-‘๑’ 4rKingGame.Com -‘๑’

Diễn Đàn Game - Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí

+Đăng Nhập

Đăng Ký

Tin game mới


Bạn đang tìm game gì? hãy gõ vào khung tìm kiếm bên dưới nhé!

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ : http://volamlongngu.com/
http://www.facebook.com/523451071059175

Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Long Ngũ – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội

[b]1.THÔNG TIN MÁY CHỦ
Thời gian test Exp Thữ nghiệm : 6:00 Sáng Thứ 4 ngày 11/5/2016Thời gian kết thúc test exp : 17:00 Chiều Thứ 4 ngày 11/5/2016

Máy Chủ Long Ngũ - Giới Hạn 1 PC/3 Acc -

[b]- Hệ thống vật phẩm đi theo hướng : Trang bị xanh, An Bang , Định Quốc , Nhu Tình , Hiệp Cốt .
[font]
Và đây là 1 vài hình ảnh giới thiệu cho những tính năng[/font]
[/b][/b]


1. PK cực đỉnh
3. Boss ra theo giờ , chuẩn VNG
[font][color]
[/color]
2. Rao vật phẩm kênh chat[/font]4. Chức năng ngồi bán hàng giúp cho các khu chợ thêm nhộn nhịp .

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ : http://volamlongngu.com/
Đăng Ký : http://volamlongngu.com/quanly/
Forum : http://volamlongngu.com/diendan/
Facebook :http://www.facebook.com/523451071059175

Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Long Ngũ – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội

[b]1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

Tên máy chủ : Long Ngũ

Thời gian test Exp Thữ nghiệm : 6:00 Sáng Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian kết thúc test exp : 17:00 Chiều Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian khai mở chính thức và đua top : 19:00 Tối Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời Gian kết thúc đua top : 17:00 [b][b]Thứ 5
ngày 12/5/2016

Lưu ý: Đúng 17:00 kết thúc test Admin sẻ xóa tất cả nhân vật và chuẩn bị 19:00 Open chính thức


Máy Chủ Long Ngũ - Giới Hạn 1 PC/3 Acc-[/b]
[/b][/b]

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ : http://volamlongngu.com/
Đăng Ký : http://volamlongngu.com/quanly/
Forum : http://volamlongngu.com/diendan/
Facebook :http://www.facebook.com/523451071059175

Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Long Ngũ – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội


1.THÔNG TIN MÁY CHỦ


Tên máy chủ : Long Ngũ


Thời gian test Exp Thữ nghiệm : 6:00 Sáng Thứ 4 ngày 11/5/2016


Thời gian kết thúc test exp : 17:00 Chiều Thứ 4 ngày 11/5/2016


Thời gian khai mở chính thức và đua top : 19:00 Tối Thứ 4 ngày 11/5/2016


Thời Gian kết thúc đua top : 17:00 [b][b]Thứ 5ngày 12/5/2016[/b][/b]


Lưu ý: Đúng 17:00 kết thúc test Admin sẻ xóa tất cả nhân vật và chuẩn bị 19:00 Open chính thức
Máy Chủ Long Ngũ - Giới Hạn 1 PC/3 Acc-

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ : http://volamlongngu.com/
Đăng Ký : http://volamlongngu.com/quanly/
Forum : http://volamlongngu.com/diendan/
Facebook :http://www.facebook.com/523451071059175

Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Long Ngũ – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội


1.THÔNG TIN MÁY CHỦ


Tên máy chủ : Long Ngũ


Thời gian test Exp Thữ nghiệm : 6:00 Sáng Thứ 4 ngày 11/5/2016


Thời gian kết thúc test exp : 17:00 Chiều Thứ 4 ngày 11/5/2016


Thời gian khai mở chính thức và đua top : 19:00 Tối Thứ 4 ngày 11/5/2016


Thời Gian kết thúc đua top : 17:00 [b][b]Thứ 5ngày 12/5/2016[/b][/b]


