-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6


Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái Xếp Hạng ? Chuẩn 99% - Giới Hạn 1 PC/4 Acc .
Giới Hạn 3 acc/pc

 

Trang chủ : Link
Tải Game : Link

Fanpage : Link[/COLOR]
 
1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

Tên máy chủ : Kỳ Hiệp
TrấnThời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016

Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
[SIZE=4][URL="http://tanduyenkyhiep.net/"]Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 

19/06/2016

[b]Thông tin tính năng chính của Server :

- Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Thương Lang, Huyền Viên, Tử Mãng, Kim 

Ô, Bạch Hổ.
- Hệ thống Skills chuẩn 100% Vinagame . Skills 9x và 120 và 150 cực chuẩn, hỗ trợ nhau đầy đủ. 5 đọc nhảy dame sâu vô hình không còn bá 

đạo .
- Hệ thống rao đồ kênh Chat chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống ngồi bán hàng chuẩn VNG 100% .
- Hệ thống Bang Hội chuẩn VNG 100%
- Hệ thống nhiệm vụ chuẩn VNG 100% (Dã Tẩu , Môn Phái , Thế Giới , Sát Thủ ) .
- Tống Kim Sơ - Trung - Cao chuẩn VNG 100% .
- Vượt Ải chuẩn VNG 100% .
- Liên Đấu chuẩn VNG 100% .
- Hái Quả Huy Hoàng chuẩn VNG 100% .
- Đại Hoàng Kim chuẩn VNG 100% .
- Công Thành Chiến theo thể thức "Thất Thành Đại Chiến" chuẩn VNG 100% .
- Lôi đài Tỷ Võ chuẩn VNG 100% .
- Chức năng Sư Đồ, Hảo Hữu, Thân nhân, Kết hôn chuẩn VNG 100% .

Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng của máy chủ Kỳ Hiệp1. PK cực đỉnh
 
[/b]

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016  

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ: http://tanduyenkyhiep.net/
Đăng Ký: http://id.tanduyenkyhiep.net/
Tải Game: http://tanduyenkyhiep.net/download/
Fanpage: http://www.facebook.com/tanduyenkyhiep/
Phiên Bản Hoàng Kim Môn Phái
Xếp Hạng ? Chuẩn 99%
5 Độc Nhảy Dame
Giới Hạn 1 PC/4 Acc
Thời gian test Thữ nghiệm : 10:00' Sáng Thứ 7 ngày 18/06/2016
Thời gian kết thúc test : 17:00' Chiều Chủ Nhật ngày 19/06/2016
Thời gian khai mở chính thức : 19:00 Tối Chủ Nhật ngày 19/06/2016

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment