-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

binvina
binvina
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

_______________SƠN HÀ XÃ TẮC . ORG_______________
 Khai Mở Server mới S2 : BẠCH KIM 

[b] Server phát triển theo hướng hoàn toàn mới : Lunix – giới hạn 3acc/pc – Auto VLBS !!![/b]
[b][b] Hệ thống Skill : 9x -12x – 15x Chuẩn VNG[/b][/b]
[b][b][b] Phiên bản SHXT Xanh – Tím – HKMP – BẠCH KIM – Thiên Tứ [/b][/b][/b]
[b][b][b][b] Ngựa 8x – Phi Vân – Bôn Tiêu – Phiên Vũ !!![/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b] Trang bị : MẶT NẠ - PHI PHONG[/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b]_______________[b]THÔNG TIN SERVER[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b]_______________[b]THÔNG TIN SERVER
_______________
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


[b][b][b][b][b][b][b] Trang chủ : http://sonhaxatac.org/[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b] Tài khoản : http://taikhoan.sonhaxatac.org/[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b] Tải game : http://sonhaxatac.org/2016/06/12/download/[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b] Fanpage : http://www.facebook.com/Page-VLTK-S...%A0-X%C3%A…/[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b]hoặc[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b]http://www.facebook.com/liem.kari.9[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b]*********************************************[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b]_______________THÔNG TIN SERVER[b]_______________[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b] SERVER mới S2 : BẠCH KIM[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b] [b] Thời gian Alphatest :[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Bắt đầu : 14h00’ ngày 12/9/2016[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Kết thúc : 15h00' ngày 15/9/2016[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b] Thời gian Open Đua Top :[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Bắt đầu : 18h00’ ngày 15/9/2016[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Kết thúc : 22h ngày 16/9/2016[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]____________ PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]____________ [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b](y) Top 1 : Phiên Vũ + Nhạc Vương Kiếm Lễ Bao + Rương hkmp + Chìa khoá vạn năng + 500xu !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b](y) Top 2 : Phiên Vũ + Nhạc Vương Kiếm Lễ Bao + Rương hkmp + Chìa khoá vạn năng + 300xu !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b](y) Top 3 : Phiên Vũ + Nhạc Vương Kiếm Lễ Bao + Rương hkmp + Chìa khoá vạn năng + 100xu !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b](y) Top 4 -> 10 : Phiên Vũ + 100xu !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]_______________ HỖ TRỢ TÂN THỦ _______________[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b] Người chơi khi tham gia game sẽ nhận được những vật phẩm hỗ trợ từ NPC Hỗ trợ tân thủ những vật phẩm sau:[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]➕ Nhận cấp độ 90[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]➕ Nhận 1 thần hành phù (hsd vĩnh viễn)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]➕ Nhận 1 Thổ địa phù (hsd vĩnh viễn)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]➕ Nhận Túi Máu Hỗ Trợ (ngũ hoa lộ hoàn) đến level 150[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]➕ Maxx tài lãnh đạo[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]➕ 200 danh vọng[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]➕ MAX SKIL 90 (20 CẤP)[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b] Phần thưởng theo cấp đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho gamer trải nghiệm.[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]_______________ NHẬN THƯỞNG THEO LV _______________[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]� Lv 90 : Sét Kim Phong[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]� Lv 110 : Sét Định Quốc + 5 vạn[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]� Lv 130 : Sét Hồng Ảnh ( Random ) + 5 TTL đặc biệt[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]� Lv 150 : BK 150 + 5 TTL + 1 TTK + 1 VLMT[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]*** EXP ***: Lên cấp 150 nhanh –> Sau đó cho chậm dần !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]_______________ TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA SERVER ____________[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* VIÊM ĐẾ *********[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Nhận được rất nhiều Exp và vật phẩm quý hiếm từ boss !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* TỐNG KIM *********[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Bên thắng nhận đc 1 tỷ Exp[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Bên thua nhận 500tr Exp[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* VƯỢT ẢI *********[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Qua ải nhận thêm 100tr exp[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Kết thúc ải cuối nhận 1 tỷ exp[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]***Lưu ý*** : Trong đội nếu có thành viên bị chết giữa ải có thể cả đội sẽ ko nhận đc exp và sẽ bị lưu lại bản đồ VA !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* PHONG LĂNG ĐỘ *********[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Exp đánh quái 300kExp /1con[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Boss thủy tặc 100trExp /1con và rớt vật phẩm quý hiếm !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* Boss HKMP *********[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Boss tiểu : Tổ đội nhận mỗi ng 300tr exp – Rớt vật phẩm cực kỳ giá trị !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Boss Đại : 500tr exp + Rớt vật phẩm cực kỳ giá trị !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* Boss Sát Thủ *********[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]- Exp + Rớt vật phẩm quý hiếm !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* Công Thành Chiến : Thất thành đại chiến !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* Liên Đấu – Danh Hiệu – Vòng Sáng ( Chuẩn VNG )[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]********* EVENT : Update những sự kiện lớn !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]
[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]......Còn rất nhiều các tính năng - hoạt động đang chờ đón các bạn !!![/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]************************************************** ******[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b]1 SỐ HÌNH ẢNH CỦA S1 Server SƠN HÀ [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


[b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment