-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2Trang chủ
: http://jxhuyetkiem.net/
 
Hướng Dẫn Nhận GiftCode: http://goo.gl/ZZuCdz
Hộ trợ ngay 5 lần trùng sinh khi vào game

Giới thiệu Game Jx Huyết Kiếm : Jx Huyết Kiếm là 1 Sever hoàn toàn Free . Các bạn có thể cày cuốc , cày Coin và ép được trang bị quí giá của Sever mà không cần Nạp Card.
 
..::Giới thiệu các chức năng của Jx Huyết Kiếm::..
Với 1 Sever AWJX chúng tôi đã phát triển được Auto Train : Tự động đánh , Bơm máu , mana , TĐP , Buff Sill từ F2 đến F6 . Auto ngoài game
+ Chức năng Phong Lăng Độ

+ Vượt Ải Liên Hoàn
 
+ Tống Kim Đại Chiến
 
+ Bang Hội , Công Thành hàng tuần
 
+ Hệ thống trang bị cơ bản
 
+ Trang bị : Hoàng Kim, Thanh Câu , Vân Lộc , Thương Lang, Huyền Viên, Tữ Mãng , Kim Ô ,...
 
+ Hệ thống thú cưỡi cực đep với những thần thú nổi tiếng : Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ, Siêu Quang, Sư tử , Hươu , Lạc Đà, Thần Thú VNG.
 
+ Chức năng Chuyển sinh nhân vật , Cãi Lão Hoàn Đồng khi đạt giới hạn Chuyển sinh.
 
+ Online nhận thưởng theo giờ
 
+ Chức năng Sòng Bạc để các bạn giải trí
 
+ Tính năng boss Sát thủ
 
+ Map Train được xắp xếp gọn ràng. Tạo nên 1 không khí vui nhộn , không nhàm chán

 


 

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Hướng Dẫn Nhận GiftCode: http://goo.gl/ZZuCdz
Hộ trợ ngay 5 lần trùng sinh khi vào game

Giới thiệu Game Jx Huyết Kiếm : Jx Huyết Kiếm là 1 Sever hoàn toàn Free . Các bạn có thể cày cuốc , cày Coin và ép được trang bị quí giá của Sever mà không cần Nạp Card.

..::Giới thiệu các chức năng của Jx Huyết Kiếm::..
Với 1 Sever AWJX chúng tôi đã phát triển được Auto Train : Tự động đánh , Bơm máu , mana , TĐP , Buff Sill từ F2 đến F6 . Auto ngoài game
+ Chức năng Phong Lăng Độ


+ Vượt Ải Liên Hoàn

+ Tống Kim Đại Chiến

+ Bang Hội , Công Thành hàng tuần

+ Hệ thống trang bị cơ bản

+ Trang bị : Hoàng Kim, Thanh Câu , Vân Lộc , Thương Lang, Huyền Viên, Tữ Mãng , Kim Ô ,...

+ Hệ thống thú cưỡi cực đep với những thần thú nổi tiếng : Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ, Siêu Quang, Sư tử , Hươu , Lạc Đà, Thần Thú VNG.

+ Chức năng Chuyển sinh nhân vật , Cãi Lão Hoàn Đồng khi đạt giới hạn Chuyển sinh.

+ Online nhận thưởng theo giờ

+ Chức năng Sòng Bạc để các bạn giải trí

+ Tính năng boss Sát thủ

+ Map Train được xắp xếp gọn ràng. Tạo nên 1 không khí vui nhộn , không nhàm chán

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ: http://jxhuyetkiem.net/

Hướng Dẫn Nhận GiftCode: http://goo.gl/ZZuCdz
Hộ trợ ngay 5 lần trùng sinh khi vào game

Giới thiệu Game Jx Huyết Kiếm : Jx Huyết Kiếm là 1 Sever hoàn toàn Free . Các bạn có thể cày cuốc , cày Coin và ép được trang bị quí giá của Sever mà không cần Nạp Card.

..::Giới thiệu các chức năng của Jx Huyết Kiếm::..
Với 1 Sever AWJX chúng tôi đã phát triển được Auto Train : Tự động đánh , Bơm máu , mana , TĐP , Buff Sill từ F2 đến F6 . Auto ngoài game
+ Chức năng Phong Lăng Độ


+ Vượt Ải Liên Hoàn

+ Tống Kim Đại Chiến

+ Bang Hội , Công Thành hàng tuần

+ Hệ thống trang bị cơ bản

+ Trang bị : Hoàng Kim, Thanh Câu , Vân Lộc , Thương Lang, Huyền Viên, Tữ Mãng , Kim Ô ,...

+ Hệ thống thú cưỡi cực đep với những thần thú nổi tiếng : Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ, Siêu Quang, Sư tử , Hươu , Lạc Đà, Thần Thú VNG.

+ Chức năng Chuyển sinh nhân vật , Cãi Lão Hoàn Đồng khi đạt giới hạn Chuyển sinh.

