trận 》"
ID:40403:"《 rơi lôi kiếm 》"
ID:40404:"《 Vạn Kiếm Quy Tông 》"
ID:40405:"《 Hỗn Nguyên công 》"
ID:40406:"《 Đạn Chỉ Thần Công 》"
ID:40407:"《 Thái Cực điển 》"
ID:40408:"《 Cửu Hoa quyết 》"
ID:40409:"《 du long thức 》"
 
Huyết chiến phổ: 140003
Dịch cân bí tịch: 144006
Thuần Dương Cương Khí: 42003
Trích cân đấu thế: 42002
Kim Trung Tráo: 42004
Đại lực kim cương(cang): 42001
Phong Kinh Tỏa Mạch: 43004
 
Trấn tinh phù: 32001
Bách niên huyền thiết: 32010
Thiên niên huyền thiết: 32011
Vạn niên huyền thiết: 32012
 
Bách luyện chuy: 32020
Thiên niên chuy: 32021
Vạn niên chuy: 32022
 
Thần chú vương đỉnh: 32023
Thần vương mộc: 32024
Thần chú cường hóa bảo hộ phù: 32025
Sử thi thần chú đỉnh: 32026
Chí tôn thần chú đỉnh: 32027
Nghịch thiên thần chú đỉnh: 32028
Không lượng thần chú đỉnh: 32029
 
Vô địch kinh nghiệm đan+5.000.000 EXP:10021
 
Lệnh dành cho bang a là số lượng )
+xinyig allianceSilver a : thêm đồng cho bang .
xinyig allianceToken a : thêm giang hồ làm cho bang
xinyig donate a : tăng cống hiến bang .
Lệnh thành tựu kill quái : xinyig monstercount 100000000 ( 1 trăm triệu nhé, làm 3 lần xong đánh 1c quái là đc thành tựu)
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (2 votes)

hgtbfhaa

2icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 12:44

hgtbfhaa
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

lệnh GM đâu

tuankthp92

3icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 13:12

tuankthp92
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 3

Thành Viên Cấp 3

ko vào đc game

nhoxlove11

4icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 14:27

nhoxlove11
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

lệnh gm có xài đc đâu

kebactinhb

5icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 15:05

kebactinhb
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

đã vào bình thường và lệnh gm đã ok hết nhé

anhtangl

6icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 15:25

anhtangl
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

viết lệnh như thế nào vậy

chabiet51

7icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 15:31

chabiet51
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

vào game đc chưa vậy?

anhtangl

8icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 15:36

anhtangl
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

hướng dẫn viết lệnh luôn đi thớt

chabiet51

9icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 15:43

chabiet51
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

ko zo đc game kìa

phonghp2009

10icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 15:44

phonghp2009
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Méo vào dc

chabiet51

11icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 15:46

chabiet51
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

chịu rồi

kebactinhb

12icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 15:56

kebactinhb
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

lệnh gm cho Ae, tầm 10p nửa mình bảo trì fix lỗi cái thương thành là sẽ mở lại nhé
xinyig equip 1 1 (phái đao)
xinyig equip 2 1 (phái cung)
xinyig equip 3 1 (phái tiêu)
xinyig equip 4 1 (phái kiếm)
xinyig equip 701425 1 huân chương anh hùng
Lệnh lấy đồng: xinyig silver 999999999
Lệnh lấy item phiếu quà: xinyig item 120103 999
Lệnh lấy item đồng khóa: xinyig item 120020 999
Lệnh huân công: xinyig exploit 9999
Lệnh lên cấp : xinyig level 100 (Nên lên 100 thôi nha max là 150 nhưng ở cấp này thì bạn không có nv nào cả)
Lấy pet vàng : xinyig item 110005 a (a là số lượng. 1 thôi không cần nhiều)
Lệnh Kinh Nghiệm Pet: xinyig petexp 8999999999999999999 ( tối đa 19 số )
Ngộ tính pet: xinyig mergedlevel 10
Gia tướng cường hóa đan: xinyig item 100004 999
 
Lệnh chân khí : xinyig gas 10000
Lệnh tăng skill xinyig skill a b trong đó a là skill b là cấp
Đao: 1~9,37,38 Cung: 10~18,39,40 Hoàn: 19~27,41,42 Kiếm: 28~36,43,44
 
Lệnh xóa kho đồ : xinyig clearbag
 
Kinh mạch :
+Mạch xanh ( thứ nhất ) xinyig meridian 0 ( thay đổi số 0 cho tới 7 là full mạch 1 )
+Mạch vàng ( thứ hai ) xinyig meridian 8 ( Thay đổi từ số 8 cho tới số 15 là full mạch 2 )
 
Lệnh Trang Bị 70 Cam : (Trang 8x 9x 10xthì đổi số 8 9 10 cuối ID, Đồ VIP hơn thì thêm 1-6 vào trước ID)
+PháiThiên Long:xinyig equip 101407 1 ( thay đổi số đầu từ 101 cho tới 112 là đủ 1 set )
+Phái Thiên Sơn: xinyig equip 201407 1 ( thay đổi số đầu từ 201 cho tới 212 là đủ 1 set )
+Phái Tinh Túc : xinyig equip 301407 1 ( thay đổi số đầu từ 301 cho tới 312 là đủ 1 set )
+Phái Tiêu Dao : xinyig equip 401407 1 ( Thay đổi số đầu từ 401 cho tối 412 là đủ 1 set )
Lệnh thần binh: 701401, 701402, 701403, 701404
Lệnh Thành chủ lệnh: xinyig equip 60120x (x từ 1-4 tùy phái), Chí tôn lệnh: xinyig equip 60120x (x từ 5-8)
Lệnh ngoại trang : xinyig equip 501401 1 ( Thời trang minh chủ nam )
xinyig equip 501411 1 ( thời trang minh chủ nữ )
ID:502401:"Minh Chủ ( nam )"
ID:502411:"Minh Chủ ( nữ )"
 
Lệnh lấy đá khảm. Dưới đây là những viên đá max point. Cái nào mình không ghi lệnh tức là nó không có item đó trong server client thì có nên bạn nào thích thì add(tự tìm hiểu)
xinyig item 200160 999 Xích tử - Ngoại công +3k
xinyig item 200161 999 Xích tử - Nội công +3k
xinyig item 200162 999 Xích tử - Ngoại phòng +3k
xinyig item 200163 999 Xích tử - Nội phòng +3k
xinyig item 200164 999 Xích tử - Sinh mệnh +12k
xinyig item 20708 999 HQCP Ngoại bạo +750
xinyig item 20808 999 HQCP Nội bạo +750
xinyig item 20908 999 HQCP Mệnh trung (chính xác) +750
xinyig item 21008 999 HQCP Thiểm tỵ (né tránh) +750
Xích tử - Ngoại bạo +1500
Xích tử - Nội bạo +1500
Xích tử - Mệnh trung +1500
Xích tử - Thiểm tỵ +1500
 
Lệnh luyện thuộc tính cho vũ khí : Vd: xinyig item 140001 200 ( thiên công phổ )
ID:140001:"Thiên công phổ"
ID:140002:"Hổ gầm phổ"
ID:140003:"Huyết chiến phổ"
ID:140004:"Địa sát phổ"
ID:140005:"Thiên Sát phổ"
ID:140006:"Tu La phổ"
ID:140007:"Võ thần phổ"
ID:140008:"Thanh Đồng quặng mỏ"
ID:140009:"Tím đồng quặng mỏ"
ID:140010:"Vàng đồng quặng mỏ"
ID:140011:"Trắng đồng quặng mỏ"
ID:140012:"Hắc thiết quặng mỏ"
ID:140013:"Tinh quặng sắt"
ID:140014:"Huyền thiết quặng mỏ"
 
Lệnh thú cưỡi : xinyig item 120011 1
ID:120011:"Đạp tuyết vô ngân tiến hóa đan"
ID:120012:"Âm u cuồng lang tiến hóa đan"
ID:120013:"Truy phong vân báo tiến hóa đan"
ID:120014:"Thiết giáp nộ hổ tiến hóa đan"
ID:120015:"Hoàng kim sư Vương tiến hóa đan"
ID:120016:"Vọng nguyệt bò tót tiến hóa đan"
ID:120017:"Thị huyết bạo hùng tiến hóa đan"
ID:120018:"Thanh ngọc kỳ lân tiến hóa đan"
ID:120019:"Lửa cháy kỳ lân tiến hóa đan"
 
Lệnh kĩ năng : xinyig item 40101 1 (1-11)
ID:40101:"《 chính dương đao 》"
ID:40102:"《 nộ thiên nhận 》"
ID:40103:"《 Thiên Cương trảm 》"
ID:40104:"《 quán nhật hướng tông 》"
ID:40105:"《 chính khí quyết 》"
ID:40106:"《 trung trùng đao 》"
ID:40107:"《 mãnh hổ thức 》"
ID:40108:"《 ngưng huyết quyết 》"
ID:40109:"《 kim cương pháp 》"
ID:40201:"《 băng ngưng tiễn 》"
ID:40202:"《 trụy tinh 》"
ID:40203:"《 tan ra tuyết tiễn 》"
ID:40204:"《 hàn Mai nộ phóng ra 》"
ID:40205:"《 thải băng thuật 》"
ID:40206:"《 băng tuyệt bạo 》"
ID:40207:"《 Bàn Nhược thiện 》"
ID:40208:"《 hóa huyết điển 》"
ID:40209:"《 tụ thần ấn 》"
ID:40301:"《 lam sa hoàn 》"
ID:40302:"《 cổ gió trận 》"
ID:40303:"《 hủ thi gió 》"
ID:40304:"《 huyền minh thần chưởng 》"
ID:40305:"《 côn tốp quyết 》"
ID:40306:"《 kịch độc hoàn kích 》"
ID:40307:"《 vạn độc kinh 》"
ID:40308:"《 thần theo quyết 》"
ID:40309:"《 sai hoa ấn 》"
ID:40401:"《 tia chớp kiếm 》"
ID:40402:"《 Tru Tiên Trận 》"
ID:40403:"《 rơi lôi kiếm 》"
ID:40404:"《 Vạn Kiếm Quy Tông 》"
ID:40405:"《 Hỗn Nguyên công 》"
ID:40406:"《 Đạn Chỉ Thần Công 》"
ID:40407:"《 Thái Cực điển 》"
ID:40408:"《 Cửu Hoa quyết 》"
ID:40409:"《 du long thức 》"
 
Huyết chiến phổ: 140003
Dịch cân bí tịch: 144006
Thuần Dương Cương Khí: 42003
Trích cân đấu thế: 42002
Kim Trung Tráo: 42004
Đại lực kim cương(cang): 42001
Phong Kinh Tỏa Mạch: 43004
 
Trấn tinh phù: 32001
Bách niên huyền thiết: 32010
Thiên niên huyền thiết: 32011
Vạn niên huyền thiết: 32012
 
Bách luyện chuy: 32020
Thiên niên chuy: 32021
Vạn niên chuy: 32022
 
Thần chú vương đỉnh: 32023
Thần vương mộc: 32024
Thần chú cường hóa bảo hộ phù: 32025
Sử thi thần chú đỉnh: 32026
Chí tôn thần chú đỉnh: 32027
Nghịch thiên thần chú đỉnh: 32028
Không lượng thần chú đỉnh: 32029
 
Vô địch kinh nghiệm đan+5.000.000 EXP:10021
 
Lệnh dành cho bang a là số lượng )
+xinyig allianceSilver a : thêm đồng cho bang .
xinyig allianceToken a : thêm giang hồ làm cho bang
xinyig donate a : tăng cống hiến bang .

Lệnh thành tựu kill quái : xinyig monstercount 100000000 ( 1 trăm triệu nhé, làm 3 lần xong đánh 1c quái là đc thành tựu)

chabiet51

13icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 16:01

chabiet51
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

chờ test mãi -_-

diemphuc.97

14icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 16:53

diemphuc.97
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Để cày quốc hay hơn là để free

kebactinhb

15icon 5 Re: dkvs 2 free all 100% on 14/6/2017, 16:55

kebactinhb
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Sever đang test tìm lỗi. Khi fix hoang thiện sẽ cày cuốc vui vẻ cho ae. Và cam kết không ảo hóa. Hay thọt level mọi thứ đều căn bằng

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Facebook comment