Lưu ý: Đúng 17:00 kết thúc test Admin sẻ xóa tất cả nhân vật và chuẩn bị 19:00 Open chính thức
Máy Chủ Long Ngũ - Giới Hạn 1 PC/3 Acc-

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ : http://volamlongngu.com/
Đăng Ký : http://volamlongngu.com/quanly/
Forum : http://volamlongngu.com/diendan/
Facebook :http://www.facebook.com/523451071059175

Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Long Ngũ – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội

[b]1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

Tên máy chủ : Long Ngũ

Thời gian test Exp Thữ nghiệm : 6:00 Sáng Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian kết thúc test exp : 17:00 Chiều Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian khai mở chính thức và đua top : 19:00 Tối Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời Gian kết thúc đua top : 17:00 [b][b]Thứ 5
ngày 12/5/2016

Lưu ý: Đúng 17:00 kết thúc test Admin sẻ xóa tất cả nhân vật và chuẩn bị 19:00 Open chính thức


Máy Chủ Long Ngũ - Giới Hạn 1 PC/3 Acc-[/b]
[/b][/b]

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ : http://volamlongngu.com/
Đăng Ký : http://volamlongngu.com/quanly/
Forum : http://volamlongngu.com/diendan/
Facebook :http://www.facebook.com/523451071059175

Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Long Ngũ – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội

[b]1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

Tên máy chủ : Long Ngũ

Thời gian test Exp Thữ nghiệm : 6:00 Sáng Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian kết thúc test exp : 17:00 Chiều Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian khai mở chính thức và đua top : 19:00 Tối Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời Gian kết thúc đua top : 17:00 [b][b]Thứ 5
ngày 12/5/2016

Lưu ý: Đúng 17:00 kết thúc test Admin sẻ xóa tất cả nhân vật và chuẩn bị 19:00 Open chính thức


Máy Chủ Long Ngũ - Giới Hạn 1 PC/3 Acc-[/b]
[/b][/b]

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ : http://volamlongngu.com/
Đăng Ký : http://volamlongngu.com/quanly/
Forum : http://volamlongngu.com/diendan/
Facebook :http://www.facebook.com/523451071059175

Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Long Ngũ – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội

[b]1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

Tên máy chủ : Long Ngũ

Thời gian test Exp Thữ nghiệm : 6:00 Sáng Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian kết thúc test exp : 17:00 Chiều Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian khai mở chính thức và đua top : 19:00 Tối Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời Gian kết thúc đua top : 17:00 [b][b]Thứ 5
ngày 12/5/2016

Lưu ý: Đúng 17:00 kết thúc test Admin sẻ xóa tất cả nhân vật và chuẩn bị 19:00 Open chính thức


Máy Chủ Long Ngũ - Giới Hạn 1 PC/3 Acc-[/b]
[/b][/b]

quangcaoserver
quangcaoserver
avatar
avatar
Danh hiệuThành Viên Cấp 6

Thành Viên Cấp 6

Trang Chủ : http://volamlongngu.com/
Đăng Ký : http://volamlongngu.com/quanly/
Forum : http://volamlongngu.com/diendan/
Facebook :http://www.facebook.com/523451071059175

Chính thức thữ nghiệm máy chủ mới Long Ngũ – Server cam kết ổn định lâu dài cùng tính năng vượt trội

[b]1.THÔNG TIN MÁY CHỦ

Tên máy chủ : Long Ngũ

Thời gian test Exp Thữ nghiệm : 6:00 Sáng Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian kết thúc test exp : 17:00 Chiều Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời gian khai mở chính thức và đua top : 19:00 Tối Thứ 4 ngày 11/5/2016

Thời Gian kết thúc đua top : 17:00 [b][b]Thứ 5
ngày 12/5/2016

Lưu ý: Đúng 17:00 kết thúc test Admin sẻ xóa tất cả nhân vật và chuẩn bị 19:00 Open chính thức


Máy Chủ Long Ngũ - Giới Hạn 1 PC/3 Acc-[/b]
[/b][/b]

Sponsored content
Sponsored content
Danh hiệu

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Facebook comment