+ Online nhận thưởng theo giờ

+ Chức năng Sòng Bạc để các bạn giải trí

+ Tính năng boss Sát thủ

+ Map Train được xắp xếp gọn ràng. Tạo nên 1 không khí vui nhộn , không nhàm chán

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ: http://jxhuyetkiem.net/

Hướng Dẫn Nhận GiftCode: http://goo.gl/ZZuCdz
Hộ trợ ngay 5 lần trùng sinh khi vào game

Giới thiệu Game Jx Huyết Kiếm : Jx Huyết Kiếm là 1 Sever hoàn toàn Free . Các bạn có thể cày cuốc , cày Coin và ép được trang bị quí giá của Sever mà không cần Nạp Card.

..::Giới thiệu các chức năng của Jx Huyết Kiếm::..
Với 1 Sever AWJX chúng tôi đã phát triển được Auto Train : Tự động đánh , Bơm máu , mana , TĐP , Buff Sill từ F2 đến F6 . Auto ngoài game

+ Chức năng Phong Lăng Độ

+ Vượt Ải Liên Hoàn

+ Tống Kim Đại Chiến

+ Bang Hội , Công Thành hàng tuần

+ Hệ thống trang bị cơ bản

+ Trang bị : Hoàng Kim, Thanh Câu , Vân Lộc , Thương Lang, Huyền Viên, Tữ Mãng , Kim Ô ,...

+ Hệ thống thú cưỡi cực đep với những thần thú nổi tiếng : Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ, Siêu Quang, Sư tử , Hươu , Lạc Đà, Thần Thú VNG.

+ Chức năng Chuyển sinh nhân vật , Cãi Lão Hoàn Đồng khi đạt giới hạn Chuyển sinh.

+ Online nhận thưởng theo giờ

+ Chức năng Sòng Bạc để các bạn giải trí

+ Tính năng boss Sát thủ

+ Map Train được xắp xếp gọn ràng. Tạo nên 1 không khí vui nhộn , không nhàm chán

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ: http://jxhuyetkiem.net/

Hướng Dẫn Nhận GiftCode: http://goo.gl/ZZuCdz
Hộ trợ ngay 5 lần trùng sinh khi vào game

Giới thiệu Game Jx Huyết Kiếm : Jx Huyết Kiếm là 1 Sever hoàn toàn Free . Các bạn có thể cày cuốc , cày Coin và ép được trang bị quí giá của Sever mà không cần Nạp Card.

..::Giới thiệu các chức năng của Jx Huyết Kiếm::..
Với 1 Sever AWJX chúng tôi đã phát triển được Auto Train : Tự động đánh , Bơm máu , mana , TĐP , Buff Sill từ F2 đến F6 . Auto ngoài game

+ Chức năng Phong Lăng Độ

+ Vượt Ải Liên Hoàn

+ Tống Kim Đại Chiến

+ Bang Hội , Công Thành hàng tuần

+ Hệ thống trang bị cơ bản

+ Trang bị : Hoàng Kim, Thanh Câu , Vân Lộc , Thương Lang, Huyền Viên, Tữ Mãng , Kim Ô ,...

+ Hệ thống thú cưỡi cực đep với những thần thú nổi tiếng : Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ, Siêu Quang, Sư tử , Hươu , Lạc Đà, Thần Thú VNG.

+ Chức năng Chuyển sinh nhân vật , Cãi Lão Hoàn Đồng khi đạt giới hạn Chuyển sinh.

+ Online nhận thưởng theo giờ

+ Chức năng Sòng Bạc để các bạn giải trí

+ Tính năng boss Sát thủ

+ Map Train được xắp xếp gọn ràng. Tạo nên 1 không khí vui nhộn , không nhàm chán

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Trang chủ: http://jxhuyetkiem.net/

Hướng Dẫn Nhận GiftCode: http://goo.gl/ZZuCdz
Hộ trợ ngay 5 lần trùng sinh khi vào game

Giới thiệu Game Jx Huyết Kiếm : Jx Huyết Kiếm là 1 Sever hoàn toàn Free . Các bạn có thể cày cuốc , cày Coin và ép được trang bị quí giá của Sever mà không cần Nạp Card.

..::Giới thiệu các chức năng của Jx Huyết Kiếm::..
Với 1 Sever AWJX chúng tôi đã phát triển được Auto Train : Tự động đánh , Bơm máu , mana , TĐP , Buff Sill từ F2 đến F6 . Auto ngoài game

+ Chức năng Phong Lăng Độ

+ Vượt Ải Liên Hoàn

+ Tống Kim Đại Chiến

+ Bang Hội , Công Thành hàng tuần

+ Hệ thống trang bị cơ bản

+ Trang bị : Hoàng Kim, Thanh Câu , Vân Lộc , Thương Lang, Huyền Viên, Tữ Mãng , Kim Ô ,...

+ Hệ thống thú cưỡi cực đep với những thần thú nổi tiếng : Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ, Siêu Quang, Sư tử , Hươu , Lạc Đà, Thần Thú VNG.

+ Chức năng Chuyển sinh nhân vật , Cãi Lão Hoàn Đồng khi đạt giới hạn Chuyển sinh.

+ Online nhận thưởng theo giờ

+ Chức năng Sòng Bạc để các bạn giải trí

+ Tính năng boss Sát thủ

+ Map Train được xắp xếp gọn ràng. Tạo nên 1 không khí vui nhộn , không nhàm chán

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

 
Trang chủ: http://jxhuyetkiem.net/

Hướng Dẫn Nhận GiftCode: http://goo.gl/ZZuCdz
Hộ trợ ngay 5 lần trùng sinh khi vào game

Giới thiệu Game Jx Huyết Kiếm : Jx Huyết Kiếm là 1 Sever hoàn toàn Free . Các bạn có thể cày cuốc , cày Coin và ép được trang bị quí giá của Sever mà không cần Nạp Card.

..::Giới thiệu các chức năng của Jx Huyết Kiếm::..
Với 1 Sever AWJX chúng tôi đã phát triển được Auto Train : Tự động đánh , Bơm máu , mana , TĐP , Buff Sill từ F2 đến F6 . Auto ngoài game

+ Chức năng Phong Lăng Độ

+ Vượt Ải Liên Hoàn

+ Tống Kim Đại Chiến

+ Bang Hội , Công Thành hàng tuần

+ Hệ thống trang bị cơ bản

+ Trang bị : Hoàng Kim, Thanh Câu , Vân Lộc , Thương Lang, Huyền Viên, Tữ Mãng , Kim Ô ,...

+ Hệ thống thú cưỡi cực đep với những thần thú nổi tiếng : Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ, Siêu Quang, Sư tử , Hươu , Lạc Đà, Thần Thú VNG.

+ Chức năng Chuyển sinh nhân vật , Cãi Lão Hoàn Đồng khi đạt giới hạn Chuyển sinh.

+ Online nhận thưởng theo giờ

+ Chức năng Sòng Bạc để các bạn giải trí

+ Tính năng boss Sát thủ

+ Map Train được xắp xếp gọn ràng. Tạo nên 1 không khí vui nhộn , không nhàm chán

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2Trang chủ
: http://jxhuyetkiem.net/
 
Hướng Dẫn Nhận GiftCode: http://goo.gl/ZZuCdz
Hộ trợ ngay 5 lần trùng sinh khi vào game

Giới thiệu Game Jx Huyết Kiếm : Jx Huyết Kiếm là 1 Sever hoàn toàn Free . Các bạn có thể cày cuốc , cày Coin và ép được trang bị quí giá của Sever mà không cần Nạp Card.
 
..::Giới thiệu các chức năng của Jx Huyết Kiếm::..
Với 1 Sever AWJX chúng tôi đã phát triển được Auto Train : Tự động đánh , Bơm máu , mana , TĐP , Buff Sill từ F2 đến F6 . Auto ngoài game
+ Chức năng Phong Lăng Độ

+ Vượt Ải Liên Hoàn
 
+ Tống Kim Đại Chiến
 
+ Bang Hội , Công Thành hàng tuần
 
+ Hệ thống trang bị cơ bản
 
+ Trang bị : Hoàng Kim, Thanh Câu , Vân Lộc , Thương Lang, Huyền Viên, Tữ Mãng , Kim Ô ,...
 
+ Hệ thống thú cưỡi cực đep với những thần thú nổi tiếng : Phi Vân, Bôn Tiêu, Phiên Vũ, Siêu Quang, Sư tử , Hươu , Lạc Đà, Thần Thú VNG.
 
+ Chức năng Chuyển sinh nhân vật , Cãi Lão Hoàn Đồng khi đạt giới hạn Chuyển sinh.
 
+ Online nhận thưởng theo giờ
 
+ Chức năng Sòng Bạc để các bạn giải trí
 
+ Tính năng boss Sát thủ
 
+ Map Train được xắp xếp gọn ràng. Tạo nên 1 không khí vui nhộn , không nhàm chán

 


 

phongmous96
phongmous96
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 2

Thành Viên Cấp 2

Đua Top Chuyển Sinh Lần 2
Thời Gian Bắt Đầu Đua Top Chuyển Sinh Vào Lúc: 9 giờ ngày 2/6/2016
Kết Thúc Đua Top Vào Lúc: 20 giờ ngày 4/6/2016
Phần Thưởng:
Top 1: 5 Món +17 Tự Chọn + 1500 Xu
Top 2: 4 Món +17 Tự Chọn + 1000 Xu
Top 3: 3 Món +17 Tự Chọn + 500 Xu

Lưu ý: Các Tài Khoảng + Nhân Vật phải được tạo sao 9 giờ ngày 2 - 6 mới được đua top. Các Nhân Vật Củ Sẽ Không Được Đua Top Lần 2.

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment