-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới

Đang cập nhật

Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

hanhnguyentuminh
hanhnguyentuminh
hanhnguyentuminh
hanhnguyentuminh
Danh hiệuThành Viên Cấp 1

Thành Viên Cấp 1

Tìm sắm một chiếc sim có thể mang lại cho bạn sinh năm 2001 vận may thành đạt , không cần quá khó khăn. Sim phong thủy chính là loài sim rất có thể chứa đựng đến cho bạn Những điều đấy . dù vậy không cần phải sim phong thủy gì cũng hợp với người sinh năm 2001. Sim phong thủy 0985.079.910 liệu có hợp với mọi người sinh năm 2001? đáp án sẽ được bí mật ở dưới đây nhé.


Mời mọi người xem thêm tại: ý nghĩa số điện thoại

Sim này khá đẹp cùng lúc hợp với mọi người sinh năm 2001, mọi người hoàn toàn có thể mua sim này rất tốt nhé. Ngoài ra còn có 1 số sim phong thủy khác mọi người rất có thể xem qua như sau:


[table ***="BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none"] [tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]SỐ
THUÊ BAO
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]GIÁ
BÁN
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]coi
BÓI SIM
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]NGŨ
HÀNH SIM
[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.145.708[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.078.615[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.209.745[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.143.315[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0911.66.83.88[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
10,800,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.198.142[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0978.774.908[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0969.756.835[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0976.19.1368[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
13,800,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0916.7970.38[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
2
,980,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.519.075[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0919.463.378[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
3,900,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.875.465[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0978.014.542[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.875.142[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]01298925868[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,250,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0971.396.582[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0979.328.857[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0915.568.178[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
4,800,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0868.981.729[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,380,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0868.945.765[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,280,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0967.845.612[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.096.435[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0978.022.831[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0868.948.915[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,280,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0978.051.765[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]01275.886.786[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0969.783.592[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0975.398.142[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
9.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0962.841.785[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0965.864.318[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
một
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.178.342[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
xem
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
[tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]0968.902.365[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
1
,180,000
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]
coi
bói
[/td]
[td ***="vertical-align: top; padding: 7px;"]Ngũ
hành Thổ Điểm
8.75/10[/td]
[/tr]
***


xem bói biển số xe theo phong thủy


bạn
mới mua xe hoặc đang có nhu cầu đổi biển số xe hãy chọn cho mình 1 biển số xe đẹp, hợp phong thủy để mang lại cho người nhiều vận may nhé. Để chọn biển số xe đẹp, thì người cần phải biết xem bói biển số xe
,
Ví dụ như:


[table ***="BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none"] [tr ***="HEIGHT: 0px"][td ***="border-width: 0px; vertical-align: top; padding: 0px;"]- Xe phải coi : zip
- Biển số: 29A23999
- màu sắc sắc xe: Trắng, xám, bạc , ghi
- Năm sinh thân chủ: 2001[/td]
[/tr]
***

- màu sắc nhan sắc của xe theo ngũ hành:

cái xe zip này có màu sở hữu nhóm Trắng, xám, tồi tệ , ghi là của hành Kim. Ngũ hành của thân chủ là Kim vậy nên không sinh không khắc.

- Ngũ hành của biển số, số máy, số khung, tên xe:

Biển số xe: 29A23999, quy ra ngũ hành là hành Hoả. Hoả tương khắc với Kim, không tốt.

Tên xe: zip, quy ra ngũ hành là hành Thuỷ. Thuỷ tương sinh với Kim, rất tốt.

1 số công cụ coi bói điểm mạnh khác bạn không vậy nên cho qua :

>>>>>xem boi tinh yeu

>>>>>bói tên ngày tháng năm sinh


xem bói số điện thoại 0985.079.910 theo phong thủy


Số cần phải coi : 0985079910

Thân chủ: sinh 2001

Theo xem mệnh
:  sinh 2001 có mạng Bạch Lạp Kim (chân đèn bằng vàng), xương con cọp, khắc Phúc
Ðăng Hoả


Ngũ
hành của dãy số: Thủy


Ngũ
hành của dãy số không sinh không khắc với thân chủ, đồng ý được.


Dãy
số Có 4 số mang vận âm, chiếm 40 % ,Có 6 số chứa đựng vận dương, chiếm 60
%.


đội
ngũ số chứa vận âm dương phù hợp tỉ lệ cân bằng, rất tốt.


Tổng
số nút của dãy số: 8 - Số nước cao, dãy số đẹp.


Dãy
số có chứa thần linh tài lớn (79), rất tốt.


…..

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment