-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

memvoicam1
memvoicam1
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

I/: Thông Tin Máy Chủ
Chính Thức ALPHATEST Vào Lúc: 10:00 1/7/2016
Chính Thức CLOSEBETA Vào Lúc: 23:00 2/7/2016
Chính Thức OPENBETA Vào Lúc: 10:00 3/7/2016
Trang Chủ : http://V4Game.com/
Đăng Nhập:http://V4Game.com:88/tai-khoan
Đăng Ký : :http://V4Game.com:88/tai-khoan/

Yahoo Hổ Trợ : thienac_vosong@yahoo.com

II/:Thông Tin Tính Năng Của Game

– Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 và 150 và 180 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
– Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
– Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
– Tống Kim chuẩn VNG 100% .
– Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
– Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
– Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
– Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
– Công Thành Chiến theo thể thức “Thất Thành Đại Chiến” chuẩn VNG 100% .
– Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
– Chức năng Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng:


memvoicam1
memvoicam1
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

I/: Thông Tin Máy Chủ
Chính Thức ALPHATEST Vào Lúc: 10:00 1/7/2016
Chính Thức CLOSEBETA Vào Lúc: 23:00 2/7/2016
Chính Thức OPENBETA Vào Lúc: 10:00 3/7/2016
Trang Chủ : http://V4Game.com/
Đăng Nhập:http://V4Game.com:88/tai-khoan
Đăng Ký : :http://V4Game.com:88/tai-khoan/
Yahoo Hổ Trợ : thienac_vosong@yahoo.com

memvoicam1
memvoicam1
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

I/: Thông Tin Máy Chủ
Chính Thức ALPHATEST Vào Lúc: 10:00 1/7/2016
Chính Thức CLOSEBETA Vào Lúc: 23:00 2/7/2016
Chính Thức OPENBETA Vào Lúc: 10:00 3/7/2016
Trang Chủ : http://V4Game.com/
Đăng Nhập:http://V4Game.com:88/tai-khoan
Đăng Ký : :http://V4Game.com:88/tai-khoan/
Yahoo Hổ Trợ : thienac_vosong@yahoo.com

memvoicam1
memvoicam1
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

II/:Thông Tin Tính Năng Của Game
- Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Thương Lang, Huyền Viên, Tử Mãng, Kim Ô, Bạch Hổ, Xích Lân, Minh Phượng, Đằng Long
– Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 và 150 và 180 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
– Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
– Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
– Tống Kim chuẩn VNG 100% .
– Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
– Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
– Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
– Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
– Công Thành Chiến theo thể thức “Thất Thành Đại Chiến” chuẩn VNG 100% .
– Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
– Chức năng Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng:

memvoicam1
memvoicam1
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 4

Thành Viên Cấp 4

II/:Thông Tin Tính Năng Của Game

– Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 và 150 và 180 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ.
– Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
– Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
– Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
– Tống Kim chuẩn VNG 100% .
– Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
– Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
– Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
– Boss Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
– Công Thành Chiến theo thể thức “Thất Thành Đại Chiến” chuẩn VNG 100% .
– Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
– Chức năng Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng:

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment