-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

quangcaojxpr
quangcaojxpr
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Trang Chủ:http://chivuong.net
Facebook:http://www.facebook.com/C%C3%B4%CC%A3ng-%C4%90%C3%B4%CC%80ng-1099123513506198/


Thời gian Thử Nghiệm: 13h00 ngày 30/08/2016
Thời gian Khai Mở: 13h00 ngày 31/08/2016

Máy Chủ Cày Xu Miễn Phí,Không Đua Top

Hỗ trợ tân thủ:

   * Lv 130
    * 10 Lệnh bài tử mãng
    * Ngựa chiếu dạ ngọc sư tử
    * Thần hành phù
    * Thổ địa phù vô hạn
    * Túi máu pk
    * Túi máu train
    * Tiên thảo lộ
    * Minh Phượng Lễ Hôp
    * Phi Phong 6
    * Nhận max kỹ năng 90+120+150+180


Nhận thưởng mốc cấp độ:
   * Mốc lv 135 : 5 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 140 : 5 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 145 : 5 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 150 : 10 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 155 : 20 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 160 : 30 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 165 : 40 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 170 : 50 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 175 : 50 vạn + Kim Ô Lệnh
    * Mốc lv 180 : 50 vạn + Kim Ô Lệnh


Nhận thưởng mốc Trùng Sinh:
  * Mốc trùng sinh 1 lv 150 : 200 Hộ Mạch Đơn + 2 Bạch Hổ Lệnh + Danh hiệu vòng sáng
   * Mốc trùng sinh 2 lv 150 : 400 Hộ Mạch Đơn + 2 Bạch Hổ Lệnh + Danh hiệu vòng sáng
   * Mốc trùng sinh 3 lv 150 : 600 Hộ Mạch Đơn + 1 Xích Lân Lệnh + Danh hiệu vòng sáng
   * Mốc trùng sinh 4 lv 150 : 800 Hộ Mạch Đơn + 1 Xích Lân Lệnh + Danh hiệu vòng sáng
   * Mốc trùng sinh 5 lv 150 : 1.000 Hộ Mạch Đơn + 2 Xích Lân Lệnh + Danh hiệu vòng sáng


Tín năng:
* Tống Kim
* Liên Đấu
* Dã Tẩu
* Vượt Ải
* Tín Sứ
* Phong Lăng Độ
* Boss sát thủ
* Boss Hoàng Kim
* Kiếm Gia
* Viêm Đế
* Vận Tiêu
* Bày bán
* Rao vật phẩm kênh chát
* Bang Hội
* Khu vực bang hội
* Công thành chiến
* Thiên tử
* Các giải đấu
* Trùng sinh
* Chuyển phái
* Đổi tên nhân vật
* Đổi giới tính
* Danh hiệu vòng sáng
* Nâng cấp Phi Phong,Ngũ Hành Ấn,Trang sức
* Nâng cấp thú cưỡi

Kính mong game thủ gần xa trãi nghiệm.

quangcaojxpr
quangcaojxpr
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Trang Chủ:http://chivuong.net
Facebook:http://www.facebook.com/C%C3%B4%CC%A3ng-%C4%90%C3%B4%CC%80ng-1099123513506198/


Thời gian Thử Nghiệm: 13h00 ngày 30/08/2016
Thời gian Khai Mở: 13h00 ngày 31/08/2016

Máy Chủ Cày Xu Miễn Phí,Không Đua Top

Hỗ trợ tân thủ:

   * Lv 130
    * 10 Lệnh bài tử mãng
    * Ngựa chiếu dạ ngọc sư tử
    * Thần hành phù
    * Thổ địa phù vô hạn
    * Túi máu pk
    * Túi máu train
    * Tiên thảo lộ
    * Minh Phượng Lễ Hôp
    * Phi Phong 6
    * Nhận max kỹ năng 90+120+150+180

quangcaojxpr
quangcaojxpr
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Nhận thưởng mốc cấp độ:
* Mốc lv 135 : 5 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 140 : 5 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 145 : 5 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 150 : 10 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 155 : 20 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 160 : 30 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 165 : 40 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 170 : 50 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 175 : 50 vạn + Kim Ô Lệnh
* Mốc lv 180 : 50 vạn + Kim Ô Lệnh

quangcaojxpr
quangcaojxpr
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Nhận thưởng mốc Trùng Sinh:
* Mốc trùng sinh 1 lv 150 : 200 Hộ Mạch Đơn + 2 Bạch Hổ Lệnh + Danh hiệu vòng sáng
* Mốc trùng sinh 2 lv 150 : 400 Hộ Mạch Đơn + 2 Bạch Hổ Lệnh + Danh hiệu vòng sáng
* Mốc trùng sinh 3 lv 150 : 600 Hộ Mạch Đơn + 1 Xích Lân Lệnh + Danh hiệu vòng sáng
* Mốc trùng sinh 4 lv 150 : 800 Hộ Mạch Đơn + 1 Xích Lân Lệnh + Danh hiệu vòng sáng
* Mốc trùng sinh 5 lv 150 : 1.000 Hộ Mạch Đơn + 2 Xích Lân Lệnh + Danh hiệu vòng sáng

quangcaojxpr
quangcaojxpr
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Hỗ trợ tân thủ:

* Lv 130
* 10 Lệnh bài tử mãng
* Ngựa chiếu dạ ngọc sư tử
* Thần hành phù
* Thổ địa phù vô hạn
* Túi máu pk
* Túi máu train
* Tiên thảo lộ
* Minh Phượng Lễ Hôp
* Phi Phong 6
* Nhận max kỹ năng 90+120+150+180

quangcaojxpr
quangcaojxpr
avatar
avatar
Danh hiệuThành viên mới

Thành viên mới

Trang Chủ:http://chivuong.net
Facebook:http://www.facebook.com/C%C3%B4%CC%...9123513506198/


Thời gian Thử Nghiệm: 13h00 ngày 30/08/2016
Thời gian Khai Mở: 13h00 ngày 31/08/2016

Máy Chủ Cày Xu Miễn Phí,Không Đua Top

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment