-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016d

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016d

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016d

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016d

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082


- Thời gian test : 16:00 Thứ 4 ngày 06/07/2016

- Thời gian kết thúc test : 23h59′ ngày 09/07/2016- Thời gian Open chính thức và đua top : 10:00 Sáng Chủ Nhật ngày 10/07/2016

- Thời Gian kết thúc đua top : 16:00 Thứ 2 ngày 11/07/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

- Phiên Bản Công Thành Chiến -
- Giới Hạn 1 PC/4 Acc -
- Trang chủ : http://volamtruyenky.top/
- Tải Game : http://volamtruyenky.top/cam-nang/huong-dan-tai-game.html
- Đăng Ký : http://id.volamtruyenky.top/
- Fanpage : http://www.facebook.com/VLTK1-1561380280823082

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 2 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Facebook comment